SHELİ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

ORUÇREİS MAH. TEKSTİLKENT CAD. ARA BLOK SİT. NO:10 AC/203 ESENLER - ESENLER / İSTANBUL / TÜRKİYE

En son güncellenme Tarihi: 17.02.2020 00:35:00
Değerlendirme :

Bilgilerinin hatalı veya eksik olduğunu düşünüyorsanız güncelleyebilmemiz için lütfen bize bildiriniz.

İşletme değerlendirmeleri ve yorumlar

Şikayet Yaz İlk yorum yapan siz olun

Firma Bilgileri

 • Ünvanı : SHELİ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
 • Firma Türü : TEK ORTAKLI LİMİTED ŞİRKET
 • Kuruluş Tarihi : 12 Şubat 2020 Çarşamba
 • Sermaye : 100.000
 • Vergi Dairesi : İSTANBUL - ATIŞALANI VERGİ DAİRESİ
 • Vergi Numarası : 7691734470
 • Ticaret Odası : İSTANBUL TİCARET ODASI
 • Sicil Numarası : 235187-5
 • Oda Sicil Numarası : 1224942
 • NACE Kodu : 464103
 • Mersis No : 0769173447000001
 • E-Tebligat Adresi : 25828-03292-55616
KUMAŞ Meslek grubunda, ESENLER / İSTANBUL Bölgesinde Kumaş toptan ticareti (manifatura ürünleri dahil) konularında hizmet vermektedir. a) Her türlü deri, trikotaj, dokuma, örme ve diğer tekstil ürünlerinden mamul, kumaşlar ve iplikler ile her türlü iç ve dış tekstil ve konfeksiyon ürünleri ile aksesuarlarının imal edilmesi fason yapılması, yaptırılması toptan ve perakende alımı satımı ithali, ihracı ve dahili ticaretini yapmak. b) Her türlü tekstil ürünleri ve konfeksiyon ürünlerinin yurt içinde ve yurt dışında faaliyette bulunan firmalara fason olarak yapmak, yaptırmak. c) Şirket yurt içinde ve yurt dışında dokuma, tekstil ve konfeksiyon sektöründe faaliyette bulunan sınai müesseselerin imal ettiği iplik, ham bez, yarı mamul ve mamul kumaş ve her türlü konfeksiyon ürünlerini temin edip yine iç ve dış piyasalarda şubeler ve mağazalar açarak gerek toptan gerekse perakende ticaretini yapmak. d) Her türlü tekstil ürünleri ve konfeksiyon ürünleri imalati için gerekli makine ve yedek parçalarınn iç ve dış piyasalardan temini ve tekstil piyasasında ihtiyaç duyulan her türlü hammadde, yardımcı madde ve malzemeleri iç ve dış piyasalardan temin etmek, bunlann alım ve satımını yapmak. i) Şirket gayesinin tahakkuku için her türlü Mali, Ticari, idari tasarruf ve faaliyetlerde bulunmak. j) Şirket mevzusuna giren işleri yapan hakiki ve hükmü şahıslara şirket teşkili, mevcut ticari işletmelere iştirak ve onların hisselerini ve tahvillerini almak, aracılık yapmamak kaydıyla satmak. k) Şirket gayesine ulaşabilmesi için lüzumlu gayrimenkulleri iktisap etmek, devir, ferag ve hibe etmek, kiraya vermek veya kiralamak, gayrimenkuller üzerinde irtifak, istifa ve sükna hakları, gayrimenkul mükellefiyeti, kat irtifakı. tesis etmek, iktisap, devir ve ferag etmek fabrika ve idare binaları inşa etmek. l) Şirketin veya üçüncüi şahısların borçlarını ve alacaklarını teminen ipotek, rehin ve kefalet vermek, ipotek, rehin ve kefalet almak, ipotek, rehin ve kefaletleri fek veya tadil etmek. m) Şirket tarafından kurulan tesis ve işletmeleri kısmen veya tamamen kiraya vermek veya diğer kuruluşlardan bu gibi tesis veya işletmeleri kiralamak. n) Şirketin işleri için gerekli her türlü taşıtların iktisabı ve bunların istimali ve konu ile ilgili nakliye işlerinin yapılması ve bu taşıtların devri ve bunlar üzerinde ayni ve şahsi tasarrufların yapılması. o) Şirket amaç ve konusunu gerçekleştirebilmesi için iç ve dış piyasalardan kısa, orta ve uzun vadeli krediler almak ihracat kredisi temin etmek, aval ve kefalet kredileri ile akreditif yatırım ve benzeri kredileri temin etmek, gerektiği taktirde şirket taşınmaz mallarını terhin etmek ve istisna, indirim ve teşfiklerden faydalanmak. p) Şirket maksadına ulaşmak için bono, çek, poliçe borç senedi gibi her türlü evrakı. tanzim ve ciro etmek veya kabul etmek, istikraz sözleşmeleri akdetmek, menkul kıymetler, markalar, patentler ihtira beratları, brove, lisans teknik yardim gibi gayri maddi fikri ve sanayi hakları temellük, temlik ve ikraz edebileceği gibi her türlü menkul ve gayri menkul satış ve vaadini edebilir ve bu hususta mukaveleler akdedebilir, iktisap edeceği i bütün ayni mukaveli fakları mahsus siciline şerh veya tescil ettirir.

HATALI İŞLETME BİLGİSİ BİLDİRİMİ.KAPAT
İşletmelere mesaj göndermek için "Mesaj Gönder" bölümünü kullanınız.
SHELİ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
İPTAL