HS SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

HACIAHMET MAH. YOKUŞBAŞI SOK. NO:25/9 BEYOĞLU - BEYOĞLU / İSTANBUL / TÜRKİYE

En son güncellenme Tarihi: 17.02.2020 00:34:00
Değerlendirme :

Bilgilerinin hatalı veya eksik olduğunu düşünüyorsanız güncelleyebilmemiz için lütfen bize bildiriniz.

İşletme değerlendirmeleri ve yorumlar

Şikayet Yaz İlk yorum yapan siz olun

Firma Bilgileri

 • Ünvanı : HS SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
 • Firma Türü : TEK ORTAKLI LİMİTED ŞİRKET
 • Kuruluş Tarihi : 12 Şubat 2020 Çarşamba
 • Sermaye : 50.000
 • Vergi Dairesi : İSTANBUL - KASIMPAŞA VERGİ DAİRESİ
 • Vergi Numarası : 4641545940
 • Ticaret Odası : İSTANBUL TİCARET ODASI
 • Sicil Numarası : 235140-5
 • Oda Sicil Numarası : 1224896
 • NACE Kodu : 862202
 • Mersis No : 0464154594000001
 • E-Tebligat Adresi : 25848-53595-04558
SAĞLIK HİZMETLERİ Meslek grubunda, BEYOĞLU / İSTANBUL Bölgesinde Özel muayenehanelerde sağlanan uzman hekimlik ile ilgili yatılı olmayan uygulama faaliyetleri (hastane ve poliklinik faaliyetleri ile ebe, hemşire ve fizyoterapistlerin paramedikal faaliyetleri hariç) konularında hizmet vermektedir. Her çesit saglık hizmetleri vermek üzere özel hastaneler,poliklinikler, dispanserler, laboratuarlar, saglık merkezleri ve tesisleri, saglık kabinleri, dogumevleri, dis (agız saglıgı) ve protez tedavi merkezleri kurmak ve bu merkezleri isletmek. Insan saglıgına hizmet edecek hastane bünyesinde olmak üzere tanı ve tedavi merkezleri, fizyoterapi, rehabilitasyon üniteleri açmak, check-up merkezleri kurmak ve isletmek. Her türlü tıbbi yardım, muayene, saglık ve hekimlik hizmetlerini vermek ve organizasyonlarını saglamak. Konusu ile ilgili uzman hekim çalıstırmak. Tomografi, bilgisayarlı tomografi ve sintigrafi çekmek, kemik yogunlugu ölçmek, momografi yapmak, bilumum röntgen grafikleri, MR, eko çekmek, ultrasonografi ve doppler yapmak, manyetik rezonans görüntüleme yapmak, bilumum endoskopi yapmak, radyoaktif maddeler ve malzemelerle ilgili resmi kuruluslardan gerekli izin almak kaydıyla her türlü tıbbi teshis, tetkik ve tahlil yapmak. Fizik tedavi, onkoloji, hemodiyaliz ve tıbbi rehabilitasyon üniteleri tesislerini kurmak, isletmek, kiralamak ve kiraya vermek. Tıbbi tahlil laboratuarları kurmak ve isletmek. Agız ve dis saglıgı ile ilgili her türlü özel hastaneler, yatılı yatısız teshis ve tedavi merkezleri ve dis laboratuarı ve arastırma laboratuarları, klinik ve poliklinikler kurmak, isletmek ve islettirmek, bu konuda kurulmus tesisleri kiralamak ve kiraya vermek. Göz saglıgı hizmetleri ile ilgili olarak muayenehaneler, klinikler,hastaneler, açmak, isletmek,donatmak, kiralamak veya kiraya vermek, yurt içi ve yurt dısı hasta refakati islerini yapmak, yaptırmak. Kontakt lens, kozmetik lens takma ve uygulama hizmetlerinde bulunmak, bunların ithalatı, ihracatı ve pazarlamasını yapmak. Ruh bilim alanında arastırma, yurt içi ve yurt dısında egitim ve tedavi hizmetleri yapmak. Poliklinikler ve klinikler açmak, isletmek. Ruhsal sorunların çözülmesi ve kisilik gelisimine yardımcı olarak insanların hayat standartlarının artmasına katkıda bulunmak amacıyla, klinik açmak, isletmek. Her türlü hayvan tedavisi, bakımı, operasyon ve asılamaları, pansiyon hizmetlerini yapabilir. Bu konuyla ilgili teshis için röntgen, ultrason, kan ve idrar tahlili, MR, sintigrafi, bilgisayarlı tomografi, her türlü biyokimyasal tetkikler, ambulans hizmetlerini verebilir. Her türlü hayvan ürünleri, maması, aksesuarları, bakım malzemeleri, ilaç ve vitaminlerin ticaretini, imalatını, ithalatını ve ihracatını yapabilir. Sehir içi, sehirlerarası ve yurt dısı cenaze nakil hizmeti vermek ve tahnit islemleri yapmak. Bu islerle alakalı her türlü tıbbi malzeme ve diger levazımatın alım satımını yapmak, ithal ve ihraç etmek. Konusu ile ilgili doktor, asistan, hemsire ve diger tüm saglık ekibini çalıstırabilir, diger saglık kuruluslarına gönderebilir, kendi tesislerinde ve diger saglık tesislerinde sözlesmeli yada serbest olarak saglık personeli çalıstırabilir. Ambulans hizmetleri yapmak ve yaptırmak. Konusu ile ilgili yurt dısındaki firmalarla teshis ve tedavi amaçlı anlasmalar yapmak, mümessillik, acentelik vermek, almak, konusu ile ilgili ihalelere katılmak. Her türlü saglık tesisleri ve tıbbi cihazlar konularında yatırım yapmak ve bunları isletmek, Hastaların gerek yurt içinde gerekse yurt dısında nakilleri için gerekli ambulans, helikopter ve uçak gibi araçları alır, ithal eder ve kiralar. 1.Sirket amacıyla ilgili olarak ihracat, ithalat, mutemetlik imalat, fason, dâhili ticaret, komisyonculuk, iç ve dıs ticaret, uluslararası mümessillik, pazarlamacılık, toptan ve perakende magazalar açmak, 2.Sirketin isleri için iç ve dıs piyasalardan uzun, orta, kısa vadeli istikrazlar akdetmek, ihracat ve turizm kredileri ile benzeri kredileri temin etmek, kefalet kredileri, emtia kredileri, akreditif, yatırım kredileri, açık krediler, senet üzerine avans kredileri ve benzeri kredileri temin etmek, 3.Sirketin konularına giren sınai ve ticari yatırımlarda bulunmak, 4.Sirketin faaliyet konusuna giren isleri yapan hakiki ve hükmi sahıslarla sirket teskili ortak girisimlerde bulunmak, mevcut ticari isletmelere istirak etmek ve onların hisselerini, hisse senetlerini, tahvillerini ve diger menkul kıymetlerini aracılık yapmamak kaydıyla almak ve satmak, rehin ve teminat olarak göstermek, 5.Sirketin amacına ulasabilmesi için lüzumlu makine ve tesisler kurmak, kiraya vermek, kiralamak, gayrimenkullerin üzerinde irtifa, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, kat mülkiyeti ve kat irtifakı tesis etmek. Devir ve feragat etmek, depo, satıs magazaları, idare binaları, is hanları insa etmek, baskasına insa ettirmek, satın almak, satmak, devir ve ferag etmek, kiraya vermek, kiralamak, 6.Sirketin amacı ile ilgili olarak sirketin borçlarını ve alacaklarını temin için ipotek, rehin, kefalet ve diger teminatları vermek, ipotek, rehin, kefalet ve diger teminatları almak ve bunları degistirmek, çözmek, 7.Sirket isleri için gerekli tasıtları iktisap etmek, devretmek, bunlar üzerinde ayni ve nakdi tasarruflarda bulunmak, 8.Sirketin amacı ile ilgili olarak marka, ihtira beratı, ustalık (know-how) ve diger sınai mülkiyet haklarını iktisap etmek, devir ve ferag etmek ve bunlar üzerinde lisans anlasmaları yapmak. 9.Sirketin amacı ile ilgili olarak tüm resmi ve özel kurulusların ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.

HATALI İŞLETME BİLGİSİ BİLDİRİMİ.KAPAT
İşletmelere mesaj göndermek için "Mesaj Gönder" bölümünü kullanınız.
HS SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
İPTAL