MAS SANAT DANIŞMANLIK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

ŞAHKULU MAH. ŞAH DEĞİRMENİ SOK. NO:6/1 BEYOĞLU - BEYOĞLU / İSTANBUL / TÜRKİYE

En son güncellenme Tarihi: 11.10.2020 03:25:00
Değerlendirme :

Bilgilerinin hatalı veya eksik olduğunu düşünüyorsanız güncelleyebilmemiz için lütfen bize bildiriniz.

İşletme değerlendirmeleri ve yorumlar

Şikayet Yaz İlk yorum yapan siz olun

Firma Bilgileri

 • Ünvanı : MAS SANAT DANIŞMANLIK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
 • Kuruluş Tarihi : 6 Ekim 2020 Salı
 • Sermaye : 50.000
 • Vergi Dairesi : İSTANBUL - BEYOĞLU VERGİ DAİRESİ
 • Vergi Numarası : 6121390459
 • Ticaret Odası : İSTANBUL TİCARET ODASI
 • Sicil Numarası : 269048-5
 • Oda Sicil Numarası : 1258811
 • NACE Kodu : 477806
 • Mersis No : 0612139045900001
 • E-Tebligat Adresi : 25868-78304-59014
BİLGİ, İLETİŞİM VE MEDYA Meslek grubunda, BEYOĞLU / İSTANBUL Bölgesinde Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda sanat eserlerinin perakende ticareti (ticari sanat galerilerinin hizmetleri ile ressamların, gravürcülerin, heykeltıraşların, bestekarların ve diğer sanatçıların orijinal çalışmaları) (antika eşyalar hariç) konularında hizmet vermektedir. 1) Her türlü sanat eserlerinin tanıtımını ve pazarlamasını yapmak. Orijinal ve baskılı resimlerin imalatı, alım, satım, ithalatı, ihracatı, dahili ticaretini ve danışmanlığını yapmak. Her türlü ahşap, metal ve diğer malzemelerden sanat değere haiz eşyalar, sanat ürünleri imal etmek, bunların ithalatını, ihracatını toptan ve perakende ticaretini yapmak. 2) Her türlü eski ve antika eşyalar, el sanatları eserleri, heykeller, tablolar, hat sanatı ile ilgili yapıtlar, el yazması eserlerin müzayedesi, dekorasyonu alım ve satımını yapmak. 3) Resim çerçeveleri, ayna ve ayna çerçeveleri ithalatını ihracatını, toptan ve perakende dahili ticaretini yapmak. 4) Her türlü sanat eserinin yurt içinden veya dışından alım ve satımını, kiralanmasını yapmak, kiraya vermek. Her türlü sanatsal faaliyetlerde bulunmak, iştirak etmek organize etmek. 5) Konusu ile İlgili orijinal baskı resim yapımında kullanılan yağlı boya, sulu boya, pastel boya ve diğer boya ve kimyevi malzemelerin ithalatını ihracatını toptan ve perakende dahili ticaretini yapmak. 6) Her türlü sanat eserinin tanıtım ve pazarlaması için şirket merkezinde veya dışarıdan sergi ve açılmış sergi ve fuarlara iştirak etmek. 7) Yurt içinde ve yurt dışında her türlü fuar düzenlemek ve bu faaliyetin tanıtımı amacıyla yayıncılık reklamcılık ve organizasyon işleri yapmak. Fuar konusuyla ilgili olmak kaydıyla kongre, seminer, sempozyum ve benzeri faaliyetlerde bulunmaktır. 8) Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkul alabilir satabilir, kiralar, kiraya verir, bunlar üzerinde ayni ve şahsi her türlü hakları tesis edebilir,ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir. Şirket gayrimenkulları üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, kat irtifakı, kat mülkiyeti tesis edilebilir.Her türlü gayrimenkullerle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tashihi, ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir. Şirketin amacı ile ilgili olarak marka ihtira beratı, ustalık (know-how) ve diğer sınai mülkiyet hakları iktisap etmek devir ve ferağ etmek bunlar üzerinde lisans anlaşmaları yapmak. Şirket faaliyet konularına giren işleri yapan hakiki ve hükmi şahıslarla ortak girişimlerde bulunabilir, mevcut ticari işletmelere iştirak edebilir ve onların hiselerini ve tahvillerini ve diğer menkul kıymetleri aracılık yapmamak kaydıyla alabilir satabilir. 9) Konusu ile ilgili her türlü ihalelere katılır ve taahhütlerde bulunur ve danışmanlık yapar. Konusu ile ilgili kurulmuş olan veya kurulacak şirketlerle ticari ilişkilerde bulunmak. Konusu ile ilgili yerli ve yabancı, gerçek ve tüzel kişilerle, iş birliği yapmak, yeni şirketler kurmak, özel hukuk ve tüzel kişileri tarafından ihraç edilen hisse senetleri gibi menkul kıymetleri almak, aracılık etmemek kaydıyla devretmek, teminat olarak göstermek, intifadan yararlanmak. 10) Konusu ile ilgili belirtilen konularda yerli veya yabancı sermaye ile işbirliği etmek, özel veya resmi yerli ve yabancı finans kuruluşlarından ve bankalardan kredi almak. Konusu ile ilgili yurt içinde yurt dışında fuar ve sergilere katılmak, ihtira beratı, patent, lisans, marka ve knowhow gibi hakları almak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek. 11) İnternet ve On-Line sistemler içinde ve telekomünikasyon yolu ile her türlü bilginin dağıtım, ticaret, pazarlama ve iletişimini yapmak, iletişim sistemleri kurmak. 12) Her türlü kurumsal ve/veya bireysel müşterilere internet servis sağlayıcılığı, internet içerik sağlayıcılığı ve internet üzerinden elektronik posta adresi, internette web sayfası oluşturulması, web sayfasında reklam gösterimleri, elektronik ortamda alış veriş merkezleri oluşturulması, elektronik ortamda ticaret yapılması ve ödeme sistemleri oluşturulmasına dair hizmetlerin sunulması, tanıtımı, pazarlaması, satımı ve satılan hizmet ve ürünlerle ilgili olarak internet son kullanıcısı da dahil olmak üzere kurumsal ve bireysel müşterilere fatura kesilmesi. 13) Yurtiçinde ve yurtdışında her türlü danışmanlık hizmeti vermek ve tüm bu alanlarda iştigal eden kamu, yerli ve yabancı özel sektör kuruluş ve şirketlerinin danışmanlığını ve yönetimini üstlenmek. kurum performansını arttırıcı organizasyonel gelişim, değişim yönetimi, yöneticilik ve liderlik becerilerini geliştirme, müşteri odaklı, yüksek performanslı kurum kültürü yaratma, satış etkinliği sağlama, alanlarında danışmanlık, araştırma, geliştirmek hizmetleri, ile bunların eğitim hizmetlerini yapmak, yaptırmak, sağlamak, İnsan kaynakları danışmanlık hizmetleri vermek, personel işe alımı, personel eğitimi vermek ve dışarıdan almak, şirket stratejileri oluşturmak, şirket personeli iç yönetmeliğini tanzim etmek, personel performans değerlendirmeleri yapmak, personel kariyer planlamaları yapmak, yetkinlik modelleri oluşturmak, şirket kurumsal kimliği oluşturmak, şirket organizasyonlarını yeniden yapılandırmak, şirketlerin yemek, ulaşım, güvenlik gibi destek hizmetlerin satın alınmasında danışmanlık yapmak. Şirketlere kalite danışmanlık hizmetleri vermek, kalite denetimleri yapmak, personel iyileştirme çalışmaları yapmak, bu hususta belgelendirme yapabilmek için teknoloji ve (know-how) ile lisanslar satın almak, satmak, aracılık ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.

HATALI İŞLETME BİLGİSİ BİLDİRİMİ.KAPAT
İşletmelere mesaj göndermek için "Mesaj Gönder" bölümünü kullanınız.
MAS SANAT DANIŞMANLIK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
İPTAL