POWERSAD İÇ VE DIŞ TİCARET DANIŞMANLIK LİMİTED ŞİRKETİ

MERKEZ MAH. HASAT SOK. NO:52 ŞİŞLİ - ŞİŞLİ / İSTANBUL / TÜRKİYE

En son güncellenme Tarihi: 30.09.2016 00:00:00
Değerlendirme :

Bilgilerinin hatalı veya eksik olduğunu düşünüyorsanız güncelleyebilmemiz için lütfen bize bildiriniz.

İşletme değerlendirmeleri ve yorumlar

Şikayet Yaz İlk yorum yapan siz olun

Firma Bilgileri

  • Ünvanı : POWERSAD İÇ VE DIŞ TİCARET DANIŞMANLIK LİMİTED ŞİRKETİ
  • Kuruluş Tarihi : 18 Temmuz 2014 Cuma
  • Sermaye : 10000
  • Ticaret Odası : İSTANBUL TİCARET ODASI
  • Sicil Numarası : 932161
  • NACE Kodu : 842106
1. Yürürlükteki mevzuat çerçevesinde her türlü malın ve hizmetin ihracatı, ithalatı, alımı, satımı pazarlaması konusunda faaliyette bulunmak. 2. Satılan ve teslim edilen her türlü mal için müşterilere teknik hizmet sağlamak. 3. Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek. 4. Fikri ve sınai mülkiyet haklarının yurt içi ve yurt dışında korunmasını sağlamak üzere ulusal ve uluslararası başvurularda bulunmak. Fikri ve sınai mülkiyet haklarının devrinde,lisans verilmesinde aracılık etmek,danışmanlık ve müşavirlik hizmeti vermek. Yukarıda belirtilen amacı gerçekleştirmek üzere, Şirket aşağıdaki faaliyetlerde bulunabilir. 1. Konusu ile ilgili olarak yurt içinde ve yurtdışında hizmet, vekâlet, acentelik, komisyonculuk, taahhüt ve şirket maksat ve mevzuunun gerektirdiği sair tüm sözleşmeleri akdedebilir ve bunlarla ilgili, dış ve iç kaynaklı, kısa, orta ve uzun vadeli kredi sözleşmeleri akdedebilir, ödünç alabilir hibe ve yardım kabul edebilir, fon kullanabilir, kambiyo senedi tanzim, kabul ve ciro kabul edebilir. 2. Şirket konusuyla ilgili her türlü ithalat ve ihracat, taahhüt işlemleri yapabilir,toptan satış yapabilir. 3. Mevcut veya ileride kurulacak yerli ve yabancı gerçek veya tüzel kişilerle işbirliği yapabilir, bunları şirkete ortak edebilir veya bunlarla yeni şirketler kurabilir veya teşebbüslere girebilir, yerli veya yabancı şirket ve işletmeleri tamamen veya kısmen devralabilir, bu şirket veya işletmelerin sermayelerine iştirak edebilir, yurt içinde ve yurt dışında mümessillikler alabilir veya mümessillikler verebilir. 4. Aracılık faaliyeti yapmamak kaydıyla ve ortaklar kurulu kararı ile her nevi menkul kıymetleri ve ticari senetleri, kar ortaklığı belgeleri, finansman bonoları ve hisse senedine dönüşebilen tahvilleri çıkarabilir, teminat olarak gösterebilir veya bunlarla ilgili sair her türlü hukuki tasarruflarda bulunabilir. 5. Lisans, imtiyaz, ticari unvan, alameti farika, ihtira beratı, patent, know-how, yerli ve yabancı teknik bilgi ve yardım ve sair sınai mülkiyet haklarını edinebilir, bunları tescil ettirebilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, satabilir ve bunlara ilişkin her türlü sözleşmeleri akdedebilir. 6. Şirket maksat ve mevzuunun gerektirdiği yurt içindeki ve yurt dışındaki menkul ve gayrimenkulleri satın alabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir ve satabilir. Gayrimenkullerle ilgili tevhit, ifraz, parselasyon vs. bilcümle işlemleri yapabilir. Satış vaadi, rehin ve ipotek de dahil olmak üzere bu nevi hakları tesis ve tescil ettirebilir, üçüncü kişilerden ipotek devralabilir veya devredebilir, şirket lehine tesis edilen rehin ve ipotekleri feshedebilir, sahip bulunduğu menkul ve gayrimenkulleri ipotek, rehin ve ticari işletme rehini de dahil olmak üzere kendisi ve üçüncü kişiler adına her ne nam ve şekilde olursa olsun teminat olarak gösterebilir. 7. Şirket maksat ve mevzunun gerektirdiği sair teşebbüslere girişebilir ve gerekli iş, muamele ve mukaveleleri yapabilir

HATALI İŞLETME BİLGİSİ BİLDİRİMİ.KAPAT
İşletmelere mesaj göndermek için "Mesaj Gönder" bölümünü kullanınız.
POWERSAD İÇ VE DIŞ TİCARET DANIŞMANLIK LİMİTED ŞİRKETİ
İPTAL