İNVENTİVA GAYRİMENKUL HİZMETLERİ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

15 TEMMUZ MAH. BAHAR CAD. NUROL NUROL PARK SİT. J BLOK N:43/Z1 BAĞCILAR - BAĞCILAR / İSTANBUL / TÜRKİYE

En son güncellenme Tarihi: 15.05.2019 03:20:00
Değerlendirme :

Bilgilerinin hatalı veya eksik olduğunu düşünüyorsanız güncelleyebilmemiz için lütfen bize bildiriniz.

İşletme değerlendirmeleri ve yorumlar

Şikayet Yaz İlk yorum yapan siz olun

Firma Bilgileri

  • Ünvanı : İNVENTİVA GAYRİMENKUL HİZMETLERİ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
  • Kuruluş Tarihi : 14 Mayıs 2019 Salı
  • Sermaye : 100.000,00 TL
  • Vergi Dairesi : İSTANBUL - GÜNEŞLİ VERGİ DAİRESİ
  • Vergi Numarası : 4780937187
  • Ticaret Odası : İSTANBUL TİCARET ODASI
  • Sicil Numarası : 192672/5
  • NACE Kodu : 683101
  • Mersis No : 0478093718700001
EMLAK MÜŞAVİRLERİ Meslek Grubunda İSTANBUL / BAĞCILAR Bölgesinde Gayrimenkul acentelerinin faaliyetleri (gayrimenkulü ücret veya sözleşme temeline dayalı olarak satın alınması, satılması ve kiralanmasında aracılık, vb.) konularında hizmet vermektedir. Firma İş Konusu: 1- Her türlü emlak, her türlü gayrimenkul ve mesken, ev, apartman, iş yeri, arsa, arazi gibi gayrimenkulleri almak, satmak, satın almak, kiralamak, kiraya vermek; bahçe, tarla ve arsalar üzerinde parselasyon ve imar durumlarını çıkarmak, gerektiğinde projelendirmek. Gayrimenkuller üzerine irtifak, intifa, kat mülkiyeti, kat irtifakı, gayrimenkul mükellefiyeti tesis etmek. 2- Yürürlükteki ithalat ve ihracat rejimleri ile bu hususları düzenleyici diğer tüm kanuni mevzuatlara uymak kaydıyla her türlü malın ithalatı, ihracatı ve dâhili toptan ticaretini yapmak. 3- Şirket amacını gerçekleştirmek için menkul ve gayrimenkul haklarla, ayni hakları satın alabilir, kiralar, kiraya verir, gerektiğinde satar. Şirket amaç ve konusunun icap ettirdiği bil cümle menkul ve gayrimenkulleri devir edebilir ve bunlar üzerinde her türlü kanuni tasarrufta bulunabilir. 4- Şirketin amacına ulaşabilmesi için lüzumlu nakil vasıtaları, makine ve tesisler ile gayrimenkulleri iktisap etmek, devir ve ferağ etmek, kiraya vermek, kiraya almak, konusu ile ilgili gayrimenkullerin üzerinde irtifak, intifa, gayrimenkul mükellefiyeti, kat mülkiyeti, kat irtifakı tesis etmek, iktisap, devir ve ferağ etmek, depo, satış mağazaları ve idare binaları inşa ettirmek. 5- Şirketin iktisadi ve teknik maksat ve konusunun icap ettirdiği bilcümle sınai ve ticari işlerin tahakkuku için yerli ve yabancı hakiki ve hükmi şahıslarla mevzuat çerçevesinde süreli ve süresiz her neviden ortaklıklar tesis edebilir, bunların Türkiye dâhilinde distribütörlüğünü ve mümessilliğini yapabilir ve şirket gerektiğinde her türlü kefalet altına girebilir. 6- Şirket, gerek yurt içi gerekse yurt dışı bankalardan her çeşit kredi talebinde bulunabilir, gerekli kredi sözleşmesi ile sair sözleşme ve kambiyo senetlerini asıl borçlu, keşideci, müşterek borçlu, müşterek müteselsil kefil veya sair sıfatlarla imzalayabilir. Şirket ayrıca sahibi bulunduğu veya bulunacağı bilcümle taşınır ya da taşınmaz mallarını kısmen veya tamamen, gerek şirketin kendi borçları ve gerekse de herhangi bir gerçek veya tüzel üçüncü kişinin (gerçek kişi, özel, resmi kişi, kurum, kuruluş ve sair) borçları için herhangi bir banka lehine veya gerçek, tüzel herhangi bir üçüncü kişi lehine ipotek-rehin tesis edebilir/verebilir, yine şirket ayrıca, gerçek veya tüzel üçüncü kişilerin borçları için dilediği miktar, şekil, tür ve şartlarda her tür kefalet, aval ve garanti verebilir, bunun için imzalaması gerekli bilcümle sözleşme, kambiyo senedi, taahhütnameyi ve sair belgeleri imzalayabilir.

HATALI İŞLETME BİLGİSİ BİLDİRİMİ.KAPAT
İşletmelere mesaj göndermek için "Mesaj Gönder" bölümünü kullanınız.
İNVENTİVA GAYRİMENKUL HİZMETLERİ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
İPTAL