İSTANBUL TEKNİK ORMANCILIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

H.RIFAT PAŞA MAH. YÜZER HAVUZ SOK. PERPA TİC.MER.B BLK.N:1/1/2253 ŞİŞLİ - ŞİŞLİ / İSTANBUL / TÜRKİYE

En son güncellenme Tarihi: 13.04.2020 04:04:00
Değerlendirme :

Bilgilerinin hatalı veya eksik olduğunu düşünüyorsanız güncelleyebilmemiz için lütfen bize bildiriniz.

İşletme değerlendirmeleri ve yorumlar

Şikayet Yaz İlk yorum yapan siz olun

Firma Bilgileri

 • Ünvanı : İSTANBUL TEKNİK ORMANCILIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
 • Firma Türü : TEK ORTAKLI LİMİTED ŞİRKET
 • Kuruluş Tarihi : 8 Nisan 2020 Çarşamba
 • Sermaye : 100.000
 • Vergi Dairesi : İSTANBUL - ŞİŞLİ VERGİ DAİRESİ
 • Vergi Numarası : 4811155939
 • Ticaret Odası : İSTANBUL TİCARET ODASI
 • Sicil Numarası : 243215-5
 • Oda Sicil Numarası : 1232973
 • NACE Kodu : 024007
 • Mersis No : 0481115593900001
 • E-Tebligat Adresi : 25888-81506-04436
PEYZAJ VE ÇİÇEKÇİLİK Meslek grubunda, ŞİŞLİ / İSTANBUL Bölgesinde Diğer ormancılık hizmet faaliyetleri (ormancılık envanterleri, orman işletmesi, orman idaresi danışmanlık hizmetleri, orman (bakımı, verimi, vb.) ile ilgili araştırma geliştirme, vb.) konularında hizmet vermektedir. ORMANCILIK a-Şirket 5531 sayılı kanunun verdiği yetki dahilinde, Devlet ormanlarında, Hazine arazilerinde, kamu kurum ve kuruluşların ait arazilerde, gerçek ve tüzel kişilere ait arazilerde ormanları doğal ve yapay olarak kurmak. b-Mevcut olan ormanlar dahil ormanların bakımı ve iyileştirilmesi, bozuk ormanların imar ve ıslahını yapmak. c-Enerji ormanları tesis ve bakımını yapmak Orman ağaç, ağacık ve florasına ait tohum üretimi ile aşılama faaliyetlerini yürütmek. d-Orman ağaç ve ağacıklarına ait tohum ve ağaç ıslah faaliyetlerini yürütmek. e-Orman fidanlıkları kurma yönetme, işletme orman fidanı ve bitkisi nakli, standardizasyonu ve sertfikalandırılması faaliyetlerini yürütmek. f-ağaçlandırma, erozyonla mücadele, sel ve çığ kontrol, havza amenajmanı, entegre havza ıslahı ve kırsal kalkınma planlama, projelendirme ve uygulama çalışmaları yapmak. g-Orman içi, kenarı ve orman üst sınırı meraların sınırlarının belirlenmesi, ıslahı, korunması, planlaması çalışmalarını yapmak. h-Orman topraklarının etüdü analizi, ıslahı ve bonited belirlemesi, yetişme ortamı analizi, envanteri ve mevcut haritalar üzerinde işaretleme çalışmalarını yapmak. ı-Orman alanlarında av ve yaban hayvanlarının çoğaltılması, envanter çalışmaları ile orman ekosistemleriyle doğrudan yada dolaylı habitat bağlantısı olan yaban hayvanlarına ilişkin olarak avlak, koruma alanı ve rezerv alanı tefriki, planlaması, tesisi, yönetimi işlerini yapmak. i-Orman içi su kaynaklarının geliştirilmesi, etüt, envanteri, planlama ve projelendirme çalışmalarını yapmak. j- Milli parklar, orman içi dinlenme ve mesire yerleri ile orman içi rekresyon alanlarının tesbit, tefrik, envanter ve düzenlenmesi, rekreasyon yönetimi ve işletmeciliği, uzun devreli geliştirme planı çalışmaları, ağaç röleve planları yapmak. k-Peyzaj planlarına uygun uygulamalar yapmak. l-Orman kaynakları planlaması, orman sınırlaması, arazinin yorumlanması ve mülkiyet çalışmaları yapmak, uydu görüntüleri ve hava fotoğraflarını ormancılık amaçları doğrultusunda yorumlamak ve mevcut haritalar üzerine işlemek. m-Orman yangınları ve zararları ile mücadele, orman yolları ile orman yangın emniyet yolu ve şeritleri planlamasını, etüdünü, yapımını, bakımını ve kontrolünü yapmak. n- Orman ekosistemleri, orman gen ve biyosfer rezervleri ile biyotop alanlarının kurulması, orman ağaç, ağacık ve florasına ait gen koruma alanlarının planlanması, korunması ve yürütülmesi işlerini yapmak. o- Kent ormancılığı çalışmaları, orman çevre düzenlemesi, orman alanlarında çevresel etki değerlendirilmesi faaliyetlerini yapmak. ö-Orman ekosistemlerine ait flora ve faunayla ilgili iş ve işlemleri yapmak. p-Orman ve ormancılıkla ilgili yukarıdaki işlere benzer iş ve hizmetleri yapmak. r- Her türlü orman ürünlerinin ham, mamül, yarı mamül olarak yurtiçinden ve yurtdışından temin edilmesi, bunların işlenmesi, yarı mamül veya mamül haline getirilecek veya işlenmeden yurtiçine ve yurtdışına satılması, pazarlanmasını, şirket her türlü orman ürünleri ile bu ürünlerden sanayi yolu ile elde edilen kereste, tomruk imalatı, alım, satımı,pazarlaması, ithalatı, ihracatı ve bunların mamül ürünleri mdf, yonga levhaları ve sunta alım, satımı, ihhalat ve ihracatını yapmak s-Seralar kurmak bu seralarda çiçek soğanları, çiçekler ve her türlü süs bitkileri yetiştirmek, fide fidan, tohum, yem, ve katkı maddelerinin üretimini yapmak. ş-Toprak alım ve satımını yapmak. t- Şirket her türlü bakliyat meyve ve sebze yetiştirir, yetiştirdiği bu mamüllerin paket ve ambalajını yapmak, yurt içinde ve yurt dışında pazarlamak. İNŞAAT a. Her türlü inşaat taahhüt işleri; konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak. b. Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek. c. Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek. d. Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik, tesisat, yol, su, kanalizasyon, doğalgaz, altyapı, üstyapı, dekorasyon, restorasyon işlerinin yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek. e. Prefabrike inşaat ve meskenler yapmak, yaptırmak ve bunları satmak, kiraya vermek. f. Her türlü havuz inşaatı ve arıtma işlemleri yapmak. g. Her türlü dekorasyon işleri, tamirat ve boya işleri yapmak. h. Her türlü mimarlık hizmetleri vermek, şehir ve imar planları ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.

HATALI İŞLETME BİLGİSİ BİLDİRİMİ.KAPAT
İşletmelere mesaj göndermek için "Mesaj Gönder" bölümünü kullanınız.
İSTANBUL TEKNİK ORMANCILIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
İPTAL