KLİNOVO ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ

USKUMRUKÖY MAH. GÜMÜŞSUYU CAD. NO:16 SARIYER - SARIYER / İSTANBUL / TÜRKİYE

En son güncellenme Tarihi: 17.02.2020 00:38:00
Değerlendirme :

Bilgilerinin hatalı veya eksik olduğunu düşünüyorsanız güncelleyebilmemiz için lütfen bize bildiriniz.

İşletme değerlendirmeleri ve yorumlar

Şikayet Yaz İlk yorum yapan siz olun

Firma Bilgileri

 • Ünvanı : KLİNOVO ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ
 • Firma Türü : TEK ORTAKLI LİMİTED ŞİRKET
 • Kuruluş Tarihi : 12 Şubat 2020 Çarşamba
 • Sermaye : 10.000
 • Vergi Dairesi : İSTANBUL - SARIYER VERGİ DAİRESİ
 • Vergi Numarası : 5641125187
 • Ticaret Odası : İSTANBUL TİCARET ODASI
 • Sicil Numarası : 235296-5
 • Oda Sicil Numarası : 1225051
 • NACE Kodu : 862202
 • Mersis No : 0564112518700001
 • E-Tebligat Adresi : 25888-53421-84787
SAĞLIK HİZMETLERİ Meslek grubunda, SARIYER / İSTANBUL Bölgesinde Özel muayenehanelerde sağlanan uzman hekimlik ile ilgili yatılı olmayan uygulama faaliyetleri (hastane ve poliklinik faaliyetleri ile ebe, hemşire ve fizyoterapistlerin paramedikal faaliyetleri hariç) konularında hizmet vermektedir. A Şirketin amaç ve faaliyet konuları aşağıdaki gibidir: 1 Sağlık hizmetleri ile ilgili olarak hastaneler, poliklinikler, muayenehaneler, ilk yardım, kan merkezleri, laboratuarlar, huzurevi, kreş, çocuk bakım evleri açmak ve evde bakım hizmetleri sunmak, kardiyoloji ve radyoloji tesisleri kurmak ve işletmek, (leasing, adi kira veya hasılat kirası yolu ile) kiralamak ve kiraya vermek, satın almak ve bu tesisleri satmak. B Şirket amaç ve faaliyet konusunu gerçekleştirmek amacıyla aşağıdaki işleri de yapabilir: 1 Her türlü özel hastane, poliklinik, muayenehane, kreşler, çocuk bakım evi, huzurevi, tıbbi tahlil ve röntgen laboratuarları ve sair sağlık tesislerinde kullanılan makine, alet, edevat, teçhizat, sıhhi malzeme, ilaç ve kimyevi madde ve malzemeleri imal edebilir, satın alabilir, satabilir, (leasing veya adi kira yolu ile) kiralayabilir veya kiraya verebilir, ithalat ve ihracat, taahhütlere girebilir 2 Amaç ve konusu ile ilgili her türlü makine, tıbbi cihaz, emtiayı, taşıt, araç ve gereçleri pazarlayabilir, ithal ve ihraç edebilir, satabilir veya satın alabilir, (finansal kiralama yolu ile); satım ve teknik yardım sözleşmeleri yapabilir, (leasing, adi kira veya hasılat kirası yolu ile) kiralayabilir ve kiraya verebilir, teknik servis hizmetleri verebilir, organize edebilir, cihazlar ile ilgili danışmanlık ve müşavirlik işleri yapabilir. 3 İnsan sağlığına yönelik hekimlik hizmeti vermek üzere doktor, asistan, hemşire ve diğer tüm sağlık ekibini ya da şirket ortağını, gerek şirket ve kendi tesisleri bünyesinde, gerekse diğer sağlık tesislerinde veya serbest meslek erbabı olarak ya da fatura karşılığı hizmet alımı şeklinde çalıştırmak, şirketin bir bölümünü onlara kiraya vermek 4 Ambulans ve hasta nakil hizmetleri yapabilir ve yaptırabilir 5 Hastaların, yakınlarının, organ, numune, kan ürünleri, ilaçlar, belgeler, sağlık personeli ve şirket çalışanlarının gerek yurt içinde, gerekse yurt dışında nakilleri ve ulaşımları için gerekli kara, hava ve deniz ulaşım araçları gibi araçları almak, ithal etmek ve kiralamak ve kiraya vermek 6 Konusu ile ilgili yurt dışındaki firmalarla teşhis ve tedavi amaçlı anlaşmalar yapmak, mümessillik, acentelik vermek, almak, konusu ile ilgili ihalelere katılmak, yurt içi ve yurt dışı sağlık turizmi faaliyetlerini yapmak 7 Özel ve resmi kurum ve kuruluşlarla anlaşmalar yaparak bu kuruluşlardan personeline, otellerde konaklayan yerli ve yabancı şahıslara her türlü eğitim ve ilk yardım eğitimini, sağlık hizmetlerini vermek, konusu ile ilgili danışmanlık yapmak ve organizasyonlar düzenlemek. 8 Muayenehane, laboratuar, teşhis, tedavi, ameliyat ve ameliyat sonrası bakım ve takip gibi hizmetler, ilk yardım eğitimi, tıbbi eğitimler, seminerler, konferanslar için gerekli her türlü alet, makine, bilgisayar almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek, ithalat ve ihracatını yapmak, ayrıca amacına ulaşmak için her türlü bina, arsa, emtia, alet, giyecek, yiyecek, tıbbi sarf malzemelerini kiralamak, almak, satmak, ithalat ve ihracatını yapmak. 9 Konusu ile ilgili seminer, toplantı ve konferanslarda konuşma yapmak üzere konuşmacı organize edebilir 10 Tıbbi cihazlar ve teknolojiler ile ilgili eğitimler verebilir, özel ve resmi kurum ve kuruluşlarla anlaşma yapabilir, her türlü merkezde bu tıbbi cihaz ve teknolojilerin hastada veya sağlık kuruluşunda uygulanması ile ilgili her türlü faaliyeti yapmak üzere doktor, asistan, hemşire, sağlık personeli, mühendis, mimar temin edebilir 11 Ağız ve diş sağlığı konusunda sağlık merkezleri, muayenehaneler, laboratuarlar açabilir 12 Aile hekimliği hizmetleri verebilir 13 Amaç ve konusuyla ilgili ithalat, ihracat, iç ve dış ticaret yapabilir 14 Aracılık yapmamak kaydıyla mevzuatın kıymetli evrak olarak nitelendirdiği menkul değerleri satın alabilir, gerektiğinde satabilir; kurulmuş veya kurulacak yerli, yabancı, kamu ve özel kuruluşlara ait şirketlerin hisse senetlerini, intifa senetlerini ortaklık paylarını ve tahvillerini satın alabilir ve gerektiğinde satabilir, menkul kıymet ihraç edebilir. 15 Konusu ile ilgili olarak bankalardan veya diğer finans kuruluşlarından uzun, orta ve kısa vadeli krediler alabilir, bu amaçla gerekirse taşınmazları ipotek edebilir ve rehin edebilir. 16 Konusu ile ilgili her türlü mali, hukuki, ticari ve sınai işlemleri icra edebilir, teknik yardım, müşavirlik, mühendislik hizmetleri sağlayabilir; proje , lisans, patent, faydalı model, marka, endüstriyel tasarım, ticaret ünvanı, model, resim, know-how, goodwill, royalty, franchising gibi gayri maddi ve fikri hakları iktisap edebilir, üzerinde her türlü tasarrufta bulunabilir, bu hakları tescil ve iptal ettirebilir, ilgili anlaşmaları ve diğer sınai mülkiyet hakkı veren anlaşmaları yerli ve yabancı firmalarla yapabilir, devir ve ferağ edebilir, alabilir. 17 Şirketin amaç ve konusunu gerçekleştirmek için her türlü taşınır, taşınmaz mal, her türlü ayni hak, motorlu araç, teçhizat donanımı iktisap edebilir. şirket bu şekilde iktisap ettiği taşınır ve taşınmaz malları satar, kiralar, kira sözleşmelerini tapuya şerh ettirebilir, kiraya verebilir veya bu taşınır ve taşınmaz mülkiyetleri başkalarına devredebilir veya bunlar üzerinde her türlü ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.

HATALI İŞLETME BİLGİSİ BİLDİRİMİ.KAPAT
İşletmelere mesaj göndermek için "Mesaj Gönder" bölümünü kullanınız.
KLİNOVO ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ
İPTAL