GAMERMEKANI ELEKTRONİK HİZMETLER VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

CEVİZLİ MAH. SARAYLAR CAD. NO:6/85 MALTEPE - MALTEPE / İSTANBUL / TÜRKİYE

En son güncellenme Tarihi: 17.02.2020 00:38:00
Değerlendirme :

Bilgilerinin hatalı veya eksik olduğunu düşünüyorsanız güncelleyebilmemiz için lütfen bize bildiriniz.

İşletme değerlendirmeleri ve yorumlar

Şikayet Yaz İlk yorum yapan siz olun

Firma Bilgileri

 • Ünvanı : GAMERMEKANI ELEKTRONİK HİZMETLER VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
 • Firma Türü : TEK ORTAKLI LİMİTED ŞİRKET
 • Kuruluş Tarihi : 12 Şubat 2020 Çarşamba
 • Sermaye : 10.000
 • Vergi Dairesi : İSTANBUL - KARTAL VERGİ DAİRESİ
 • Vergi Numarası : 3881388487
 • Ticaret Odası : İSTANBUL TİCARET ODASI
 • Sicil Numarası : 235286-5
 • Oda Sicil Numarası : 1225041
 • NACE Kodu : 479114
 • Mersis No : 0388138848700001
 • E-Tebligat Adresi : 25868-11621-51170
PERAKENDE TİCARET Meslek grubunda, MALTEPE / İSTANBUL Bölgesinde Radyo, TV, posta yoluyla veya internet üzerinden yapılan perakende ticaret konularında hizmet vermektedir. Şirketin amaç ve konusu şunlardır; 1. E-ticaret için entegre ürün ve hizmet çözümleri geliştirmek ve pazarlamak, 2. E-ticaret ve diğer yazılım çözümleri için organizasyon ve planlama danışmanlığı ve kullanıcı eğitimi sunmak, 3. Elektronik ticarete konu her türlü ürünleri ve malzemeleri, satın alma, taşıma, dağıtma, satma, satışına aracılık etmek, gerekli yerlere ulaştırma ve bayilik işlerinin yapılması, 4. Fiziki malların ve hizmetlerin satışı için çevrimiçi çok kategorili açık pazar oluşturmak, 5. Bilgi teknolojileri sistemleri ve ilgili aksesuarları almak, satmak, elektronik ticaretini yapmak, kiralamak , 6. Bilgisayar alım satımı, ithalatını, ihracatını yapmak, bunların montaj, tamir, bakım ve onarımını yapmak. 7. Bilgisayar yedek parçaları imalatı, alım satımını, ithalat, ihracatını yapmak, montajını yapmak. 8. Her türlü bilgisayar sarf malzeme alım satımını ve elektronik ticaretini yapmak, 9. Bilgisayar programı yazmak ve program lisansı almak. 10. Her marka bilgisayar ve bilgisayar donanımının ithalatı, ihracatı ,dahili ticareti ve elektronik ticaretini yapmak, 11. İnternet üzerinden her türlü bilgi, ses ve görüntü hizmeti vermek, internet sitesi hazırlamak, hazırlatmak ve internet servis sağlayıcılığı yapmak. 12. Her marka bilgisayar ve alt mikro işlemcileri ile bilgi kaydedici, saklayıcı, yazıcı, çizici, iletici, gösterici, tahvil edici, yorumlayıcı cihaz aksesuar donanım ünite parça ve yedek parçaları üretimi, toptan ve perakende alımı satımı, dağıtımı, ithalat ve ihracatı ile montajı, servisini yapmak, 13. Bilgisayar programlarının ve bilgisayar kontrolü sistemlerin üretimi, toptan ve perakende alımı satımı, dağıtımı, ithalat ve ihracatı, montajı, bakımı için gerekli ham mamul yarı mamul sistemlerinin ünitelerin parçaların ve yedeklerinin ve bunlara uygun her türlü bilgisayarlar ile kontrol edilebilecek ve gelecekte uygulanabilecek teknolojide imal edilmiş mamul ve yarı mamul parça sistem ve üniteler olarak üretimi, toptan ve perakende alımı satımı, dağıtımı, 14. Bilgisayar sistemlerinin kurulması ve bunun için her türlü elektrik elektronik donanımın toptan ve perakende alımı satımı, dağıtımı, ithalat ve ihracatı, montajını yapmak. 15. Bilgisayar makineleri, donanımları, yazılımları ve sistemleri ile disk, disket, manyetik bant, yazıcı şeridi, kartuş vb. bilgisayar tüketim malzemeleri ve bilgi teknolojilerinin üretimi, toptan ve perakende alımı satımı, dağıtımı, 16. Her türlü yerli ve yabancı hazır giyim, konfeksiyon ürünleri ve aksesuarları toptan ve perakende alım satımını, e-ticaretini, imalatını, ithalat ve ihracatını yapmak. 17. Metal, ahşap, cam, seramik, porselen, taş, mum, plastik, kağıt, polyester, bez ve deriden mamul olmak üzere her türlü turistik ve hediyelik eşya imalatı, alım satımı, ithalatı ve ihracatını yapmak. 18. Her türlü sanatsal ürünleri ve aksesuarların tasarımı, imalatı, ihracatı ve ithalatını yapmak. Şirket amaç ve konusuyla ilgili hususları gerçekleştirebilmek amacı ile; 1- İthal edilen ve satın alınan bilcümle mamül, ilk yardımcı ve ara maddelerinin alınması, depolanması, kara, hava, demir ve deniz yolu ile nakli, tevzii ve sevki için gerekli her türlü araç, tesisat, teçhizat, makine ve vasıta, depo, mağaza, satış mağazası ve teşhir yerleri, satın alma suretiyle temin etmek, icabında satmak veya başka suretlerle elden çıkarmak. 2- Şirket amaç ve konusuyla ilgili olmak kaydı ile Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına uygun olarak mevcut veya ileride kurulacak yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerle işbirliği yapmak, bunları şirkete ortak etmek, bunlarla yeni şirketler kurmak veya teşebbüslere girişmek, yerli ve yabancı başka şirket ve işletmeleri tamamen veya kısmen devir almak veya bu işletmeye veya şirketlerle birleşmek. 3- Bu amaçla ihtira beratı, model ve kesim gibi sınai mülkiyet haklarını iktisap etme, gereğinde bunları şirket lehine tescil ettirmek, lisans, ihtira beratı, teknik bilgi, marka, model, resim, ticaret ünvanı goodwill, peştemaliye, gayri maddi hakları ile ilgili olarak yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerle sözleşmeler yapmak, bunları satın almak, satmak veya kiraya vermek, bunlar üzerinde tasarrufta bulunmak. 4- Şirket amaç ve konusuyla ilgili olmak kaydıyla Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına uygun olarak gerek yurt içinde gerekse yabancı memleketlerde temsilcilikler ihdas etmek, mümessillikler kabul etmek, vekalet, hizmet, acentelik, taahhüt, komisyonculuk, taşeronluk ve şirket konusunun gerektirdiği diğer sözleşmeleri akdetmek, şirket amaç ve konusunun gereği olarak kısa, orta ve uzun vadeli istikraz sözleşmeleri akdetmek, akreditif almak, aval ve kefalet kredileri ile diğer kredileri temin etmek. 5- Şirket konusunun tahakkuku için aracılık olmamak kaydıyla her türlü gayrimenkuller, menkul mallar ve taşıtları müstakilen veya hisseli olarak satın alabilir ve satabilir, kiralar veya kiraya verebilir. Gayrimenkuller üzerine şirketin leyh ve aleyhine ve üçüncü şahıslar lehine dilediği şartlarla her türlü ipotek ve rehin tesis edebilir, leyh ve aleyhindeki ipoekleri ve rehni kısmen yada tamamen kaldırabilir, tebdil veya tecdit edebilir, leyh ve aleyhine her türlü ayni haklar tesis edebilir ve kaldırabilir. ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.

HATALI İŞLETME BİLGİSİ BİLDİRİMİ.KAPAT
İşletmelere mesaj göndermek için "Mesaj Gönder" bölümünü kullanınız.
GAMERMEKANI ELEKTRONİK HİZMETLER VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
İPTAL