GATE TO SKY TERCÜMANLIK EMLAK EĞİTİM BİLGİSAYAR PROGRAMCILIK LİMİTED ŞİRKETİ

BAŞAKŞEHİR MAH. SÜLEYMAN ÇELEBİ CAD. NEWISTA LIFE APT. NO:17 G BAŞAKŞEHİR - BAŞAKŞEHİR / İSTANBUL / TÜRKİYE

En son güncellenme Tarihi: 3.03.2020 00:44:00
Değerlendirme :

Bilgilerinin hatalı veya eksik olduğunu düşünüyorsanız güncelleyebilmemiz için lütfen bize bildiriniz.

İşletme değerlendirmeleri ve yorumlar

Şikayet Yaz İlk yorum yapan siz olun

Firma Bilgileri

 • Ünvanı : GATE TO SKY TERCÜMANLIK EMLAK EĞİTİM BİLGİSAYAR PROGRAMCILIK LİMİTED ŞİRKETİ
 • Firma Türü : TEK ORTAKLI LİMİTED ŞİRKET
 • Kuruluş Tarihi : 17 Şubat 2020 Pazartesi
 • Sermaye : 100.000
 • Vergi Dairesi : İSTANBUL - İKİTELLİ VERGİ DAİRESİ
 • Vergi Numarası : 3891512657
 • Ticaret Odası : İSTANBUL TİCARET ODASI
 • Sicil Numarası : 236082-5
 • Oda Sicil Numarası : 1225839
 • NACE Kodu : 743012
 • Mersis No : 0389151265700001
 • E-Tebligat Adresi : 25848-01624-37826
BİLGİ, İLETİŞİM VE MEDYA Meslek grubunda, BAŞAKŞEHİR / İSTANBUL Bölgesinde Tercüme ve sözlü tercüme faaliyetleri (yeminli tercüme büroları, mütercimlik ve tercümanlık faaliyetleri vb. dahil) konularında hizmet vermektedir. TERCÜME-REHBERLİK a- Tüm dünya dillerinde yazılı ve sözlü çeviri ve tercüme işleri yapmak, yaptırmak, mahallinde tercümanlık hizmetleri yapmak, simultane tercüme işleri yapmak, devlet ve özel sektörün yazılı sözlü ve simultane tercüme işlerini yapmak, bunlarla ilgili ihalelere katılmak, b- Bu çevirim işlemlerini gerekli mercilerden izin almak kaydıyla, yeminli olarak da yapılması, c- Toplantılara, gezilere ve uluslararası organizasyonlara tercüman göndermek, d- Tüm dünya ülkelerine ve bu ülkelerin işadamlarına tercüman ve rehber sağlamak, e- Yerli ve yabancı şirketlere yönetim danışmanlığı yapmak, bu amaçla bütçeleme organizasyon ve planlama konularında hizmet vermek, f- Türkiye ve dünya gündemini oluşturan konularda panel açık oturum, konferans ve benzeri sosyal ve kültürel etkinlikler düzenlemek, düzenlenen etkinliklerde tercüme işleri yapmak, g- Yurtiçinde ve yurtdışında konusu ile ilgili ihale ve yarışmalara katılmak, h- Yurt içinde ulusal yurt dışında uluslararası bilgi ağı olan internet üzerinde ve bilgisayar ortamlarında yer alacak tanıtım, reklam ve ilan amaçlı bilgi sayfası olan Web sitelerinin tasarlanması, yazılımlarının yapılması, yapılandırılması, geliştirilmesi, internet ve diğer ortamlarda yayınlanması ve bunla ilgili tüm hizmetlerin alınması, satılması, kiraya verilmesi, kiralanması ve danışmanlık verilmesi ulusal ve uluslararası bilgi ağlarına internete erişimlerinin sağlanması ve bu sistemlerin kurulması, işletilmesi, kiralanması, kiraya verilmesi, alınması, satılması, kurulmuş sitelere erişim sağlanması, bu konularda ihalelere katılmak, taahhütlerde bulunmak, i- Maksat ve mevzuu ile ilgili olarak acentelik, bayilik, yurt içi ve yurt dışı mümessillikler almak ve vermek, j- Şirketin konusu ile ilgili her türlü gayrimenkulleri, menkul mallar, şirket konusu ile ilgili motorlu kara nakil vasıtaları ile makine ve tesislerin alınması, satılması, kiraya verilmesi, kiraya alınması, gayrimenkuller üzerinde aracılık yapmamak kaydı ile her türlü ayni ve şahsi hakların tesis ve tecili, tasarruflarında bulunulması, k- Konusu ile ilgili gayrimenkuller üzerinde rehin, ipotek, satış vaadi ve kira akitleri yapmak, l- Konusu ile ilgili her türlü mali, ticari ve idari tasarruf ve faaliyetlerde bulunmak, iç ve dış piyasalarda kısa, orta ve uzun vadeli kredi alma antlaşmaları akdetmek, m- Şirketin konusu ile ilgili yurt içinde ve yurt dışında her türlü markaların, ihtira hakları ve beratlarının, ruhsatnamelerin, ustalık haklarının, ticaret unvanlarının, brövelerin alınması, satılması, kiraya alınması, kiraya verilmesi, n- İştigal konusu ile ilgili işler yapabilmek için kara deniz hava nakil vasıtaları iktisap etmek, kiralamak ve satmak, EMLAK MÜŞAVİRLİĞİ Her türlü emlak, her türlü gayrimenkul ve özellikle siteler, plazalar, marketler, depolar, soğuk hava depoları, villa tatil köyleri, devre mülk, apart otel, motel, kamping gibi turistik tesisler, organize sanayi bölgeleri, spor kompleksleri, mesken, ev, apartman, işyeri, arsa, arazi gibi gayrimenkulleri almak, satmak, satın almak, kiralamak, kiraya vermek; bahçe, tarla ve arsalar üzerinde parselasyon ve imar durumlarını çıkarmak, gerektiğinde projelendirmek. Gayrimenkuller üzerine irtifak, intifa, sükna, kat mülkiyeti, kat irtifakı, şufa hakları ve vefa hakları, gayrimenkul mükellefiyeti tesis etmek. EĞİTİM HİZMETLERİ a. Eğitim ve öğretim hizmetleri konusunda Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarının izin verdiği her seviyede ana okulu, ilköğretim okulu, lise, yüksek okul ve üniversite açabilir, işletebilir. b. Lise ve fakültelere hazırlık kursları, yabancı dil kursları açmak. c. Çeşitli mesleki alanlarda beceri kazandırmak maksadıyla sanat ve mesleğe yönelik (bilgisayar, daktilo, muhasebe, modelistlik, stilistlik) eğitim ve öğretim vermek, özel dershane ve kurs açıp işletmek. d. Futbol, basketbol, voleybol, yüzme, kros, buz pateni, atletizm, satranç gibi alanlarda eğitim vermek amacıyla kurslar açmak ve işletmek. e. Şirket yurt içinde sürücü belgesi vermek amacıyla sürücü kursları açabilir, işletebilir. f. Eğitim ve öğretim amaçlı her türlü laboratuvar kurmak, araç ve gereç, doküman ve laboratuvar malzemelerinin alımı, satımı, ithal ve ihracını yapmak. g.Türkiyede okumak isteyen öğrencilerin okul kayıt işlemlerinde yardımcı olmak Barınak, yatacak yer konularında yardımcı olmak. BİLGİSAYAR VE PROGRAMCILIK a. Her marka bilgisayar ve bilgisayar donanımının ithalatı, ihracatı ve dahili ticaretini, tüm bilgisayar ve ve yan donanımları birimleri mikrofilm faksim ile bunlar gibi tüm bilişim sistemleri, endüstriyel büro otomasyon, tüm yazılım ve donanım faaliyetleri servis büro hizmetleri vermek. İnternet üzerinden her türlü bilgi, ses ve görüntü hizmeti vermek, web sitesi hazırlamak, hazırlatmak ve internet servis sağlayıcılığı yapmak. b. Her marka bilgisayar ve alt mikro işlemcileri ile bilgi kaydedici, saklayıcı, yazıcı, çizici, iletici, gösterici, tahvil edici, yorumlayıcı cihaz aksesuar donanım ünite parça ve yedek parçaları imali, montajı, servisi, dahili ve harici ticareti, eğitimi. c. Ticari amaçlı bilgi işlem merkezleri kurmak, bu merkezlerin yurtiçi ve yurtdışı data şebekeleri ile irtibatını sağlamak. d. Veri ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.

HATALI İŞLETME BİLGİSİ BİLDİRİMİ.KAPAT
İşletmelere mesaj göndermek için "Mesaj Gönder" bölümünü kullanınız.
GATE TO SKY TERCÜMANLIK EMLAK EĞİTİM BİLGİSAYAR PROGRAMCILIK LİMİTED ŞİRKETİ
İPTAL