GECO HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

BARBAROS MAH. KIZIL BEGONYA SOK. TEKNİK YAPI F BLK.N:9E/1 ATAŞEHİR - ATAŞEHİR / İSTANBUL / TÜRKİYE

En son güncellenme Tarihi: 17.02.2020 00:47:00
Değerlendirme :

Bilgilerinin hatalı veya eksik olduğunu düşünüyorsanız güncelleyebilmemiz için lütfen bize bildiriniz.

İşletme değerlendirmeleri ve yorumlar

Şikayet Yaz İlk yorum yapan siz olun

Firma Bilgileri

 • Ünvanı : GECO HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
 • Firma Türü : PAY SAHİBİ SAYISI BİRDEN FAZLA ANONİM ŞİRKET
 • Kuruluş Tarihi : 14 Şubat 2020 Cuma
 • Sermaye : 1.000.000
 • Vergi Dairesi : İSTANBUL - KOZYATAĞI VERGİ DAİRESİ
 • Vergi Numarası : 3891496797
 • Ticaret Odası : İSTANBUL TİCARET ODASI
 • Sicil Numarası : 235663-5
 • Oda Sicil Numarası : 1225418
 • NACE Kodu : 642019
 • Mersis No : 0389149679700001
 • E-Tebligat Adresi : 25858-01620-23039
FİNANS KURULUŞLARI Meslek grubunda, ATAŞEHİR / İSTANBUL Bölgesinde Holding şirketlerinin faaliyetleri (bağlı iştiraklerini yönetenler hariç) konularında hizmet vermektedir. Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır Şirketin esas amacı kurulmuş ve kurulacak şirketlerin sermaye ve yönetimine katılarak, bunların yatırım, finansman, organizasyon ve yönetim meselelerini toplu bir bünye içerisinde ve ekonomik dalgalanmalara karşı yatırımların güvenliğini arttırmak ve böylece bu şirketlerin sağlıklı şekilde ve milli ekonominin gereklerine uygun olarak gelişmelerini ve devamlılığını teminat altına almak ve bu amaca uygun ticari, sınai ve mali girişimlerde bulunmak. Şirketin aşağıda yazılı amaçlarını gerçekleştirmek için faaliyet göstereceği konular şunlardır: A) Şirket kurma, iştirak tesisi ve elden çıkarma: Şirket, yurt içinde veya yurt dışında, sınai, ticari, zirai, mali, inşaat, taahhüt, turizm, gemi inşa, liman, limancılık, krom madenciliği ve ticareti, kömür madenciliği ve ticareti, değerli madenler, tekstil, enerji, elektrik santralleri (kömür, doğalgaz ve hidroelektrik), elektrik dağıtım, tarım, gıda, kimya, boya, petrol, petrol ürünleri, gayrimenkul, madencilik, gübre üretimi ve ticareti, demir-çelik, şeker üretimi ve ticareti, telekomünikasyon ile her türlü denizcilik, havacılık, ulaştırma, taşımacılık, otomotiv, dış ticareti pazarlama, reklamcılık, tanıtım, gümrük, liman işletmeciliği, deniz ve kara yolu ile gelen araçların tahmil ve tahliye işlemleri, konteyner terminali işletmeciliği, depolama konularında iştigal eden sermaye şirketleri ile her türlü bankacılık, finans kurumları, sigorta, faktoring, finansal kiralama konularında veya diğer konularda faaliyet gösteren sermaye şirketlerini bizzat kurabilir. Kurulmuş olanlara pay sahibi veya ortak sıfatıyla katılabilir. Bu maksatla kurduğu veya iştirake uygun gördüğü şirketlere ayni veya nakdi sermaye koyabilir. Kurucu olduğu veya olmadığı şirketlerin sermaye tezyitlerine iştirak edebilir. Bunların pay senetlerini veya sermaye paylarını, intifa senetlerini satın alabilir veya ayni sermaye olarak kendi sermaye tezyitlerini de kabul edebilir. B) İşletme faaliyetleri: 1-Şirket sermaye ve yönetimine katıldığı veya katılmadığı sermaye şirketlerini konularında girişecekleri yatırımlarla kapasiteyi arttıran, kaliteyi ıslah eden veya maliyeti düşüren tevsi veya yenileme yatırımlarıyla ilgili ön etütler yapabilir. Bunların fizibilitelerini, finansman dengelerini inceleyerek mali imkanı olduğu takdirde bunlara yukarıda yazılı usullerle sermaye iştirakinde bulunabilir. 2-Şirket memleket ve Şirket için yararlı yeni yatırım konuların bizzat araştırarak bunlara ait etüt ve incelemeleri yapabilir veya yaptırabilir. Uygun gördüğü yatırım konularını gerektiğinde diğer sermaye grupları ve halkın iştiraki ile kuracağı şirketler vasıtası ile gerçekleştirebilir. C) Finansman işleri: 1-Şirket ihtiyaçları için bankalardan dış kredi müesseseleri ve firmalardan teminatlı veya teminatsız kısa, orta veya uzun vadeli kredileri alabilir. 2-Şirket aracılık yapmamak kaydıyla teminatlı veya teminatsız finansman yardımlarında bulunabilir. Bu şirketlerin atıl fonları kendi veya pay sahibi olduğu şirketler arasında serbestçe ve en uygun şekilde dağıtılması için gerekli tedbir ve kararları alabilir. Bu faaliyetlerin doğurduğu masrafları ve mali hizmet karşılıklarını finansman yardımından faydalanan şirketler arasında faydalanma ölçüsünde dağıtılabilir. 3-Şirket iştirak ettiği şirketlerin bankalardan, diğer kredi müesseselerinden alacakları krediler ihraç edecekleri tahvilleri veya vadeli alışlar dolayısıyla yapacakları borçlar için kefalet veya garanti verebilir. Bunlara karşılık, gerekirse şahsi teminat, rehin, ipotek gibi kont garanti alabilir, vereceği kefalet ve garantiler için piyasa şartlarına uygun bir karşılığı şirketlerden tahsil edebilir. D) Sermaye piyasası ve finansman muameleleri: 1-Şirket resmi ve özel kuruluşlar ve iştirak ettiği şirketlerce çıkarılacak ikramiyeli, ikramiyesiz, primli para iştirak pay senedi ile değiştirilebilen erken ödeme veya rüçhan haklarına sahip her nevi tahlilleri aracılık yapmamak kaydı ile kuponlu ve kuponsuz alabilir veya satabilir. 2-Şirket sermaye piyasasının icabı olarak sermaye ve yönetimine katıldığı şirketlerinin pay senedi ve tahvil ihraçlarını suskripsiyon işlemlerine aracılık edebilir. Bunların neticelerini ihraç eden şirketlere veya aracılara karşı garanti edebilir. Pay senedi için asgari kar payı, geri satın alma, başka pay senetleri ile değiştirme gibi taahhütlere girişebilir. Tahviller için vadesinde veya kefaletiyle çıkarılan tahviller için kont garanti sağlayabilir velhasıl pay senedi veya tahvil satışlarını kolaylaştıracak ve değerini koruyacak işlemleri yapabilir. E) Organizasyon hizmetleri: 1-Şirket sermaye ve yönetimine katıldığı şirketlerin vergi, ticari ve buna benzeyen işletme ile ilgili konularda istişari hizmetler sağlayabilir. Bu şirketlerin muhasebe, tahsilat, personel, eğitim gibi müşterek hizmetlerini toplu bir bünye içerisinde daha ekonomik bir şekilde sağlamak için bir elden yürütebilir ve bu konularda kendilerine yardımcı olabilir. 2-Şirket iştirak ettiği şirketlerin işletme organizasyonları düzenleme, bu şirketleri karşılıklı anlaşmalar dahilinde denetlemek, yıllık bütçelerini, faaliyet raporlarını ve uzun vadeli plan ve programların yardımı ile işletme ile ilgili finansal, idari, ticari ve ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.

HATALI İŞLETME BİLGİSİ BİLDİRİMİ.KAPAT
İşletmelere mesaj göndermek için "Mesaj Gönder" bölümünü kullanınız.
GECO HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
İPTAL