İXİR VETERİNER KLİNİĞİ LİMİTED ŞİRKETİ

FENERBAHÇE MAH. DR.FARUK AYANOĞLU CAD. NO:23 B KADIKÖY - KADIKÖY / İSTANBUL / TÜRKİYE

En son güncellenme Tarihi: 13.04.2020 04:03:00
Değerlendirme :

Bilgilerinin hatalı veya eksik olduğunu düşünüyorsanız güncelleyebilmemiz için lütfen bize bildiriniz.

İşletme değerlendirmeleri ve yorumlar

Şikayet Yaz İlk yorum yapan siz olun

Firma Bilgileri

 • Ünvanı : İXİR VETERİNER KLİNİĞİ LİMİTED ŞİRKETİ
 • Firma Türü : ORTAK SAYISI BİRDEN FAZLA LİMİTED ŞİRKET
 • Kuruluş Tarihi : 7 Nisan 2020 Salı
 • Sermaye : 10.000
 • Vergi Dairesi : İSTANBUL - GÖZTEPE VERGİ DAİRESİ
 • Vergi Numarası : 4830997466
 • Ticaret Odası : İSTANBUL TİCARET ODASI
 • Sicil Numarası : 243190-5
 • Oda Sicil Numarası : 1232948
 • NACE Kodu : 750004
 • Mersis No : 0483099746600001
 • E-Tebligat Adresi : 25909-61533-52091
SAĞLIK HİZMETLERİ Meslek grubunda, KADIKÖY / İSTANBUL Bölgesinde Veterinerlik hizmetleri (hayvan hastanelerinde verilen hizmetler hariç) konularında hizmet vermektedir. 1.Veteriner hekimlik, veteriner danışmanlık, fizibilite, suni tohumlama, embriyo hizmetleri ve hayvan sağlığı hizmetleri sunmak, 2.Özel hayvan hastaneleri, poliklinikleri, veterinerliğin her kolu ile ilgili teşhis tedavi merkezleri, laboratuarlar açmak, işletmek, kiralamak, kiraya vermek ve satın almak. 3.Civciv ve damızlık hayvan yetiştiriciliği ve bayiliği yapmak. 4.Göl ve göletlerde suni tohumlama veya diğer yöntemlerle her türlü su ve kara av ürünü yetiştiriciliği yapmak. 5.Veteriner ilaçları, aşı, zirai ilaçlar, zirai tohum, vitamin ve mineral premiksleri, yem katkı maddeleri, yem ve yem besin maddeleri veteriner ekipmanları, sunı tohumlama ve embriyo ekipmanları, sağım makineleri bayiliği, ithalatı ve ihracatını yapmak. 6.Her türlü hayvan tedavisi, bakımı, operasyonu ve aşılamaları yapmak. Konusu ile ilgili röntgen, ultrason, kan ve idrar tahlili, Mr, sintigrafi, bilgisayarlı tomografi her türlü biyokimyasal tetkikler tahlil laboratuarı ve ambulans hizmetleri vermek 7. Her türlü hayvan ürünleri, mama, aksesuarları, bakım malzemeleri, ilaç ve vitaminlerin alım satımını, ithalat ve ihracatını yapmak. Konusu ile ilgili pansiyon hizmetleri vermek. 8.Her türlü tropikal süs balığı ve su bitkileri alım satımı ithalatı ve ihracatını yapmak. Bu ürünlerin üretimi ıçın entegre tesisler kurmak, 9-Hayvan hastalıklarının teşhis ve tedavisini yapmak. 10-Hayvan hastalıklarında kullanılan ilaç, aşı, serum ve biyolojik maddeleri alıp satmak, ithalatını ve ihracatını yapmak. 11-Veteriner hekimlikte kullanılan her türlü alet, edevat, tıbbi malzeme ile kimyasal maddelerin alım satımı, ithalat ve ihracatını yapmak. 12-Hayvan ıslahı amacıyla suni tohumlama yapılması ve bu amaçla kullanılan malzemelerin alım satımı, ithalat ve ihracatını yapmak. 13-Hayvan besiciliğinde kullanılan her türlü yem, mama ve pet malzemelerin alım satımı, ithalat ve ihracatını yapmak. 14-Konusu ile ilgili sağlık ve teknik konularda danışmanlık yapmak. 15-Her türlü hayvan tedavisi, bakımı, operasyon ve aşılamaları, pansiyon hizmetlerini yapabilir. Bu konuyla ilgili teşhis için röntgen, ultrason, kan ve idrar tahlili, MR, sintigrafi, bilgisayarlı tomografi, her türlü biyokimyasal tetkikler, ambulans hizmetlerini verebilir. 16.Akvaryum ve akvaryum balıkları, akvaryum içi donanım ve aksesuarları, kafes kuşları ve kafesleri, kafes içi aksesuarları, akvaryum balıkları, kafes kuşları ve evcil hayvanların gıda maddelerinin alımı satımı, ithalatı ve ihracatını yapmak. 17.Her çeşit canlı hayvan alımı, satımı, pazarlamasını, ithalat ve ihracatını yapmak. 18.Besicilik ve hayvan yetiştiriciliği yapmak. 19.Her türlü hayvansal yemlerin alımı, satımı, ihracatı ve ithalatını yapmak. Yem kırma tesislerinin kurulması işletilmesi, hayvan yemlerinin alım, satımı, ithalatı ve ihracatını yapmak. 20.Şirket konuları ile ilgili her türlü danışmanlık hizmetleri verebilir. 21.Şirket konusu ile ilgi reeksport ve transit ticareti yapabilir. Mümessillik ve temsilcilikler alabilir veya verebilir. Bayilik ve başbayilik verebilir, mağazalar, ofisler alabilir veya satabilir. Konusu ile ilgili teşhir ve satış yerleri açabilir. 22.Şirket maksat ve mevzuu ile ilgili olarak gerekli taşıtları iktisap etmek, devretmekvebunlar üzerindenayniveşahsi tasarruflarda bulunmak. 23.Şirketin amacı ile ilgili olarak, şirketin ve üçüncü şahısların borçlarını ve alacaklarını temin için ipotek, rehin, kefalet ve diğer teminatları vermek, ipotek, rehin, kefalet ve diğer teminatları almak. Şirketin amacı ile ilgili olarak marka, ihtira beratı, ustalık know-how anlaşmaları yapmak, kiralamak, kiraya vermek, iktisap etmek, devir ve ferağ etmek ve bunlar üzerinde lisans anlaşmaları yapmak. 24.Şirket konusu ile ilgili olarak her türlü ulaşım ve taşıma araçlarını, makine, tesisat, teçhizatı satın alabilir, satabilir veya başkalarından kiralayabilir, kiraya verebilir, ipotek alabilir ve verebilir. 25.Şirket işgal konusu ile ilgili olarak yurt içinde ve dışında her tür!ü ortaklıklar kurmak, yerli ve yabancı kuruluşlarla müştereken iş taahhütlerinde bulunabilir. 26.Şirket konusu ile ilgili kamu ve özel ihalelere girebilir, kendisi ihaleler düzenleyebilir. 27.Şirket her türlü gerek kamu gerekse özel kredi ve teşvik sübvansiyon gidi destekleme, geliştirme ve araştırma amaçlı krediler alabilir. 28.Şirketamacını gerçekleştirmek için her tür!ü gayrimenkul alabilir, satabilir, kiralar, kiraya verir bunlar üzerinde ayni ve şahsi her türlü hakları iktisap edebilir, tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir. Şirket 29.gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, kat irtifakı, kat mülkiyeti tesis edebilir. Her türlü gayrimenkullerle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tashihi, ifraz, tevhit, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir. 30.Yukarıda gösterilen konulardan başka ileride şirket için faydalı olacak ve lüzumlu görülebilecek başka işlere girişilmek istenildiği takdirde bu yolda karar alındıktan ve tescil edildikten sonra şirket dilediği işleri yapabilir.

HATALI İŞLETME BİLGİSİ BİLDİRİMİ.KAPAT
İşletmelere mesaj göndermek için "Mesaj Gönder" bölümünü kullanınız.
İXİR VETERİNER KLİNİĞİ LİMİTED ŞİRKETİ
İPTAL