HIZAL MADENCİLİK VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

ORTA MAH. SOĞANLIK D-100 KUZEY YANYOL CAD. NO:26/1/8 KARTAL - KARTAL / İSTANBUL / TÜRKİYE

En son güncellenme Tarihi: 8.09.2019 02:40:00
Değerlendirme :

Bilgilerinin hatalı veya eksik olduğunu düşünüyorsanız güncelleyebilmemiz için lütfen bize bildiriniz.

İşletme değerlendirmeleri ve yorumlar

Şikayet Yaz İlk yorum yapan siz olun

Firma Bilgileri

  • Ünvanı : HIZAL MADENCİLİK VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
  • Kuruluş Tarihi : 23 Ağustos 2019 Cuma
  • Sermaye : 500.000,00 TL
  • Vergi Dairesi : İSTANBUL - YAKACIK VERGİ DAİRESİ
  • Vergi Numarası : 4620793175
  • Ticaret Odası : İSTANBUL TİCARET ODASI
  • Sicil Numarası : 205046/5
  • NACE Kodu : 072907
  • Mersis No : 0462079317500001
  • E-Tebligat Adresi : 25929-73542-86057
MERMERCİLİK VE MADENCİLİK Meslek Grubunda İSTANBUL / KARTAL Bölgesinde Başka yerde sınıflandırılmamış demir dışı diğer metal cevherleri madenciliği (cıva, manganez, kobalt, molibden, tantal, vanadyum vb.) (değerli metaller, demir, bakır, kurşun, çinko, alüminyum, kalay, krom, nikel hariç) konularında hizmet vermektedir. Firma İş Konusu: Ana faaliyet konusu : madencilik a/ İlgili ve gerekli yerlerden izin almak şartı ile gerek metalik gerek endüstriyel gerek kıymetli gerek yarı kıymetli ilgili mevzuatlarda ve maden kanunda belirtilen her türlü ve her gruptan maden, maden cevheri, mermer, taş, kireç, kil, kömür ocakları işletmeciliği ve madencilik faaliyeti yapmak. b/ ilgili ve gerekli yerlerden izin almak, ilgili mevcut maden kanunlarına ve mevzuatlarına uygun ve bağlı kalmak şartı ile uluslararası, yer altı ve yer üstü maden ve tabii kaynakların çıkartılması, işletilmesi, satın alınması, kiraya verilmesi c/ Maden arama ruhsatnamesi almak, maden aramak, işletme hakkı talep etmek, , işletme ruhsatnamesi ve işletme imtiyazı almak, devri kabil maden haklarını devir almak ve sair şekillerde maden haklarında tasarruf etmek ç/ İlgili mevzuata riayet etmek koşulu ile maden kapsamına giren tüm ürünlerin aranması, çıkartılması, işlenmesi, alımı satımı, ithalat ve ihracatını gerçekleştirmek. d/ İlgili mevzuata riayet etmek koşulu ile her türlü kesilebilir ve parlatabilir tüm taşlar; mermer, granit, diabaz, traverten, oniks, bazalt gibi taşların aranması, çıkartılması, işlenmesi, alım satımı, ithalat ve ihracatını gerçekleştirmek. e/ İlgili mevzuata riayet etmek koşulu ile her türlü yarı kıymetli ve kıymetli taşların aranması, çıkartılması, işlenmesi. f/ Uluslararası yeraltı ve yer üstü maden ve tabii kaynakların mevcut kanunlara uygun olarak çıkartmak, her türlü madenin tenor zenginleştirme tesisleri kurmak, maden arama ocaklarının işletilmesi cevherlerinin zenginleştirilmesi için etüt, araştırma, proje, fizibilite, mühendislik, müşavirlik, müteahhitlik hizmetleri vermek. g/ Gerek kendi ürettiği ve gerekse temin ettiği her türlü madeni, saflaştırmak, arıtmak, ham ve mamul hale getirmek ve bunların ithalini, ihracını, yurt içinde pazarlama ve ticaretini yapmak, maden işletmeleri ve maden sanayi tesisleri kurmak bu konu ile ilgili her türlü enerji ve iş üretmeye yarayan makine araç ve ekipmanları ile bunlara ait yedek parçaların üretimini, ithalini, ihracını yapmak, bunların montajını ve bakımını üstlenmek, Diğer faaliyet konuları : çiçekçilik a/ Açıkta ve örtü altında her türlü çiçek seracılığı ile ilgili üretim, alım satımı, pazarlaması, ithalat ve ihracatını yapmak. b/ Her türlü iç ve dış mekan süs bitkileri, kesme ve saksı çiçekleri üretmek, alıp satmak, ithalat ve ihracatını yapmak, satım sal ve peyzaj projeleri ile sulama projeleri yapmak, peyzajla ilgili konularda danışmanlık ve bakım hizmetleri yürütmek. c/ Konusu ile her türlü tohum, fide, fidan alıp satmak, ithalat ve ihracatını yapmak. ç/ Konusu ile ilgili her türlü bitki çimlendirme, köklendirme ve yetiştirme ortamları yaratmak, alıp satmak, ithalat ve ihracatını yapmak. d/ Her türlü yapay ve doğal çiçek malzemelerinin toptan ve perakende ticareti, ithalatını, ihracatını yapmak. e/ Çiçeklerle ilgili sera ve camekanlar için gerekli malzemelerin alımı, satımı, kurulması, kiralanması. Şirket amaç ve konularıyla ilgili olarak aşağıdaki işlemleri yapar: 1. Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkul alabilir, satabilir, işletebilir, kiralar, kiraya verebilir, bunlar üzerinde ayni ve şahsi hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir. Gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, sükuna, gayrimenkul mükellefiyeti, bedelli veya bedelsiz yola terk, kamuya terk, ifraz, tevhit yapabilir, kat irtifakı ve kat mülkiyeti tesis edebilir. Tapu dairelerinde gayrimenkullerle ilgili her türlü cins tashihi, ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir. 2. Lüzumlu görülecek menkul ve gayrimenkul malları satın alabilir, satabilir, kiralayabilir, finansal kiralama yapabilir, yahut kiraya verebilir, yurt içinde ve yurt dışından, teminatlı yahut teminatsız, her türlü borç alabilir. Şirketin sahip olduğu her türlü menkul ve gayri menkulleri ile her türlü sabit tesis ve demirbaşları üzerinde gerek namına gerekse üçüncü şahıs ve tüzel kişiler namına teminat, kefalet, işletme rehini ve ipotek tesis edebilir, fek edebilir. Alacaklarına karşılık, ipotek veya rehin alabilir, borçlarının teminatı olarak veya üçüncü şahıslar lehine, ipotek yahut rehin verebilir, bu ipoteklerin terkinini talep edebilir, her türlü kefalet ve teminat verebilir. 3. Şirket konusu işlerin oluşabilmesi için kanuni mevzuatın gerekli kıldığı tüm teşebbüs ve merasimi ifade ederek gerekli izin, imtiyaz, ruhsatname, patent, ihtira beratları, lisans, know-how marka, fetihname, belge, alametifarika gibi sınai, mülkiyet haklarını ve emsali hakları iktisap etmek veya tamamen üçüncü şahıslara devredebilir, her türlü hukuki tasarruf işlemlerde bulunmak. Ayrıca, yukarıdaki hakları kiraya verebilir veya kiralayabilir. 4. Şirket gaye ve konusunun gerçekleştirilmesi için arsa, arazi, bina ve gayrimenkul hakları satın alabilir, inşa edebilir, iktisap edebilir, satabilir. İktisap edilen gayri menkulleri devir ve ferağ, bunları kısmen veya tamamen üçüncü şahıslara kullandırabilir veya kiralayabilir. 5. Şirket gayelerinin oluşmasını teminen kısa, orta ve uzun vadeli istikrazlar akdedebilir, aval ve kefalet kredileri temin edebilir. Şirketin kuracağı .

HATALI İŞLETME BİLGİSİ BİLDİRİMİ.KAPAT
İşletmelere mesaj göndermek için "Mesaj Gönder" bölümünü kullanınız.
HIZAL MADENCİLİK VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
İPTAL