SHOPINEXT ELEKTRONİK TİCARET VE BİLİŞİM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ

İDEALTEPE MAH. DİK SOK. NO:13/2 MALTEPE - MALTEPE / İSTANBUL / TÜRKİYE

En son güncellenme Tarihi: 17.02.2020 00:38:00
Değerlendirme :

Bilgilerinin hatalı veya eksik olduğunu düşünüyorsanız güncelleyebilmemiz için lütfen bize bildiriniz.

İşletme değerlendirmeleri ve yorumlar

Şikayet Yaz İlk yorum yapan siz olun

Firma Bilgileri

 • Ünvanı : SHOPINEXT ELEKTRONİK TİCARET VE BİLİŞİM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ
 • Firma Türü : TEK PAY SAHİPLİ ANONİM ŞİRKET
 • Kuruluş Tarihi : 12 Şubat 2020 Çarşamba
 • Sermaye : 50.000
 • Vergi Dairesi : İSTANBUL - KÜÇÜKYALI VERGİ DAİRESİ
 • Vergi Numarası : 7691735109
 • Ticaret Odası : İSTANBUL TİCARET ODASI
 • Sicil Numarası : 235290-5
 • Oda Sicil Numarası : 1225045
 • NACE Kodu : 479114
 • Mersis No : 0769173510900001
 • E-Tebligat Adresi : 25828-03209-84652
PERAKENDE TİCARET Meslek grubunda, MALTEPE / İSTANBUL Bölgesinde Radyo, TV, posta yoluyla veya internet üzerinden yapılan perakende ticaret konularında hizmet vermektedir. Şirketin kuruluş amacı ve çalışma konuları şunlardır; 1. İnternet ve çevrimiçi sistemler içinde ve telekomünikasyon yolu ile her türlü bilginin dağıtım, ticaret, pazarlama ve iletişimini yapmak, iletişim sistemleri kurmak, 2. Fiziki malların ve hizmetlerin satışı için çevrimiçi çok kategorili açık pazar oluşturmak, 3. Elektronik ticaret için entegre ürün ve hizmet çözümleri geliştirmek ve geliştirdiği ürün ve hizmet çözümlerini pazarlamak, ticaretini yapmak, kiralamak, finansal kiralama yapmak, temin ve tedarik etmek. 4. Elektronik ortamda bilgi üretilmesini ve dağıtılmasını sağlamak amacıyla gereken her türlü teknik, elektronik ve mekanik alt yapısını ve kullanıcı birimleri ile çevre cihazlarını kurmak, kurdurmak ve kurulmasını sağlamak; bu amaçla her türde ve kategoride bilgisayar programlarını ve iletişim teçhizatını kurmak, kurdurmak ve kurulmasını sağlamak; bu cihazların ve/veya gerekli yazılımların ihracatını ve/veya ithalatını, satışını, pazarlamasını ve kiralamasını yapmak, 5. Bilgi teknolojileri sitemleri için yazılım geliştirmek ve üçüncü şahıslara lisans hakkı tanımak, geliştirdiği yazılım ürünlerini pazarlamak, ticaretini yapmak, kiralamak, finansal kiralama yapmak, temin ve tedarik etmek. 6. Elektronik ticaret ve diğer yazılım çözümleri için organizasyon ve planlama danışmanlığı ve kullanıcı eğitimi sunmak, 7. Seyahat, konser, eğlence, tanıtım, sosyal yardımlaşma ve benzeri organizasyonlar düzenlemek, satmak ve/veya pazarlamak, bu hizmetlerin verilebilmesi için yetkili kurum ve kuruluşlara gerekli başvuruları yapmak ve gerekli izin ve/veya belgeleri temin etmek, 8. Bilgi teknolojileri alanında yurt dışı piyasalarına ve pazarlarına açılımı sağlamak adına bu alanda aktif olarak faaliyet gösteren işletmelere yatırım gerçekleştirmek, 9. Her türlü kurumsal ve/veya bireysel müşterilere internet servisi sağlamak, internet içerik sağlayıcılığı ve internet üzerinden elektronik posta adresi tesis etmek, internet ortamında web sitesi oluşturmak ve web sitesi üzerinden reklam gösterilmesini sağlamak, 10. Her türlü ticari, sinai ve fikri ürün ve hizmetlerin kurumsal ve bireysel müşterilere toptan ya da perakende şekilde satışını sağlamak, bunları tanıtmak ve pazarlamak için elektronik ortamda, telefonda ve sair mesafeli satış yöntemleri ile ticaret yapmak ve ödeme sistemleri oluşturmak, 11. Web ve internet tabanlı ticari amaçlı projeler geliştirmek, yazılım geliştirmek, yazılımlara yardımcı nitelikteki bileşenleri geliştirmek, web sitesi, portal, elektronik ticaret sitesi kurmak ve/veya kurdurmak, internet alan adı almak, 12. Şirketin faaliyet konuları ile ilgili olarak tanıtım, reklam ve promosyon kampanyaları düzenlemek, mevcut olanlara iştirak etmek, bunlar için gerekli her türlü basılı, görsel ve işitsel unsurları hazırlamak, üretmek, satın almak, kiralamak, ithal ve/veya ihraç etmek, dağıtmak ve yayınlamak, Şirket, bu amaçlarla ilgili aşağıdaki faaliyetler de dahil her türlü faaliyette bulunabilir; a. İlgili alanlarda araştırma ve geliştirme faaliyetlerini yürütmek, b. Yukarıda belirtilen alanlarla iştigal eden Türkiye ve yurtdışındaki şirket ve işletmelerle ticaret yapmak, c. Şirketin amacına giren konularda eğitim hizmetleri vermek ve/veya almak, danışmanlık vermek ve/veya almak, d. Şirketin faaliyet konuları ile ilgili olarak yurtiçi ve yurtdışı mümessil, acente, lisans sahibi ve franchise alan olarak hareket etmek, mümessillik, acentelik, lisans ve franchise vermek, Türkiyede ve yurt dışında temsilcilik, acentelik, franchise, müteahhitlik, müşavirlik, proje mühendisliği, bayilik, distribütörlük ve komisyonculuk faaliyetlerinde bulunmak, e. Yukarıda belirtilen amaçlarla ilgili olarak Türkiyede ve yurtdışında şube, ofis veya irtibat bürosu açmak, f. Her türlü menkul ve gayrimenkul mallar üzerinde tasarrufta bulunmak, bunları kiralamak, inşa ettirmek, satın almak, gerektiğinde satmak, bunlar üzerinde ipotek, rehin ve diğer ayni hakları üçüncü kişiler lehine tesis etmek, bu hakların lehine tesisini kabul etmek ve bunları fek etmek, g. Şirketin amacı ve faaliyet konuları ile ilgili olmak şartıyla, sınai, ticari veya diğer alanlarda faaliyet gösteren, kurulmuş veya kurulacak her türlü şirkete iştirak etmek veya bunlara yatırım yapmak ya da bu şirketlerden yatırım almak, h. Şirketin amacı ve faaliyet konuları ile ilgili olarak, gerçek ve tüzel kişilerle geçici ortaklıklar kurmak, tahvil ve hisse senedi satın almak veya herhangi bir şirketin hisselerini satın almak veya sermayesine iştirak etmek, i. Yetkili makamlara teşvik belgesi başvurularında bulunmak ve bu belgeleri elde etmek, j. Şirketin faaliyet gösterdiği alanlarla ilgili olarak yurt içinde ve/veya yurt dışında daha etkin bir pazarlama ortamı sağmak adına her çeşit organizasyonu gerçekleştirmek, bu hususta oluşturulmuş organizasyonlara, platformlara, derneklere ve benzeri kuruluşlara katılmak ve bunlarla işbirliği yapmak, k. Kendi faaliyet alanıyla ilgili üçüncü kişilerle sözleşme imzalamak, l. Şirketin amaçlarını ve faaliyetlerini gerçekleştirmek adına, yerli ve/veya yabancı sektörden, banka veya diğer her türlü finans kuruluşlarından kısa, orta veya uzun vadeli krediler ve her türlü teminat veya borç almak ve bu amaçla ipotek tesis ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.

HATALI İŞLETME BİLGİSİ BİLDİRİMİ.KAPAT
İşletmelere mesaj göndermek için "Mesaj Gönder" bölümünü kullanınız.
SHOPINEXT ELEKTRONİK TİCARET VE BİLİŞİM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ
İPTAL