MOY MÜHENDİSLİK İNŞAAT VE HAFRİYAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

ÇINARDERE MAH. AYAZMA CAD. NO:9/12 PENDİK - PENDİK / İSTANBUL / TÜRKİYE

En son güncellenme Tarihi: 3.03.2020 00:46:00
Değerlendirme :

Bilgilerinin hatalı veya eksik olduğunu düşünüyorsanız güncelleyebilmemiz için lütfen bize bildiriniz.

İşletme değerlendirmeleri ve yorumlar

Şikayet Yaz İlk yorum yapan siz olun

Firma Bilgileri

 • Ünvanı : MOY MÜHENDİSLİK İNŞAAT VE HAFRİYAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
 • Firma Türü : TEK ORTAKLI LİMİTED ŞİRKET
 • Kuruluş Tarihi : 17 Şubat 2020 Pazartesi
 • Sermaye : 20.000
 • Vergi Dairesi : İSTANBUL - YAKACIK VERGİ DAİRESİ
 • Vergi Numarası : 6231418174
 • Ticaret Odası : İSTANBUL TİCARET ODASI
 • Sicil Numarası : 236159-5
 • Oda Sicil Numarası : 1225916
 • NACE Kodu : 431201
 • Mersis No : 0623141817400001
 • E-Tebligat Adresi : 25858-67352-81862
ALTYAPI İNŞAATI Meslek grubunda, PENDİK / İSTANBUL Bölgesinde Zemin ve arazi hazırlama, alanın temizlenmesi ile kazı ve hafriyat işleri (tarımsal arazinin hazırlanması, dinamitleme ve kayaların kaldırılması, inşaat, tarım vb. alanların drenajı, hafriyat, kazı, dolgu vb. işler) (madencilik için yapılanlar hariç) konularında hizmet vermektedir. 1. Yurt içinde ve yurt dışında yapılacak Çelik, Karkas, Beton, Kagir, Ahşap,Prefabrik inşaatları, Konutlar, Tatil siteleri, Motel, Kamping Lokanta, Kafeterya, gazino, Lunapark, Plajlar, Okullar, İbadet yerleri, Spor Tesisleri, Hava Limanı, Benzin İstasyonu, Turistik Tesisleri inşaat yapımı veya kat karşılığı inşaat taahhüt işleri yapmak. İnşaat malzemelerinin her türünün inşaat ve taahhüt işleri ile ilgili mamul, yarı mamul hammaddelerin alım, satımı ithal ve ihracı pazarlaması mümessilliği ve komisyonculuğu ve bayiliği yapmak 2. Hasarlı yapıların her türlü bakım, onarım, tadilat çalışmalarının yapılması 3. Binalarda depreme karşı takviye ve destek çalışmalarının yapılması 4. Her çeşit onarım, yapım, tadilat işlemi 5. Her çeşit kanalizasyon, su, elektrik, telefon, alt yapı hizmetlerinin yürütülmesi 6. Şirket işletme konusunun tahhakkuku ve ihtiyaçları için her nevi gayrimenkul almak ve işletmek, inşa etmek, satmak ve kiralamak, şirkete ait gayrimenkuller üzerinde gerek şirket lehine gerekse gerçek ve tüzel kişiler lehine ipotek intikal devir temlik ve diğer gerçek kişilere ait gayrimenkuller üzerinde şirket lehine ipotek ve sair haklar tesis etmek 7. Her türlü mimarlık, mühendislik ve harita mühendisliği hizmetleri yapmak 8. Yurt içinde ve yurt dışında konusu ile ilgili inşaat şirketleri sınai ticari şirketlerle organizasyon reorganizasyon çalışmaları ve yönetim desteği hizmetleri ile her türlü pazarlama ve programlama çalışmalarını yapmak 9. Her türlü zemin ve arazi hazırlama, alanın temizlenmesi ile kazı hafriyat işleri yapmak, yaptırmak, gerek kendi gerekse taşeronlara yaptırmak. Resmi ve özel kurumlarda açılacak hafriyatla ilgili ihalelere girebilir. Ayrıca almış ve alacağı ihaleleri başka işletmelere verebilir. 10. Şirket sözleşme konusuna dahil bulunan malzeme, makine, teçhizat ve yedek parça ve mamüllerinin depolaması, tevzi, satış ve sevki için gerek yurt içinde gerekse yurt dışında gerekli tesisat, teçhizat ve vasıtaları makineleri alabilir, satabilir, kiralayabilir veya kiraya verebilir 11. Şirket amacıyla ilgili olarak yurt içinde ve yurt dışında açılacak olan sergi ve fuarlara iştirak etmek 12. Konusuyla ilgili şahsi ve tüzel kişiliği olan firmalarla ilgili mercilerin müsaadesi alınarak her türlü ortaklık tesis etmek 13. Şirketin iştigal konusu ile ilgili mümessillik bayilik ve acentelik almak 14. Şirket mevzuunun tahakkuku için her nevi kredi alabilir finansal kiralama akitleri yapabilir Şirket bu amaçlarını gerçekleştirebilmek için amacı ve konusu ile ilgili; Yerli ve yabancı, gerçek ve tüzel kişilerle işbirliği yaparak yurtiçinde ve yurtdışında, yeni şirketler ve iş ortaklıkları (joint-venture), konsorsiyumlar kurabilir, kurulu şirketlere iştirak edebilir, kurulu şirketlerine yerli ve yabancı, gerçek ve tüzel kişiler iştirak edebilir, yatırım ve işletme faaliyetlerinde bulunabilir, iştiraklerini satabilir, distribütörlük, mümessillik, bayilik, komisyonculuk ve acentelik alabilir, kurabilir ve verebilir, irtibat büroları kurabilir, proje hazırlama ve geliştirme ofisleri oluşturabilir, proje ve danışmanlık işleri ile ilgili işbirliği yapabilir, yabancı uzmanlar çalıştırabilir, danışmanlık ve mühendislik hizmetleri alabilir, verebilir, resmi ve özel bilcümle ihalelere, arttırma ve eksiltmelere iştirak edebilir, taahhüt ve mutemetlik işleri yapabilir, Her türlü taşınır ve taşınmaz mal ve sınai mülkiyet hakları, know-how, izin, ruhsatname, ihtira beratı, lisans, imtiyaz, marka tescil, patent ve diğer her türlü gayri maddi hakları kısmen veya tamamen, iştirak, istihsal ve iktisap edebilir, kullanabilir veya kiralayabilir, temlik edebilir, terkin edebilir, devredebilir, devir alabilir, mübadele edebilir, bunların üzerlerinde leh ve aleyhine ayni ve şahsi her türlü hakları tesis edebilir ve kaldırabilir. Şirket kendi malı olan veya özel ve tüzel kişilere ait gayri menkuller üzerine kat karşılığını da kapsar şekilde inşaat yapabilir, yaptırabilir, tamir edebilir veya ettirebilir. Gayri menkuller üzerine şirketin leh ve aleyhine ve üçüncü şahıslar lehine dilediği şartlarla her türlü, ipotek, rehin, irtifak, intifa, sükna, kat mülkiyeti, kat irtifakı, gayrimenkul mükellefiyeti ve diğer ayni ve gayri maddi haklar tesis, iktisap, devir ve ferağ edebilir, bunların feshedip kaldırabilir. Her türlü gayri menkulle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde satış vaadi sözleşmelerini tapu sicilini şerh ettirebilir ve şerhleri kaldırabilir, cins tashihi, ifraz, tevhit, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir. Teminatlı ve teminatsız her türlü kredi, leasing ve borçlanma sözleşmeleri yapabilir. Borç ve alacakları temlik alabilir, verebilir. Şirket alacak ve borçlarının tahsil ve temini için her türlü ipotek, rehin, kefalet ve diğer teminatları alabilir, verebilir, gerektiğinde ipotekleri fek edebilir, kefaletleri kaldırabilir, Yurtiçi ve yurtdışında mevzuatın imkan verdiği her çeşit menkul kıymeti aracılık faaliyeti veya portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak kaydıyla alabilir, satabilir ve üzerinde türlü hukuki tasarrufta bulunabilir, Yurtiçinde ve yurtdışında vekalet, hizmet ve gereken diğer sözleşmeleri akdedebilir. Şirket ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.

HATALI İŞLETME BİLGİSİ BİLDİRİMİ.KAPAT
İşletmelere mesaj göndermek için "Mesaj Gönder" bölümünü kullanınız.
MOY MÜHENDİSLİK İNŞAAT VE HAFRİYAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
İPTAL