FUZUL HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

BAŞAKŞEHİR MAH. CAHİT ZARİFOĞLU CAD. OLIMPA REZIDANS APT. NO:8/1 BAŞAKŞEHİR - BAŞAKŞEHİR / İSTANBUL / TÜRKİYE

En son güncellenme Tarihi: 17.02.2020 00:40:00
Değerlendirme :

Bilgilerinin hatalı veya eksik olduğunu düşünüyorsanız güncelleyebilmemiz için lütfen bize bildiriniz.

İşletme değerlendirmeleri ve yorumlar

Şikayet Yaz İlk yorum yapan siz olun

Firma Bilgileri

 • Ünvanı : FUZUL HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
 • Firma Türü : PAY SAHİBİ SAYISI BİRDEN FAZLA ANONİM ŞİRKET
 • Kuruluş Tarihi : 13 Şubat 2020 Perşembe
 • Sermaye : 1.000.000
 • Vergi Dairesi : İSTANBUL - İKİTELLİ VERGİ DAİRESİ
 • Vergi Numarası : 3881387782
 • Ticaret Odası : İSTANBUL TİCARET ODASI
 • Sicil Numarası : 235376-5
 • Oda Sicil Numarası : 1225131
 • NACE Kodu : 642019
 • Mersis No : 0388138778200001
 • E-Tebligat Adresi : 25868-11671-22191
FİNANS KURULUŞLARI Meslek grubunda, BAŞAKŞEHİR / İSTANBUL Bölgesinde Holding şirketlerinin faaliyetleri (bağlı iştiraklerini yönetenler hariç) konularında hizmet vermektedir. Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır: Şirketin esas amacı yurt içinde veya yurt dışında kurulmuş veya kurulacak şirketlerin sermaye ve yönetimine katılarak bu şirketlerin yatırım, finansman organizasyon ve yönetim işlevlerini toplu bir bünye içerisinde ve modern işletmecilik esasları dahilinde gerçekleştirmek riski dağıtmak ekonomik dalgalanmalara karşı yatırımların güvenliğini arttırmak ve böylece bu şirketlerin sağlıklı şekilde gelişmelerini ve devamlılıklarını teminat altına almak ve bu amaca uygun ticari sınai ve mali girişimlerde bulunmaktır. Şirketin yukarıda yazılı amaçları gerçekleştirmek için faaliyet göstereceği konular şunlardır: A- Şirket Kurma, İştirak Tesisi ve Elden Çıkarma 1- Şirket sınai, ticari, zirai, mali, inşaat, taahhüt, teknoloji, turizm, tekstil, enerji, gıda, güvenlik, petrol ve petrol ürünleri, maden, telekomünikasyon ile her türlü denizcilik, havacılık, ulaştırma, taşımacılık, otomotiv, dış ticaret, pazarlama, reklamcılık, tanıtım, sağlık, eğitim ve burada yazılı olmayan, kanunun izin verdiği her türlü konularla iştigal eden sermaye şirketleri ile her türlü bankacılık, finans kurumları ile sigorta, faktoring ve finansal kiralama konularında ve diğer konularda faaliyet gösteren sermaye şirketlerini bizzat kurabilir kurulmuş olanlara hissedar ve ya ortak sıfatıyla katılabilir. Bu maksatla kurucu olduğu veya olmadığı şirketlerin sermaye artırımlarına iştirak edebilir, bu şirketlerin hisse senetleri ve sermaye paylarını intifa senetlerini satın alınabilir veya ayni sermaye olarak kendi sermaye artırımlarında kabul edilebilir. B- İşletme ve Yatırım Faaliyetleri: 1- Şirket sermaye ve yönetimine katıldığı veya katılmadığı sermaye şirketlerini konularında girişecekleri yatırımlarda kapasiteyi artıran kaliteyi ıslah eden veya maliyeti düşüren tevsi veya yenileme yatırımları ile ilgili ön etütler yapabilir. Bunların fizibilitelerini ve finansman dengelerini inceleyerek mali imkanı olduğu taktirde bunlara yukarıda yazılı usullerle sermaye iştirakinde bulunabilir. 2- Şirket için yararlı yeni yatırım konularını bizzat araştırarak bunlara ait etüt ve incelemeleri yapabilir veya yaptırabilir. Uygun gördüğü yatırım konularını gerektiğinde diğer sermaye grupları ve halkın iştiraki ile kuracağı şirketler vasıtasıyla gerçekleştirebilir. C- Finansman İşleri: 1- Şirket kendi veya sermaye yönetimine katıldığı şirketlerin ihtiyaçları için bankalardan ve dış kredi müesseseleri ve firmalardan teminatlı veya teminatsız kısa orta veya uzun vadeli kredi alabilir. 2- Şirket kendisi, bağlı şirketleri, iştirakleri, grup şirketleri ve üçüncü kişiler lehine teminatlı veya teminatsız borçlanabilir, sulh, tahkim, feragat, kabul ve ibra yapabilir, bu maksatla kendisi, bağlı şirketler üçüncü gerçek ve tüzel kişiler lehine ipotek, rehin, kefalet, garantör ve diğer her türlü teminat tesis ve tescil edebilir. 3- Şirket sermayelerine veya yönetimine katıldığı şirketlere münhasır olmak ve aracılık yapmamak kaydı ile teminatlı veya teminatsız finansman yardımlarında bulunabilir. Bu şirketlerin atıl fonları kendi veya hissedar olduğu şirketler arasında serbestçe ve uygun şekilde dağıtılması için gerekli tedbir ve kararları alabilir. Bu faaliyetlerin doğurduğu masrafları ve mali hizmet karşılıklarını finansman yardımından faydalanan şirketler arasında faydalanma ölçüsünde dağıtabilir. 4- Şirketin sermaye ve yönetimine katıldığı şirketlerin satışlarından doğan her çeşit alacakları devir alabilir. Aracılık ve menkul kıymet portföy yöneticiliği faaliyeti niteliğinde olmamak kaydı ile bunların başkalarına devir ve ciro edebilir. Bu şirketlerin satıcıları ve müşterilerine açtıkları kredileri garanti ettirebilir veya sigorta ettirebilir. 5- Şirket sermayesine katıldığı şirketlerin bankalardan diğer kredi müesseselerinden alacakları krediler, ihraç edecekleri tahviller veya vadeli alışlar dolayısıyla yapacakları borçlar için kefalet veya garanti verebilir. Bunlara karşılık gerekirse şahsi teminat rehin, ipotek gibi kontrgarantiler alabilir vereceği kefalet ve garantiler için piyasa şartlarına uygun bir karşılığı şirketlerden tahsil edebilir. İştigal ettiği ve kurduğu şirketlerin randımanlarının yükseltilmesine ve ileri işletme yönetim tekniği içinde çalışmalarına yardımcı olmak ve bu şirketlerin işletme sistemlerini düzenleyici çalışmalar yapabilir...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler,

HATALI İŞLETME BİLGİSİ BİLDİRİMİ.KAPAT
İşletmelere mesaj göndermek için "Mesaj Gönder" bölümünü kullanınız.
FUZUL HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
İPTAL