HARABE MEDYA EĞİTİM PAZARLAMA LİMİTED ŞİRKETİ

H.SULTAN MAH. T.ÖZAL MİLLET CAD. FINDIKZADE SARAY AP. NO:57/6 FATİH - FATİH / İSTANBUL / TÜRKİYE

En son güncellenme Tarihi: 15.05.2019 03:19:00
Değerlendirme :

Bilgilerinin hatalı veya eksik olduğunu düşünüyorsanız güncelleyebilmemiz için lütfen bize bildiriniz.

İşletme değerlendirmeleri ve yorumlar

Şikayet Yaz İlk yorum yapan siz olun

Firma Bilgileri

  • Ünvanı : HARABE MEDYA EĞİTİM PAZARLAMA LİMİTED ŞİRKETİ
  • Kuruluş Tarihi : 14 Mayıs 2019 Salı
  • Sermaye : 50.000,00 TL
  • Vergi Dairesi : İSTANBUL - BEYAZIT VERGİ DAİRESİ
  • Vergi Numarası : 4571073960
  • Ticaret Odası : İSTANBUL TİCARET ODASI
  • Sicil Numarası : 192658/5
  • NACE Kodu : 731101
  • Mersis No : 0457107396000001
BİLGİ, İLETİŞİM VE MEDYA Meslek Grubunda İSTANBUL / FATİH Bölgesinde Reklam ajanslarının faaliyetleri (kullanılacak medyanın seçimi, reklamın tasarımı, sözlerin yazılması, reklam filmleri için senaryonun yazımı, satış noktalarında reklam ürünlerinin gösterimi ve sunumu vb.) konularında hizmet vermektedir. Firma İş Konusu: 1. Televizyon, radyo, basın, yayın, sinema, mecmua, dergi, afiş, elektrik ve elektronik her nevi teknik cihaz, internet üzerinden reklamcılık yapmak, bunun için gerekli olan stüdyolar, tasarım atölyeleri kurmak, film reji, yazılı, sesli, ışıklı ve görüntülü tanıtım ve ilan işlerini yapmak ve yaptırmak. 2. Reklam ajanslarının faaliyetleri ve kullanılacak medyanın seçimi, reklamın tasarımı, sözlerin yazılması, reklam filmleri için senaryonun yazımı, satış noktalarında reklam ürünlerinin gösterimi, sunumunu ve pazarlamasını yapmak. 3. İnternet üzerinden reklam hizmetleri, elektronik ticaret (e-ticaret) yapmak. Telif ve patent hakları elde etmek. Şirket reklam amacı ile internet tasarımı ve sayfalarının, reklam ,elektronik posta kutularının hazırlanması, firma isim ve tescili ve internet üzerinde alan bulundurmak, yayın yapmak, internet sunucularının kurulması, kiralanması, internet üzerinde erişimin sağlanması ve pazarlamasını yapmak. 4. Şirket reklam amacı ile ışıklı veya ışıksız tabelalar ile eşantiyon hediyelik eşya ve plaket gibi malzemeler üzerinde şekil ve yazıların yapımı biçimindeki işlerin tamamını yapabilir. Bu amacını gerçekleştirmek için gerekli logoları hazırlayabilir, ticari yatırımlar yapabilir. Büyük ışıklı tabelalar kiralayabilir, kiraya verebilir ve pazarlamasını yapabilir. 5. Şirket ticari ve gayri ticari ilan ve reklamları alabilir. Bu ilan ve reklamları araçlar üzerinde yayınlatabilir veya yayınlattırabilir. İlan ve reklamlara ait dokümanları, filmleri, teyp, CD, video kaset, fotoğraf, slayt, kitap, dergi, gazete, broşür, katalog, harita, tabela, pano, afiş gibi ışıklı ışıksız her türlü ilan ve reklam işlerini almak, yapmak veya başkalarına yaptırmak. 6. Bilumum reklam, tanıtım ve promosyon hizmetleri vermek. Reklam ve tanıtım ajanslığı yapmak, yerli ve yabancı radyo, televizyon ve yazılı medya kuruluşları ile reklam anlaşmaları yapmak, radyo, televizyon ve sinema reklamları için ses ve film kayıtları, grafik ve animasyon tasarımları yapmak veya yaptırmak. 7. Yayınlanacak reklamlar için yerli ve yabancı şahıs ve firmalardan reklam almak, yayınlamak, yayınlatmak, aracılık etmek, bu faaliyetlerle ilgili radyo, televizyon, yazılı basın ve sinemalarda yer ve süre satın almak, kiralamak ve bu yerleri pazarlamak. 8. Yurt içi ve yurt dışında gösterime girecek sinema filmleri, yapılacak konser, tiyatro, sanat ve eğlence gösterileri, konserler, müzikal oyunlar, folklor gösterileri, bale oyunları, eğlence ve yarışma programları ve benzeri gösterilerin reklam, tanıtım ve organizasyonunu yapmak. 9. Bu amacını gerçekleştirmek için kullanılan tüm hammadde, yarı mamul, mamul, alet, makine, cihaz ve teçhizatın alım satımı, ithalatı, ihracatı ve pazarlamasını yapabilir. 10. Kamu ve özel kuruluşlara, gerçek ve tüzel kişilere kurumsal gelişim, eğitim, vizyon, misyon ve kurum stratejilerinin belirlenmesi, şirket operasyonlarının iyileştirilmesi ve iş süreçlerinin tasarlanması ile her türlü proje danışmanlığı, şirket yönetimi, verimlilik, organizasyon, stratejik ve ticari kararlar, işletme analizi, satış ve pazarlama, insan kaynakları gibi konularda danışmanlık yapmak. 11. Şirket eğitim konularında danışmanlık yapmak, danışmanlık hizmetlerinde organizasyon modelleri uygulamak ve işletmek. 12. Eğitim hizmet sektöründe doğrudan veya dolaylı olarak yer alan gerçek ve tüzel kişilere sektörel bilgilerin doğrudan aktarılacağı, depolanacağı, işleneceği sistemler kurmak ve organize etmek. 13. Eğitim hizmet sektöründe personel temini, mesleki olarak hazırlanmalar amacıyla organizasyonlar yapmak. 14. Kamu ve özel kuruluşlara, gerçek ve tüzel kişilere her türlü riskinin yönetilmesi için akademik çalışma ve araştırma, analiz, tasarım, modelleme, geliştirme ve uygulama konusunda danışmanlık vermek. 15. Kamu ve özel kuruluşlara, gerçek ve tüzel kişilere her türlü yatırım planları projeleri için yapılabilirlik raporları hazırlamak, gerektiği durumlarda Pazar araştırması ve analizleri yapmak ve rapor hazırlamak. 16. Eğitim danışmanlığı, personel tedariki, yeniden yapılanma ve diğer insan kaynakları konularında hizmet vermek. 17. İnsan kaynakları alanında yazılım geliştirebilir, bu yazılımın satış ve pazarlamasını yapmak. 18. Eğitim ve öğretim amaçlı laboratuar kurmak, araç ve gereç, doküman ve laboratuar malzemelerinin alımı, satımı, ithal ve ihracını yapmak. Şirket bu amaçlarını Gerçekleştirmek için : a) Faaliyet amaç ve konusuna göre yurtiçinde veya yurtdışında her türlü ticari faaliyette bulunmak, işbirlikleri ve ortaklıkları kurmak, taşınır ve taşınmaz mal satın almak, kiralamak, satmak, işletim sistemleri oluşturmak, borç ve kredi temini için taşınır ve taşınmaz malları üzerinde ayni hak ve ipotek tesis ve fek etmek, inşaat yapmak, hak ve alacakları karşılığında ipotek, rehin ve çeşitli ayni hakları kabul etmek. b) İştigal konuları ile ilgili olarak resmi ve özel her türlü ihale ve taahhütler girmek, almış olduğu ihale ve taahhütleri kısmen veya tamamen başkalarına devredebilir. c) Şirket faaliyet, amaç ve konusunun gerektirdiği yurt içindeki ve yurt dışındaki her türlü motorlu taşıtları, menkul ve gayrimenkul malları satın almak, satmak, devir ve ferağ etmek veya başka suretle elden çıkartmak, finansal .

HATALI İŞLETME BİLGİSİ BİLDİRİMİ.KAPAT
İşletmelere mesaj göndermek için "Mesaj Gönder" bölümünü kullanınız.
HARABE MEDYA EĞİTİM PAZARLAMA LİMİTED ŞİRKETİ
İPTAL