SERA TOPRAK ÜRÜNLERİ VE PEYZAJ ANONİM ŞİRKETİ

ATAKÖY 7-8-9-10.KSM MAH. ÇOBAN ÇEŞME E-5 NEF B BL N.22/2/56 BAKIRKÖY - BAKIRKÖY / İSTANBUL / TÜRKİYE

En son güncellenme Tarihi: 3.03.2020 00:45:00
Değerlendirme :

Bilgilerinin hatalı veya eksik olduğunu düşünüyorsanız güncelleyebilmemiz için lütfen bize bildiriniz.

İşletme değerlendirmeleri ve yorumlar

Şikayet Yaz İlk yorum yapan siz olun

Firma Bilgileri

 • Ünvanı : SERA TOPRAK ÜRÜNLERİ VE PEYZAJ ANONİM ŞİRKETİ
 • Firma Türü : TEK PAY SAHİPLİ ANONİM ŞİRKET
 • Kuruluş Tarihi : 17 Şubat 2020 Pazartesi
 • Sermaye : 50.000
 • Vergi Dairesi : İSTANBUL - BAKIRKÖY VERGİ DAİRESİ
 • Vergi Numarası : 7610961758
 • Ticaret Odası : İSTANBUL TİCARET ODASI
 • Sicil Numarası : 236118-5
 • Oda Sicil Numarası : 1225875
 • NACE Kodu : 813090
 • Mersis No : 0761096175800001
 • E-Tebligat Adresi : 25909-83214-28397
PEYZAJ VE ÇİÇEKÇİLİK Meslek grubunda, BAKIRKÖY / İSTANBUL Bölgesinde Diğer çevre düzenlemesi ve bakımı ile peyzaj projelerinin uygulanması faaliyetleri (park, bahçe ve yeşil alanların dikimi, bakım ve onarımı) konularında hizmet vermektedir. Şirketin Amaç ve Konusu başlıca şunlardır. 1. Seralar kurmak bu seralarda çiçek soğanları, çiçekler ve her türlü süs bitkileri yetiştirmek,ithalat ve ihracatını yapmak. 2. Çiçek,Fidan,Ağaç ve çiçekli bitkiler Fide, tohum, yem ve katkı maddelerinin üretimini yapmak,ithalat ve ihracatını yapmak. 3. Çiçek ve bahçe için toprak üretmek, ev, yazlık, büro, işyeri, turizm ve resort işletmelerinin iç ve dış botanik dekorasyonu, balkon bahçe düzenlemeleri için proje aşamasından, uygulama ve bakım anlaşmalarına kadar komple hizmet, sulama , aydınlatma, bitki üretimi, araştırması ve her türlü özel malzemelerinin satış hizmetlerini sunmak, 4. Yurt içinde ve yurt dışında bahçe dizaynı ile ilgili olarak peyzaj çalışmaları yapmak, yaptırmak. Bu konuda kullanılan malzemelerin alım, satımı, ithalat ve ihracatını yapmak ve düzenleme kapsamı içinde proje hazırlamak, hazırlatmak, etüd yapmak, yaptırmak, danışmanlık hizmeti vermek. 5. Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik, tesisat, yol, su, kanalizasyon, doğalgaz, altyapı, üstyapı, dekorasyon, restorasyon işlerinin yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek. 6. Prefabrike inşaat ve meskenler yapmak, yaptırmak ve bunları satmak, kiraya vermek. 7. Her türlü mimarlık hizmetleri vermek, şehir ve imar planları hazırlamak, uygulamalarını yapmak. 8. Her türlü mühendislik hizmetleri vermek, proje ve uygulamalarını yapmak. 9. Dekorasyonla ilgili spor salonlarının saha çizimi, boya, parke ve cam cila, duvar kağıdı, halıfleks, asma tavan-kartonpiyer, fayans-kalebodur, su ve elektrik tesisatı,çatı tadilat işleri yapmak. 10. Her türlü bina, büro, tesis ve yapılar ile peyzaj mimarisi ve çevre düzenlemesi alanında mimarlık, mühendislik, teknik müşavirlik hizmetleri olarak plan, proje, teknik hesaplar, danışmanlık, etüd, araştırma, tasarım, fizibiliteler yapmak, bununla ilgili hizmet grupları oluşturmak ve işletmek. 11. İslah-imar planlarının yapımı ve uygulama işlemlerinin yapımı. 12. Konusuyla ilgili her türlü dengeleme,hesaplama,yazım ve çizim işlerinin yapımı. 13. Konusuyla ilgili Bilumum kimyasal maddeler ve her türlü yardımcı kimyevi maddeler ve bunların üretiminde kullanılan mamul, yarı mamul, ham maddelerin imalatı ve ticareti. 14. Her türlü sınai, zirai ve ticari amaçlarla kullanılan organik ve inorganik kimyasal maddelerle,kimyevi maddeler ile gübrelerin ilk ve yardımcı unsurlarının üretimini, fason işçiliğini yapmak, yaptırmak, alım satım, ithalat ihracat, komisyonunu, dağıtım ve pazarlamasını yapmak. 15. Konusuyla ilgili Suni gübre imali, alımı, satımı, toptan ve perakende pazarlama, dağıtımını yapmak. 16. Tarımsal alanda gıda alanında ve diğer alanlarda kullanılan her türlü kimyevi madde alımı satımı, ithali, ihracı ve dahili ticaret. 17. Düzenlemesi yapılacak alanın, sorunlar ve iyileştirme önerileri ile potansiyel kullanım alanlarının etüdleri yapılarak alan verileri ortaya konulacaktır.Yeşil alanların ve rekreasyonel kullanımların tasarlanması 18. Yapısal ve Bitkisel uygulama özelliklerini, çevresinde yer alan tüm donanım sistemlerinin, projeyi etkileyen bütün elemanların ve alt yapıya ilişkin verileri, kullanılan malzemelerin nitelik ve özelliklerini içeren, kotlandır-ma, ölçülendirme, aydınlatma elemanlarının ve kent mobilyalarının yerleri arazi biçimlendirme ve yüzey drenajı çözümlerini içeren Yapısal Uygulama Projeleri ile, uygun görülen bitkilerin, konumları ve miktarlarının belir-lendiği,bitki türleri,boyları,gövde çapları ve adetlerinin olduğu bitki listesini içeren Bitkisel Uygulama Projeleri, 19. Tarım ile ilgili motor, makine, botanik araç, ilaç, alet alım satımını yapmak, 20. Konu ile ilgili taşımacılık hizmetleri yapmak, 21. Şirketin konusu ile ilgili her türlü gayri menkulleri , menkul mallar , şirket konusu ile ilgili motorlu kara na-kil vasıtaları ile makine ve tesislerin alınması, satılması, kiraya verilmesi, kiraya alınması, gayri menkuller üze-rinde aracılık yapmamak kaydı ile her türlü ayni ve şahsi hakların tesis ve tecili, tasarruflarında bulunulması; 22. Şirketin lüzumlu borç ve alacaklarını , kefalet ve teminatları ile alacağı kredilerin teminatının temin için şirketin lehinde veya aleyhinde olmak üzere borç ipotekleri , alacak ipotekleri, teminat ipotekleri, kefalet ipo-tekleri alınması, verilmesi, her türlü teminat ve kefaletlerin verilmesi , alınması , ticari işletme rehini akdedil-mesi; 23. Şirketin konusu ile ilgili her türlü markaların , ihtira hakları ve beratlarının , ruhsatnamelerin , ustalık haklarının , ticaret unvanlarının , brövelerin alınması , satılması, kiraya alınması, kiraya verilmesi, 24. Gerek 6224 sayılı yabancı sermayeyi teşvik kanunu gerekse sonradan çıkarılan kanun hükmünde kararname, yönetmelik hükümlerine göre şirketin faaliyet konularına giren işleri yapan gerçek ve tüzel kişiler ile şirket teşkili ortak girişimlerde bulunulması mevcut ticari işletmelere iştirak edilmesi, 25. ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.

HATALI İŞLETME BİLGİSİ BİLDİRİMİ.KAPAT
İşletmelere mesaj göndermek için "Mesaj Gönder" bölümünü kullanınız.
SERA TOPRAK ÜRÜNLERİ VE PEYZAJ ANONİM ŞİRKETİ
İPTAL