INTOURHEALTH SAĞLIK TURİZM VE YÖNETİM ANONİM ŞİRKETİ

NİSBETİYE MAH. GAZİ GÜÇNAR SOK. UYGUR IŞ MER. NO:4/2 BEŞİKTAŞ - BEŞİKTAŞ / İSTANBUL / TÜRKİYE

En son güncellenme Tarihi: 17.02.2020 00:44:00
Değerlendirme :

Bilgilerinin hatalı veya eksik olduğunu düşünüyorsanız güncelleyebilmemiz için lütfen bize bildiriniz.

İşletme değerlendirmeleri ve yorumlar

Şikayet Yaz İlk yorum yapan siz olun

Firma Bilgileri

 • Ünvanı : INTOURHEALTH SAĞLIK TURİZM VE YÖNETİM ANONİM ŞİRKETİ
 • Firma Türü : TEK PAY SAHİPLİ ANONİM ŞİRKET
 • Kuruluş Tarihi : 13 Şubat 2020 Perşembe
 • Sermaye : 50.000
 • Vergi Dairesi : İSTANBUL - BEŞİKTAŞ VERGİ DAİRESİ
 • Vergi Numarası : 4651057162
 • Ticaret Odası : İSTANBUL TİCARET ODASI
 • Sicil Numarası : 235543-5
 • Oda Sicil Numarası : 1225296
 • NACE Kodu : 702202
 • Mersis No : 0465105716200001
 • E-Tebligat Adresi : 25898-43573-82408
İŞLETME DESTEK HİZMETLERİ Meslek grubunda, BEŞİKTAŞ / İSTANBUL Bölgesinde İşletme ve diğer idari danışmanlık faaliyetleri (bir organizasyonun stratejik, mali, pazarlama, üretim, iş süreçleri, proje vb. yönetim hizmetleri ile ticari marka ve imtiyaz konularında danışmanlık) konularında hizmet vermektedir. Şirketin başlıca amaç ve konuları şunlardır; Her çeşit sağlık hizmetleri vermek üzere yurt içinde ve yurt dışında özel hastaneler, poliklinikler, dispanserler, laboratuvarlar, sağlık merkezleri ve tesisleri, sağlık kabinleri, doğum evleri, diş (ağız sağlığı) ve protez tedavi merkezleri almak, satmak, kurmak ve bu merkezleri işletmek. Her türlü yurt içi ve yurt dışı sağlık tesisleri ve tıbbi cihazlar konularında yatırım yapmak, kurmak, işletmek, almak, satmak ve kiraya vermek. Yurt içinde ve yurt dışında her türlü aracılık, yardım ve destek hizmetini organize etmek, bu amaç için yurt içi ve yurt dışı benzer hizmetleri veren kişi, ve kuruluşlarla anlaşmalar yapmak, idari ve ticari yönden her türlü ilişkide bulunmak. Yurt içinde ve yurt dışında her türlü tıbbi yardım ve destek hizmetleri vermek, sağlık hizmetlerini organize etmek, bu amaç için yurt içi ve yurt dışında hastane, klinik, doktor ve sağlık destek hizmetleri veren kişi, kurum ve kuruluşlarla anlaşmalar yapmak, idari ve ticari yönden her türlü ilişkilerde bulunmak. Konusuna uygun yurt içi ve yurt dışında her türlü danışmanlık hizmetlerini vermek ve organize etmek, bu amaç için yurt içi ve yurt dışında benzeri hizmetleri veren kişi, kurum ve kuruluşlarla anlaşmalar yapmak, idari ve ticari yönden her türlü ilişkide bulunmak. Sağlık turizmi faaliyetini gerçekleştirmek ve buna yönelik hizmetler yapmak, hastaların gerek yurt içinde gerekse yurt dışında tedavilerini organize etmek, nakilleri için gerekli ambulans, helikopter ve uçak gibi araçları almak, ithal etmek ve kiralamak, bu işle ilgili reklam, tanıtım ve organizasyon işlerini yapmak, tedavi sonrası yapılan harcamaları yurt içi ve yurt dışında ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla anlaşarak raporlamak, ve sonucunu bildirmek Sağlık sektöründe faaliyet gösteren kişi, kurum ve kuruluşların hem sağlık hizmetlerinin, hemde ilgili mevzuata göre her türlü faaliyet, hesap ve işlemlerinin denetim, inceleme, soruşturma ile ön incelemesini yapmak, denetimi yapılan işlerde, yanlış ve eksiklikleri, mevzuata uymayan işleri tespit ederek, bunların düzeltilmesi ve tamamlanması için gerekli gördükleri hususları bildirmek. Her türlü dijital ve yüksek teknoloji ürünlerinin üretimini, alımını, satımını, ithalatını, ihracatını ve kiralamasını yapmak, bu ürünlerle ilgili yazılım geliştirmek, üretmek, almak, satmak, ithal etmek, ihracatını yapmak ve kiralamak Sağlık sektörüyle ilgili kongre, seminer, sempozyum ve benzeri faaliyetleri organize etmek. Ticari amaçlı her türlü kara deniz hava taşıtlarını almak, satmak, kiralamak ve kiraya vermek. Yurt içinde ve yurt dışında her türlü turizm ve seyahat hizmetini organize etmek, her türlü seyahat acenteleri kurmak, kurulmuş acentelere ortak olmak. Bu amaçları gerçekleştirmek için; Şirket ihtiyacı için gerekli olan makine ve teçhizat ile alet ve edevatları satın alabilir, satabilir, kiralayabilir veya kiraya verebilir. Şirket ayrıca ticaretini yaptığı mamullerin ambalaj ve kalite kontrolünü yapabilir. Yürürlükteki ithalat ve ihracat mevzuatına riayet etmek kaydıyla konusuyla ilgili her türlü malın ithalatını, ihracatını pazarlama ve dağıtımını yapabilir. Çalışma konularının çerçevesinde başkalarının taahhüt etmiş olduğu her türlü işleri taşeron firma olarak yapar, yaptırır. Konusu ile ilgili konularda projelendirme işlerini yapar, uygulama, danışmanlık, ürün ve metot geliştirme yöntemlerini telefon, elektronik posta, mektup, telefon mesajı, bilgisayar programı, özel yazılım ve diğer teknolojik imkanlar kullanarak destek hizmetleri verebilir. Konusu ile ilgili olarak devletin bütün dairelerinde, belediyelerde, kamu iktisadi teşebbüslerinde, her nevi arttırma ve eksiltmelere ihalelere iştirak edebilir, teklif verebilir ve gerekli tüm işleri ifa edebilir. Şirket amaç ve konusunun gerektirdiği, teknik, mali, ticari ve dış ticaretle ilgili tasarruf ve faaliyetlerde bulunabilir.Teknik ve idari personel yetiştirmek amacıyla yurt içi ve yurt dışında her türlü eğitim çalışmaları yapabilir, yaptırabilir. Şirket yurt içinde ve yurt dışında kurulu bulunan tüm ticari kuruluşlarla araştırma ve danışmanlık anlaşmaları yapar. Şirket mallarının teşhiri için teşhir ve satış yerleri açabilir. Şirket konuları ile ilgili yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerle işbirliği yaparak yeni şirketler kurabilir, kurulmuş şirketlere iştirak edebilir. Yurt içinde veya dışında temsilcilikler açabilir. Şirket konularına giren malların depolanması, nakli, tevzii için gerekli her türlü tesisat, teçhizat, vasıta, arazi ve bina satın alabilir, satabilir veya başkalarından kiralayabilir, kiraya verebilir. Şirket konuları ile ilgili ve bu faaliyetleri için faydalı know-how, izin, ruhsatname, ihtira beratları, lisans, imtiyaz, marka ve emsali gibi hakları istihsal ve iktisap edebilir veya üçüncü şahıslara kısmen yada tamamen kiralayabilir, devir edebilir, başkalarına ait olanların devrini alabilir. Şirket Konusu ile ilgili Reeksport ve transit ticaret yapabilir. Konusu ile ilgili olarak resmi ve özel kurum ve kuruluşların açmış olduğu ihalelere iştirak edebilir, taahhütlerde bulunabilir. Şirket için lüzum gösteren taşıtları (Gemiler dahil) alabilir, devir edebilir, ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.

HATALI İŞLETME BİLGİSİ BİLDİRİMİ.KAPAT
İşletmelere mesaj göndermek için "Mesaj Gönder" bölümünü kullanınız.
INTOURHEALTH SAĞLIK TURİZM VE YÖNETİM ANONİM ŞİRKETİ
İPTAL