KOLO HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

KÜÇÜKBAKKALKÖY MAH. VEDAT GÜNYOL CAD. NO:8/1 ATAŞEHİR - ATAŞEHİR / İSTANBUL / TÜRKİYE

En son güncellenme Tarihi: 13.04.2020 04:02:00
Değerlendirme :

Bilgilerinin hatalı veya eksik olduğunu düşünüyorsanız güncelleyebilmemiz için lütfen bize bildiriniz.

İşletme değerlendirmeleri ve yorumlar

Şikayet Yaz İlk yorum yapan siz olun

Firma Bilgileri

 • Ünvanı : KOLO HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
 • Firma Türü : TEK PAY SAHİPLİ ANONİM ŞİRKET
 • Kuruluş Tarihi : 6 Nisan 2020 Pazartesi
 • Sermaye : 1.000.000
 • Vergi Dairesi : İSTANBUL - KOZYATAĞI VERGİ DAİRESİ
 • Vergi Numarası : 5750881545
 • Ticaret Odası : İSTANBUL TİCARET ODASI
 • Sicil Numarası : 243105-5
 • Oda Sicil Numarası : 1232865
 • NACE Kodu : 701001
 • Mersis No : 0575088154500001
 • E-Tebligat Adresi : 25919-42445-48117
İŞLETME DESTEK HİZMETLERİ Meslek grubunda, ATAŞEHİR / İSTANBUL Bölgesinde İdare merkezi faaliyetleri (idare merkezi tarafından aynı şirket veya girişimin diğer birimlerine sağlanan yönetim hizmetleri ile bağlı iştiraklerini yöneten holdingler dahil) konularında hizmet vermektedir. Holdingin esas amacı kurulmuş veya kurulacak şirketlerin sermaye ve yönetimine katılarak, bunların yatırım, finansman, organizasyon ve yönetim meselelerini toplu bir bünye içerisinde ve modern işletmecilik esasları dahilinde halletmek, riski dağıtmak, ekonomik dalgalanmalara karşı yatırımların güvenliğini arttırmak ve böylece bu şirketlerin sağlıklı şekilde ve milli ekonominin gereklerine uygun olarak gelişmelerini ve devamlılıklarını teminat altına almak ve bu amaca uygun ticari, sınai ve mali girişimlerde bulunmaktır. Holdingin yukarıda yazılı amaçlarını gerçekleştirmek için faaliyet gösterebileceği konular şunlardır. A Şirket Kurma, İştirak Tesisi ve Elden Çıkarma: 1. Holding başlıca sınai, ticari, zırai, mali konularda olmak üzere gıda, tekstil, otomotiv, akaryakıt, enerji, elektronik, bilişim, yazılım, medya, eğitim, sağlık, inşaat, taahhüt konularında iştigal eden şirketler ile her türlü sigorta, tasarruf, menkul ve gayrimenkul yatırım konularında faaliyet gösteren her nevi sermaye şirketini bizzat kurabilir, kurulmuş olanlara hissedar veya ortak sıfatıyla katılabilir. Bu maksatla kurduğu veya iştirake uygun gördüğü şirketlere ayni ve nakdi sermaye koyabilir. Kurucusu olduğu ve olmadığı şirketlerin sermaye teyitlerine iştirak edebilir. Bunların hisse senetlerini ve sermaye paylarını intifa senetlerini satın alabilir veya ayni sermaye olarak kendi sermaye tezyidlerinde kabul edebilir. 2. Holding kendisinde mevcut hisse senetlerini veya hisselerini başkalarına aracılık yapmamak kaydıyla vadeli veya vadesiz satabilir, devredebilir, bunları başka hisse senetleri veya hisselerle değiştirebilir, rehin edebilir ve diğer ortakların hisse senetlerini veya hisselerini rehin alabilir. B Yatırım ve İşletme Faaliyetleri: 1. Holding sermaye ve yönetimine katıldığı veya katılmadığı sermaye şirketlerinin yeni konularda girişecekleri yatırımlarla kapasiteyi arttıran kaliteyi ıslah eden veya maliyeti düşüren tevsi veya yenileme yatırımlarıyla ilgili ön etüdleri yapabilir. Bunların fizibilitelerini ve finansman dengelerini inceleyerek mali imkanı olduğu takdirde bunlara yukarıda yazılı usullerle sermaye iştirakinde bulunabilir. 2. Holdingin memleket ve şirket için yararlı yeni yatırım konularını bizzat araştırarak bunlara ait etüd ve incelemeleri yapabilir veya yaptırabilir. Uygun gördüğü yatırım konularını gerektiğinde diğer sermaye gruplarının ve halkın iştiraki ile kuracağı şirketler vasıtası ile veya doğrudan doğruya gerçekleştirebilir. C Finansman İşleri : 1. Holding kendi veya sermaye yönetimine katıldığı şirketlerin ihtiyaçları için bankalar veya katılım bankaları, dış kredi müesseseleri ve firmalardan teminatlı veya teminatsız kısa, orta veya uzun vadeli krediler, nakdi ve gayrinakdi finansman alabilir. 2. Holding sermaye ve yönetimine katıldığı şirketlere münhasır olmak kaydıyla teminatlı ve teminatsız finansman yardımlarında bulunabilir. Bu şirketlerin atıl fonları kendi veya hissedarı olduğu şirketler arasında serbestçe ve en uygun şekilde dağıtılması için gerekli tedbir ve kararları alabilir, bu faaliyetlerin doğurduğu masrafları ve mali hizmet karşılıklarını finansman yardımından faydalanan şirketler arasında faydalanma ölçüsünde dağıtabilir. 3. Holding sermaye ve yönetimine katıldığı şirketlerin satışlarından doğan her çeşit alacakları devir alabilir, aracılık yapmamak kaydıyla bunları başkalarına devir ve ciro edebilir. Bu şirketlerin satıcılarına ve müşterilerine açtıkları kredileri garanti edebilir veya sigorta ettirebilir. 4. Holding sermayesine katıldığı şirketleri bankalardan veya katılım bankalarından, diğer kredi müesseselerinden alacakları krediler, nakdi ve gayrinakdi finansmanlar ihraç edecekleri tahviller veya vadeli alımlar dolayısıyla yapacakları borçlar için kefalet ve garanti verebilir; bunlara karşılık gerekirse şahsi teminat, rehin, ipotek gibi kontrgarantiler alabilir, vereceği kefalet ve garantiler için piyasa şartlarına uygun bir karşılığı şirketlerden tahsil edebilir. D Sermaye Piyasası ve Plasman Muameleleri : 1. Holding resmi veya özel kuruluşlar ve iştirak ettiği şirketlerce çıkarılacak ikramiyeli, ikramiyesiz, primli para iştirakli hisse senedi ile değiştirilebilen erken ödeme veya rüçhan haklarına sahip her nevi tahvilleri; aracılık yapmamak kaydıyla kuponlu veya kuponsuz alabilir veya satabilir. 2. Holding sermaye piyasasının icabı olarak sermaye ve yönetimine katıldığı ve katılmadığı kurulmuş veya kurulacak şirketlerin hisse senedi ve tahvil ihraçlarında suskripsiyon işlemlerini koordine edebilir. Bunların neticelerini ihraç eden şirketlere veya alıcılara karşı garanti edebilir. Hisse senet için asgari kar payı, geri satınalma, başka hisse senetleri ile değiştirme gibi taahhütlere girişebilir, tahviller için vadesinde veya erken ödeme, hisse senetleri ile değiştirme, belli şartlarda satınalma garantileri verebilir. Bir banka kefaleti ile çıkarılan tahviller için kontrgaranti sağlayabilir. Velhasıl hisse senedi veya tahvil satışlarını kolaylaştıracak ve değerini koruyacak işlemler yapabilir. 3. Kendi bünyesinde veya iştirak şirketlerinde sukuk ihracı yapabilir. E Organizasyon Hizmetleri : 1. Holding sermaye ve yönetimine katıldığı şirketlere vergi, ticari hukuk ve ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.

HATALI İŞLETME BİLGİSİ BİLDİRİMİ.KAPAT
İşletmelere mesaj göndermek için "Mesaj Gönder" bölümünü kullanınız.
KOLO HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
İPTAL