MEDİSTA SAĞLIK HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ

SOĞANLIK YENİ MAH. AHESTE SOK. ÇUKUROVA BAKON SİT. NO:2 A/21 KARTAL - KARTAL / İSTANBUL / TÜRKİYE

En son güncellenme Tarihi: 7.11.2019 12:41:00
Değerlendirme :

Bilgilerinin hatalı veya eksik olduğunu düşünüyorsanız güncelleyebilmemiz için lütfen bize bildiriniz.

İşletme değerlendirmeleri ve yorumlar

Şikayet Yaz İlk yorum yapan siz olun

Firma Bilgileri

  • Ünvanı : MEDİSTA SAĞLIK HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ
  • Kuruluş Tarihi : 25 Ekim 2019 Cuma
  • Sermaye : 10.000,00 TL
  • Vergi Dairesi : İSTANBUL - YAKACIK VERGİ DAİRESİ
  • Vergi Numarası : 6141265978
  • Ticaret Odası : İSTANBUL TİCARET ODASI
  • Sicil Numarası : 215156/5
  • NACE Kodu : 861012
  • Mersis No : 0614126597800001
  • E-Tebligat Adresi : 25878-58312-04306
SAĞLIK HİZMETLERİ Meslek Grubunda İSTANBUL / KARTAL Bölgesinde Özel sağlık kurumları tarafından verilen insan sağlığına yönelik özel ihtisas gerektiren yataklı hastane hizmetleri (kadın doğum, onkoloji, kemik, ruh ve sinir hastalıkları hastaneleri, vb.) konularında hizmet vermektedir. Firma İş Konusu: Her türlü tıbbi yardım, muayene, sağlık ve hekimlik hizmetlerini vermek ve organizasyonlarını ağlamak. Konusu ile ilgili uzman hekim çalıştırmak. Her türlü Görüntüleme ve Tanı cihazlarını ithal etmek, tanı cihazları ile yapılan tetkikleri raporlamak resmi kuruluşlardan gerekli izini almak kaydıyla her türlü Tıbbi teşhis tetkik ve tahlili yapmak. Tomografi, bilgisayarlı tomografi ve sintigrafı çekmek, kemik yoğunluğu ölçmek, momografı yapmak, bilumum röntgen grafikleri, MR, eko çekmek, ultrasonografı ve doppler yapmak, manyetik rezonans görüntüleme yapmak, bilumum endoskopi yapmak, radyoaktif maddeler ve malzemelerle ilgili resmi kuruluşlardan gerekli izin almak kaydıyla her türlü tıbbi teşhis, tetkik ve tahlil yapmak. Fizik tedavi, onkoloji, hemodiyaliz ve tıbbi rehabilitasyon üniteleri tesislerini kurmak, işletmek, kiralamak ve kiraya vermek. Tıbbi tahlil laboratuvarları kurmak ve işletmek. Ağız ve diş sağlığı ile ilgili her türlü özel hastaneler, yatılı yatısız teşhis ve tedavi erkezleri ve diş laboratuvarı ve araştırma laboratuvarları, klinik ve poliklinikler kurmak, işletmek ve işlettirmek, bu konuda kurulmuş tesisleri kiralamak ve kiraya vermek. Göz sağlığı hizmetleri ile ilgili olarak muayenehaneler, klinikler, hastaneler, açmak, işletmek, donatmak, kiralamak veya kiraya vermek, yurt içi ve yurt dışı hasta refakati işlerini yapmak, yaptırmak. Kontakt lens, kozmetik lens takma ve uygulama hizmetlerinde bulunmak, bunların ithalatı, ihracatı ve pazarlamasını yapmak. Ruh bilim alanında araştırma, yurt içi ve yurt dışında eğitim ve tedavi hizmetleri yapmak. Poliklinikler ve linikler açmak, işletmek. Ruhsal sorunların çözülmesi ve kişilik gelişimine yardımcı olarak insanların hayat standartlarının artmasına katkıda bulunmak amacıyla, klinik açmak, işletmek. Konusu ile ilgili doktor, asistan, hemşire ve diğer tüm sağlık ekibini çalıştırabilir, diğer sağlık kuruluşlarına gönderebilir, kendi tesislerinde ve diğer sağlık tesislerinde sözleşmeli yada serbest olarak sağlık personeli çalıştırabilir. Ambulans hizmetleri yapmak ve yaptırmak. Sağlık alanında raporlama hizmetleri vermek ve gerektiğinde konusu ile ilgili danışmanlık yapmak Konusu ile ilgili yurt dışındaki firmalarla teşhis ve tedavi amaçlı anlaşmalar yapmak, mümessillik, acentelik vermek, almak, konusu ile ilgili ihalelere katılmak. Her türlü sağlık tesisleri ve tıbbi cihazlar konularında yatırım yapmak ve bunları işletmek, Hastaların gerek yurt içinde gerekse yurt dışında nakilleri için gerekli ambulans, helikopter ve uçak gibi araçları alır, ithal eder ve kiralar. Şirket konusu ile ilgili her türlü makine, alet, edevat ve cihazların alımı, satımı, ithali, ihracı, toptan ve perakende dahili ticareti ve pazarlamasını yapmak. Şirket yasaların elverdiği ağır ve hafif sanayi dallarında üretilen her türlü, ham, yarı mamul ve mamul maddelerin ahım, satımı, ithali, İhracı, toptan ve perakende dahili ticareti ve pazarlamasını yapmak. Şirket Bu İşleri Yapabilmek İçin İdare binası ve lojman olarak bina ve tesis kurabilir, inşa edebilir, satın alabilir, kira ile tutabilir, icabında bunları satabilir veya başka surette edinebilir veya elden çıkarabilir. Kendi ihtiyacı için büro malzemesi, makine, teçhizat ve diğer malzemeleri ve arabaları satın alabilir, ithal edebilir, ihraç edebilir, kirayla tutabilir ve gerektiği takdirde bunları satabilir, kiraya verebilir veya sair suretlerde elden çıkarabilir. Şirket, amaç ve konusu ile ilgili danışmanlık ve müşavirlik hizmetlerinde bulunabilir, yurt içinde ve dışındaki şirketlerin mümessillik, komisyonculuk, distribütörlük, bayiliklerini alıp verebilir. Şirket gerek yurt içinde ve gerekse yurt dışında konuları ile ilgili olarak resmi ve özel kuruluşlar, müesseseler, gerçek ve tüzel kişilerle süreli ya da süresiz mukavele, anlaşma ve işbirliği yapabilir, ortaklıklar kurabilir, ortaklıklara iştirak edebilir, kurulmuş ya da kurulacak şirketlere ortak olabilir, taahhüt ve ticari faaliyetlerde buluna bilir, kurulmuş veya kurulacak ortaklıklar vasıtasıyla gayrimenkullerini kiraya verebilir, satabilir. Şirket işleri için iç ve dış piyasalardan uzun, orta ve kısa vadeli istikrazlar akdetmek, emval ve kefalet kredileri emtia, akreditif, yatırım kredileri, açık krediler, esham ve tahvilat üzerine avans türedileri, senet üzerine avans kredileri ve benzeri kredileri temin etmek, Şirket konusu ile ilgili temin ettiği her türlü madde için yurt içinde ve yurt dışında şube, pazarlama üniteleri, teşhir ve satış yerleri açabilir bu maksatla her türlü fuar ve organizasyonlara iştirak edebilir. Şirket konuları ile ilgili her türlü mamul üreten tesisler kurabilir, işletebilir, amaçlarını gerçekleştirebilmek için her türlü ticari, sınai ve mali faaliyetlerde bulunur, ithalat, ihracat, dahili ticaret, taahhüt, komisyon ve mümessillik yapar. Şirket faaliyet konusuna giren işleri yapan hakiki ve hükmi şahıslarla şirket teşkili, mevcut ticari işletmelere iştirak etmek ve onların hisse senetlerini ve tahvillerini aracılık yapmamak kaydıyla almak, satmak, mübadele etmek ve rehin ve teminat olarak göstermek ve türlü tahvilat çıkarmak. Şirketin amacı ile ilgili olarak şirketin ve üçüncü kişilerin borçlarını ve alacaklarını temin için .

HATALI İŞLETME BİLGİSİ BİLDİRİMİ.KAPAT
İşletmelere mesaj göndermek için "Mesaj Gönder" bölümünü kullanınız.
MEDİSTA SAĞLIK HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ
İPTAL