PUNTO YAPI VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

EVREN MAH. BAHAR CAD. NO:6 POLAT İŞMERKEZİ C BLOK NO:21 BAĞCILAR - BAĞCILAR / İSTANBUL / TÜRKİYE

En son güncellenme Tarihi: 30.09.2016 00:00:00
Değerlendirme :

Bilgilerinin hatalı veya eksik olduğunu düşünüyorsanız güncelleyebilmemiz için lütfen bize bildiriniz.

İşletme değerlendirmeleri ve yorumlar

Şikayet Yaz İlk yorum yapan siz olun

Firma Bilgileri

  • Ünvanı : PUNTO YAPI VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
  • Kuruluş Tarihi : 4 Aralık 2009 Cuma
  • Sermaye : 90.350.000,00 TL
  • Ticaret Odası : İSTANBUL TİCARET ODASI
  • Sicil Numarası : 716981
  • NACE Kodu : 683101
Yurt içinde ve yurt dışında her türlü inşaat tesisat techizat montaj proje müşavirlik restorasyon dekorasyon onarım işlerinin yüklenimi altında bulunmak gerçek veya tüzelkişilere ait gayrimenkuller üzerinde yapılacak veya satın alınacak veya kat karşılığında her türlü inşaatın yapımını üstlenmek veya kısmen yaptırmak temin ve organize etmek ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler. Menkul ve gayrimenkul malları iktisap edebilir satın alabilir satabilir adi kira veya finansal kiralama yolu ile kiralayabilir kiraya verebilir her surette tasarruf edebilir maliki olduğu veya kiraladağı gayrimenkuller üzerinde her türlü bina tesis ve benzeri inşaatı bizzat yapabilir veya üçüncü şahıslara yaptrıabilir. Şirkete ait menkul ve gayrimenkul malları şirket veya üçüncü şahıslar lehine teminat olarak gösterebilir bu amaçla sözkonusu mallar üzerinde rehin ve ipotek tesis ve tescil edebilir mülkiyetindek, gayrimenkuller üzerinde her türlü tasarrufta bulunabilir tevhit ifraz cins tashihi belediye ve diğer resmi kurum ve kuruluşlara bedelli bedelsiz terk yapabilir. Şirketin alack ve borçlarını teminen her cins şekil ve sırasa ipotek ve rehin verebilir ipotek ve rehin alabilir bunları tescil devir ve temlik edebilir mevcut ve tesis edilecek ipotek ve rehinleri terk ve tadil edebilir ticari işletmerehni tesis edebilir. Şirkete ait taşınır ve taşınmaz mallar üzerinde rehin ipotek ve diğer ayni veya şahsi hakların tesis ve fekki gibi faaliyetlerde bulunmak üçüncü kişilere ait taşınır ve taşın maz mallar üzerinden şirket veya üçüncü şahıslar lehine ipotek rehin ve her türlü ayni veya şahsi hakların tesisi ve fekki kefalet almak ve kefil olmak şirketin üçüncü şahıslara karşı olan borçları nedeni ile üçüncü şahıslar lehine ve münferiden herhangi türden mallarıve minumum işletme tesisleri üzerinde ticari işletme rehin tesisin,fekki;şiketinüçüncü şahıslardaki alacakları nedeniyle üçüncü gerçek veya ve/veya tüzel kişilerin işletme adı ve ünvanı ile birlikte olan onların ve tüm mal varlıkları ve müferiden herhamgi türden malları ve mali ve bilumum işletme tesisleri üzerinde kendi lehine ticari işletme tesisi ve fekki,türkiye cumhuriyeti hudutları dahilinde lehte veya aleyhte dilediği şekil ve şartlarla dilediği bedel sıra ve derecelerde ipotek tesis edebilir.Tesis edilmiş veye edilecek ipotekleri fek edebilir,lehine verilecek fek takrirlerini kabul edebilir. gerçek yada tüzel üçüncü kişiler lehine her türlü ayni ve nakdi kefalet verebilir.üçüncü şahısların borçlarını teminen sahibi bulunduğu veya bulunacağı gayrimenkulleri ipotek olarak verebilir veya üçüncü şahısların gayrimenkullerini ipotek olarak alabilir aldığı ipotekleri fek edebilir Türkiye Cumhuriyeti hudutları dahilindeki gayrimenkullerin satış vaadi sözleşmesi şeklinde satın alabilir veya satış vaadi şeklinde satabilir.Satış vaadi sözleşmelerinin tapuya şerh ve tescil ettirebilir şerh edilmiş veya şerh edilecek satış vaadi sözleşmelerini tapudan terkin ettirebilir kiracı veya kiraya veren sıfatı ile her türlü kira sözleşmeleri akdedebilir kiraya sözleşmelerini tapuya şerh ve tescil ettirebilir şerh ve tescil ettirilen kira sözleşmelerini terkin ettirebilir sahibi bulunduğu veya bulunacağı gayrimenkuller üzerine inşaat yaptırabilir gayrimenkuller üzerine kat irtifakı kurdurabilir kat irtifaklarını kat mülkiyetine çevirebilir kat karşılığı inşaat yaptırabilir kat karşılığı inşaat sözleşmelerini tapuya şerh ve tescil ettirebilir gayrimenkullerle ilgili olarak trampa (takas) taksim irtifak hakkı tesisi üst hakkı tesisi intifa hakkı tesisi ifraz (ayırma) tevhid (birleştirme) cins tashihi devre mülk hakkı tesisi şufa hakkı şerhi iştira hakkı şerhi vefa hakkı şerhi yaptırabilir yapabilir tescil ettirebilir. Gerektiğinde bedelli veya bedelsiz yola terkin veya terkin yapabilir.Resmi kuruluşlar lehine irtifak tesis ettirebilir. Kısaca gayrimenkul mükellefiyeti ile ilgili olarak istisnasız her türlü işlemleri yapbilir ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler,

HATALI İŞLETME BİLGİSİ BİLDİRİMİ.KAPAT
İşletmelere mesaj göndermek için "Mesaj Gönder" bölümünü kullanınız.
PUNTO YAPI VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
İPTAL