GİMAR ASANSÖR HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

TOPÇULAR MAH. FERHATPAŞA CAD. MUHSIN SARICI SAN. NO:8/58 EYÜPSULTAN - EYÜPSULTAN / İSTANBUL / TÜRKİYE

En son güncellenme Tarihi: 13.04.2020 04:02:00
Değerlendirme :

Bilgilerinin hatalı veya eksik olduğunu düşünüyorsanız güncelleyebilmemiz için lütfen bize bildiriniz.

İşletme değerlendirmeleri ve yorumlar

Şikayet Yaz İlk yorum yapan siz olun

Firma Bilgileri

 • Ünvanı : GİMAR ASANSÖR HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
 • Firma Türü : ORTAK SAYISI BİRDEN FAZLA LİMİTED ŞİRKET
 • Kuruluş Tarihi : 6 Nisan 2020 Pazartesi
 • Sermaye : 10.000
 • Vergi Dairesi : İSTANBUL - BAYRAMPAŞA VERGİ DAİRESİ
 • Vergi Numarası : 3951925834
 • Ticaret Odası : İSTANBUL TİCARET ODASI
 • Sicil Numarası : 243107-5
 • Oda Sicil Numarası : 1232867
 • NACE Kodu : 432901
 • Mersis No : 0395192583400001
 • E-Tebligat Adresi : 25808-40656-14715
MAKİNA VE EKİPMANLARI Meslek grubunda, EYÜPSULTAN / İSTANBUL Bölgesinde Asansörlerin, yürüyen merdivenlerin, yürüyen yolların, otomatik ve döner kapıların bakım ve onarımı dahil kurulum işleri konularında hizmet vermektedir. -Her çeşit asansör ve malzemelerinin montajı, komple imalatı, alım satımı, bakım onarım, revizyon ve yenileme çalışmaları ile arıza giderme hizmetlerini yapmak, yaptırmak, taahhüdü, ithalat ve ihracatını yapmak. -Yürüyen merdivenlerin ve bantlı konvektörlerin montaj, alım satım, imalat, revizyon, bakım ve onarım hizmetlerini yapmak, yaptırmak. -Konusu ile ilgili elektrik, elektronik cihaz ile yedek parça malzemelerinin alım satım ticaretini, elektrik tesisat işleri bakım ve onarım hizmetlerini yapmak. -Konusu ile ilgili elektrikli güvenlik sistemlerinin ticaret, montaj, bakım ve onarımını yapmak. Şirket bu amaçlarını gerçekleştirmek için aşağıdakiler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere aşağıdaki konularda faaliyette bulunabilir: 1- Konu ile ilgili komple tesis, yedek parça ve ham maddeler ile yine yarı mamul maddelerin ve sarf malzemelerin ithali, ihracı ile dahili ticaretini yapabilir. 2- Konusu ile ilgili olarak her türlü ihalelere iştirak edebilir, her türlü ticari ve hukuki tasarruflarda bulunabilir, konusuna giren malların imalatını da başkalarına fason olarak yaptırabilir. 3- Şirket faaliyetleri ile ilgili olan ve bu faaliyetler için faydalı bulunan ihtira haklarını ve beratlarını, alameti farikaları, marka, faydalı model ve patentleri, lisans ve imtiyazları, resim ve modelleri iktisap eder, kullanır, alır veya satar, kiralar, kısmen veya tamamen devreder, kiraya verir. Mevzuat hükümleri çerçevesinde bu konularla ilgili yerli ve yabancı kişi ve kuruluşlarla işbirliği yapabilir. 4- Yurt içinde ve dışında faaliyet gösteren merkezden veya yerinde yönetim esaslarına göre kurulmuş kamu tüzel kişileri ile özel hukuk gerçek ve tüzel kişileri ile şirket faaliyetlerinin gerektirdiği ölçüde her sıfatla alım, satım, kira, istisna, komisyon, vekalet, turizm, hizmet, kefalet, müşavirlik, bayilik, mümessillik, acentelik, distribütörlük,müteahhitlik, transit ticaret yapabilir ve hukuka uygun her türlü sözleşmeleri akdedebilir. İç ve dış teknik yardım ve know-how anlaşmaları yapabilir, patent, ihtira beratı gibi sınai haklar kazanabilir, kiraya verebilir, kiralayabilir, ipotek ve rehin alabilir veya rehin ve ipotek verebilir, satın alıp satabilir, devredebilir. 5- Fabrika, emtia depolama ve dağıtım tesisleri satın alabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, inşa ettirebilir, kısmen veya tamamen satıp devredebilir, başka kişi ve kuruluşlara rehin ve ipotek verebilir. 6- Tapu kütüğüne gayrimenkul olarak yazılan hakları, kat mülkiyeti kütüğüne yazılı gayrimenkullerin mülkiyet haklarını, gayrimenkuller üzerinde inşaat, kaynak, intifa, sükna ve diğer irtifak hakları, gayrimenkul mükellefiyeti, menkul mükellefiyeti, gayrimenkuller üzerinde ipotek dahil rehin hakları ve diğer hakları, gayrimenkul satış vaadi dahil bütün şahsi hakları kazanabilir, rehin ve ipotek alabilir, verebilir. Bu ayni ve şahsi hakları devir ve ferağ edebilir, başkalarına tanıyabilir, sona erdirebilir, tescil, şerh ve terkin ettirebilir. Şirket leh ve aleyhine bütün bu işlemleri aracılık faaliyeti niteliğinde olmamak kaydıyla yapabilir. 7- Her türlü menkul ve gayrimenkul malları (yat ve gemiler dahil) satın alır, satar, kiralar, iktisap ve tasarruf edebilir, bu malları satın alabilir, yeniden inşa ettirebilir veya satabilir, alacaklarına karşılık lehine rehin veya ipotek alabilir, ayni veya şahsi irtifak tesis edebilir. Lüzumu halinde kısa, orta veya uzun vade ile borçlanabilir, kendi ihtiyacı için yerli ve yabancı banka, factoring, leasing ve finans kuruluşlarıyla sözleşmeler akdedebilir, borçlarına karşılık mal ve emlakini rehin ve ipotek gösterebilir, rehin veya ipotek verebilir. 8- Yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişi ve kuruluşlarla yürürlükteki mevzuata uygun olarak ortaklıklar kurabilir, kurulmuş ortaklıklara katılabilir. Halihazırda kurulmuş şirketlerin hisselerini satın alabilir. her türlü menkul kıymet ve sermaye paylarını iktisap edebilir ve bunları elden çıkarabilir, mesleki teşekküllere katılabilir veya üye olabilir. 9-İştigal mevzusu sınırları içinde kalmak suretiyle yurt içinde ve dışında her türlü mali idari ve ticari tasarruf, her türlü taahhüt ve faaliyetlerde bulunabilir. 10-Yurt içinde ve dışında şube, acente, distribütörlükler ve temsilcilikler açabilir, irtibat büroları kurabilir, yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerin temsilcilik, acentelik, bayilik ve distribütörlüklerini yapabilir, kendisinin sahip olduğu bu gibi hakları başkalarına tanıyabilir, bayilik, acentelik, distribütörlük ve temsilcilikler verebilir.

HATALI İŞLETME BİLGİSİ BİLDİRİMİ.KAPAT
İşletmelere mesaj göndermek için "Mesaj Gönder" bölümünü kullanınız.
GİMAR ASANSÖR HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
İPTAL