NOCH BAR HİZMETLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

MARMARA MAH. ULUSUM CAD. MARİNA -RESTAURANT CAFE NO:28 B BEYLİKDÜZÜ - BEYLİKDÜZÜ / İSTANBUL / TÜRKİYE

En son güncellenme Tarihi: 9.09.2020 03:48:00
Değerlendirme :

Bilgilerinin hatalı veya eksik olduğunu düşünüyorsanız güncelleyebilmemiz için lütfen bize bildiriniz.

İşletme değerlendirmeleri ve yorumlar

Şikayet Yaz İlk yorum yapan siz olun

Firma Bilgileri

 • Ünvanı : NOCH BAR HİZMETLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
 • Kuruluş Tarihi : 3 Eylül 2020 Perşembe
 • Sermaye : 20.000
 • Vergi Dairesi : İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ VERGİ DAİRESİ
 • Vergi Numarası : 6311451624
 • Ticaret Odası : İSTANBUL TİCARET ODASI
 • Sicil Numarası : 262871-5
 • Oda Sicil Numarası : 1252638
 • NACE Kodu : 563004
 • Mersis No : 0631145162400001
 • E-Tebligat Adresi : 25858-86357-38466
OTELLER Meslek grubunda, BEYLİKDÜZÜ / İSTANBUL Bölgesinde Bar, meyhane ve birahanelerde içecek sunum faaliyetleri (alkollü-alkolsüz) konularında hizmet vermektedir. Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır; a-Her nevi içkili içkisiz restoran, birahane, bar, kafeterya, lokanta, kebap salonu, pastane açmak, işletmeciliğini yapmak, kiralamak veya kiraya vermek, tabldot, catering ve dışarıya yiyecek içecek servisi yapmak, b-Her türlü gıda maddelerinin imalatı, alım satımı, pazarlaması, ithalat ve ihracatını yapmak, c-İnsanların beslenmesinde önemli bir etkinliği olan ve gıda sektörüne konu teşkil eden her nevi sıcak, soğuk, dondurulmuş, kurutulmuş ve konsantresi yapılmış besin maddelerinin pazarlanması konusunda toptan ve perakende satış yapmak amacı ile gerekli olan satış mağazalarını açmak ve işletmek, d-Her türlü alkollü ve alkolsüz içecekler, gazlı ve gazsız meşrubatlar, meyve özleri, doğal kaynak ve maden sularının imalatı, alım satımı, pazarlaması, ithalat ve ihracatını yapmak, e-Şarap, tekel, çeşitli yerli ve yabancı içkiler, meşrubatların toptan ve perakende ticareti, imalatı, ihracatı ve ithalatını yapmak, f-Şirket iç ve dış turizme yönelik olarak eğlence yerleri içkili-içkisiz, müzikli-müziksiz restoran, kafeterya açabilir, işletebilir, satın alabilir, kiralayabilir, satabilir, başkasına işlettirebilir. g-Her türlü kara deniz ve hava taşıt kiralayabilir, kiraya verebilir, yolcu taşımacılığı faaliyetinde bulunabilir. h-Her türlü motorlu taşıt ticareti, ithalat ve ihracatını yapmak. i-Oto galerileri açmak, işletmek veya işlettirmek. j-Her türlü motorlu taşıtı kiralamak ve kiraya vermek. k-Otomotiv aksam ve parçaları aksesuarları akümülatörlerin alımı, satımı ithali ihracı ve pazarlamasını yapmak. Şirket amaç ve konularıyla ilgili olarak aşağıdaki işlemleri yapar: 1.Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü menkul ve gayrimenkul malları satın alabilir, satabilir, kiralayabilir, finansal kiralama yapabilir, yahut kiraya verebilir, yurt içinde ve yurt dışından, teminatlı yahut teminatsız, her türlü borç alabilir. Şirketin sahip olduğu her türlü menkul ve gayri menkulleri ile her türlü sabit tesis ve demirbaşları üzerinde gerek namına gerekse üçüncü şahıs ve tüzel kişiler namına teminat, kefalet, işletme rehni ve ipotek tesis edebilir, fek edebilir. Alacaklarına karşılık, ipotek veya rehin alabilir, borçlarının teminatı olarak veya üçüncü şahıslar lehine, ipotek yahut rehin verebilir, bu ipoteklerin terkinini talep edebilir, her türlü kefalet ve teminat verebilir. 2.Şirket konusu işlerin oluşabilmesi için kanuni mevzuatın gerekli kıldığı tüm teşebbüs ve merasimi ifade ederek gerekli izin, imtiyaz, ruhsatname, patent, ihtira beratları, lisans, know-how marka, fesihname, belge, alameti farika gibi sınai, mülkiyet haklarını ve emsali hakları iktisap etmek veya tamamen üçüncü şahıslara devredebilir, her türlü hukuki tasarruf işlemlerde bulunmak. Ayrıca, yukarıdaki hakları kiraya verebilir veya kiralayabilir. 3.Şirket amaç ve konusunun gerçekleştirilmesi için arsa, arazi, bina ve gayrimenkul hakları satın alabilir, inşa edebilir, iktisap edebilir, satabilir. İktisap edilen gayri menkulleri devir ve ferag, bunları kısmen veya tamamen üçüncü şahıslara kullandırabilir veya kiralayabilir. 4.Şirket gayelerinin oluşmasını teminen kısa, orta ve uzun vadeli istikrazlar akdedebilir, aval ve kefalet kredileri temin edebilir. Şirketin kuracağı tesisleri için gerekli kredileri temin edebilir. 5.Şirket konusuyla ilgili mamullerin depolanması, nakli, satısı için gerekli her türlü makine, tesisat, nakil vasıtaları, cihaz alet ve edevat ve sair menkul malları ve hakları satın alabilir veya satabilir, ithal ve ihraç edebilir, kullanabilir, kiralayabilir ve kiraya verebilir. 6.Şirket gayelerini gerçekleştirmek için tüm sınai mali ve hukuk işlem ve tasarruflarda bulunabilir, resmi ve özel bilumum ihalelere iştirak edebilir, acentelik, mümessillik, komisyonculuk, bayilik, distribütörlük alabilir ve verebilir. 7.Şirket konusuyla ilgili olan Şirket kurabilir, ortaklık yapabilir, mevcut ve ileride kurulacak işletme ve şirketlere iştirak edebilir. Şirket konularıyla iştigal eden firmaları ve ticari işletmeleri devren iktisap edebilir, aracılık yapmamak kaydıyla kurulmuş ve kurulacak Şirketlerin, hisse senetlerini ve paylarını satın alabilir veya satabilir, devredebilir ve bunlar üzerinde her türlü tasarrufta bulunabilir. 8.Şirket gayesine faydalı olmak şartıyla ve aracılık yapmamak kaydıyla şirket konusuna bağlı olmaksızın özel hukuk, kamu hukuku tüzel kişiler tarafından ihraç olunan ve olunacak hisse senetleri, tahviller, intifa senetleri ve kuponları gibi kıymetleri satın alabilir, devralabilir, teminat gösterebilir, kabul edebilir. 9.Konusu ile ilgili hammadde, yan madde, yan mamul ve mamul maddeleri satın alabilir, ithal, ihraç ve sair suretle tedarik edebilir, bunları kısmen veya tamamen işletebilir. 10.Yukarıda sözü edilen konularla ilgili yerli ve yabancı şirket, işletme ve müesseseler ile işbirliği yapabilir veya bunlarla ortaklık yapabilir, distribütörlük, bayilik veya mümessillik alabilir, verebilir. 11.Şirket yukarıdaki tüm konularıyla ilgili yurt içinde ve yurt dışında resmi ve özel kurumların açtığı ihalelere katılabilir. 12.Şirket yukarıdaki tüm konularıyla ilgili olarak kanuni mevzuatlar yerine getirilerek ihracat ve ithalat işlemleri yapabilir. ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.

HATALI İŞLETME BİLGİSİ BİLDİRİMİ.KAPAT
İşletmelere mesaj göndermek için "Mesaj Gönder" bölümünü kullanınız.
NOCH BAR HİZMETLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
İPTAL