SİNEM AY SAĞLIK YATIRIMLARI LİMİTED ŞİRKETİ

BARBAROS MAH. KARDELEN SOK. INCITY SİT.A8 APT. NO:4 F/16 ATAŞEHİR - ATAŞEHİR / İSTANBUL / TÜRKİYE

En son güncellenme Tarihi: 17.02.2020 00:45:00
Değerlendirme :

Bilgilerinin hatalı veya eksik olduğunu düşünüyorsanız güncelleyebilmemiz için lütfen bize bildiriniz.

İşletme değerlendirmeleri ve yorumlar

Şikayet Yaz İlk yorum yapan siz olun

Firma Bilgileri

 • Ünvanı : SİNEM AY SAĞLIK YATIRIMLARI LİMİTED ŞİRKETİ
 • Firma Türü : TEK ORTAKLI LİMİTED ŞİRKET
 • Kuruluş Tarihi : 13 Şubat 2020 Perşembe
 • Sermaye : 10.000
 • Vergi Dairesi : İSTANBUL - KOZYATAĞI VERGİ DAİRESİ
 • Vergi Numarası : 7710586361
 • Ticaret Odası : İSTANBUL TİCARET ODASI
 • Sicil Numarası : 235580-5
 • Oda Sicil Numarası : 1225333
 • NACE Kodu : 862202
 • Mersis No : 0771058636100001
 • E-Tebligat Adresi : 25949-82283-63175
SAĞLIK HİZMETLERİ Meslek grubunda, ATAŞEHİR / İSTANBUL Bölgesinde Özel muayenehanelerde sağlanan uzman hekimlik ile ilgili yatılı olmayan uygulama faaliyetleri (hastane ve poliklinik faaliyetleri ile ebe, hemşire ve fizyoterapistlerin paramedikal faaliyetleri hariç) konularında hizmet vermektedir. 1. Her çeşit sağlık hizmetleri vermek üzere özel hastaneler, poliklinikler, dispanserler, laboratuvarlar, sağlık merkezleri ve tesisleri, sağlık kabinleri, doğum evleri, diş (ağız sağlığı) ve protez tedavi merkezleri kurmak, kiralamak, kiraya vermek ve bu merkezleri isletmek. 2. İnsan sağlığına hizmet edecek hastane bünyesinde olmak üzere tanı ve tedavi merkezleri, fizyoterapi, rehabilitasyon üniteleri açmak, chec-kup merkezleri kurmak ve isletmek. 3. Her türlü tıbbi yardım, muayene, sağlık ve hekimlik hizmetlerini vermek ve organizasyonlarını sağlamak. Konusu ile ilgili uzman hekim çalıştırmak. 4. Tomografi, bilgisayarlı tomografi ve sintigrafi çekmek, kemik yoğunluğu ölçmek, mamografi yapmak, bilumum röntgen grafikleri ,MR, eko çekmek, ultrasonografi ve doppler yapmak, manyetik rezonans görüntüleme yapmak, bilumum endoskopi yapmak, radyoaktif maddeler ve malzemelerle ilgili resmi kuruluşlardan gerekli izin almak kaydıyla her türlü tıbbi teşhis, tetkik ve tahlil yapmak. 5. Fizik tedavi, onkoloji, hemodiyaliz ve tıbbi rehabilitasyon üniteleri tesislerini kurmak, isletmek, kiralamak ve kiraya vermek. 6. Ağız ve diş sağlığı ile ilgili her türlü özel hastaneler, yatılı yatısız teşhis ve tedavi merkezleri ve diş laboratuvarı ve araştırma laboratuvarları, klinik ve poliklinikler kurmak, isletmek ve işlettirmek, bu konuda kurulmuş tesisleri kiralamak ve kiraya vermek. 7. Göz sağlığı hizmetleri ile ilgili olarak muayenehaneler, klinikler, hastaneler, açmak, isletmek, donatmak, kiralamak veya kiraya vermek, yurt içi ve yurt dışı hasta refakati islerini yapmak, yaptırmak. 8. Kontakt lens, kozmetik lens takma ve uygulama hizmetlerinde bulunmak, bunların ithalatı, ihracatı ve pazarlamasını yapmak. 9. Hastane, sağlık ocakları, kliniklerde kullanılan tıbbi cihazlar alet ve edevatlar ile bunlara ait yedek parça ve aksamları ile aksesuarlarının ithalatını ihracatını pazarlamasını toptan veya perakende olarak ticaretini yapmak 10. Röntgen cihazları, disçi alet ve cihazları tahlil laboratuvar cihazları ameliyat masası, ameliyat yapmak için gerekli olan alet ve edevatlar ile bunların yedek parça ve aksamları hastane levazımatı sterilizasyon işlemlerinde kullanılan kimyevi maddeler ilaç ve ilaç ham maddeleri bunların imalatında kullanılan ham yarı mamul maddelerin ve mamul maddelerin ithalatını ihracatını toptan olarak ticaretini yapmak 11. Sağlık hizmetleri alanlarında kullanılan makine cihaz alet ve edevatlarının bakımı, kalibrasyonu, sertifikalandırılması, ithalatı, ihracatı ve pazarlamasını yapmak 12. Her türlü tıbbi cihazları, hastane laboratuvar malzemeleri, alet ve edevatları yedek parçalarını ve her türlü malzemeyi alabilir, satabilir, kiralayabilir veya kiraya verebilir, devredebilir. 13. Şehir içi, şehirler arası ve yurt dışı cenaze nakil hizmeti vermek ve tahnit işlemleri yapmak. Bu islerle alakalı her türlü tıbbi malzeme ve diğer levazımatın alım satımını yapmak, ithal ve ihraç etmek. 14. Konusu ile ilgili doktor, asistan, hemşire ve diğer tüm sağlık ekibini çalıştırabilir, diğer sağlık kuruluşlarına gönderebilir, kendi tesislerinde ve diğer sağlık tesislerinde sözleşmeli ya da serbest olarak saglık personeli çalıştırabilir. 15. Ambulans hizmetleri yapmak ve yaptırmak. 16. Konusu ile ilgili yurt dışındaki firmalarla teşhis ve tedavi amaçlı anlaşmalar yapmak, mümessillik, acentelik vermek, almak, konusu ile ilgili ihalelere katılmak. 17. Her türlü saglık tesisleri ve tıbbi cihazlar konularında yatırım yapmak ve bunları isletmek, 18. Hastaların gerek yurt içinde gerekse yurt dışında nakilleri için gerekli ambulans, helikopter ve uçak gibi araçları alır, ithal eder ve kiralar. 19. Yataklı tesisler açmak, yerli ve yabancı kuruluşlarla işbirliği yapmak ve ortaklıklar kurmak. Şirket konusu ile ilgili re-eksport ve ticaret yapabilir, konusu ile ilgili olarak resmi ve özel kurum ve kuruluşların açmış olduğu ihalelere iştirak edebilir taahhütlerde bulunabilir. Şirket için lüzumlu gösteren taşıtları (gemiler dahil) almak, devir etmek, bunlar üzerinde ayni ve sahsı tasarruflarda bulunmak, Distribütörlük alabilir veya verebilir. Şirket konularıyla ilgili yurt içinde ve yurt dışında mümessillik, distribütörlük yapabilir, ardiye, özel antrepo, özel depo işletmeciliği ve taahhüt isleri ile uğraşabilir, ihalelere iştirak edebilir, konusu ile ilgili olarak fuarlara ve organizasyonlara iştirak edebilir. Şirket konularıyla ilgili yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerle işbirliği yaparak yeni şirket kurabilir, kurulmuş şirketlere iştirak edebilir. Şirket konularına giren malların depolanması nakli tevzi için gerekli her türlü tesisat, teçhizat, vasıta, arazi ve bina satın alabilir satabilir veya başkalarından kiralayabilir kiraya verebilir şirket mallarının teshiri için teshir ve satış yerleri açabilir. Şirket konularıyla ilgili bu faaliyetleri için faydalı know-how, izin, ruhsatname, ihtira beratları, lisans, imtiyaz, marka ve emsali gibi hakları istihsal ve iktisap edebilir veya üçüncü şahıslara kısmen ya da tamamen kiralayabilir, devir edebilir, başkalarına ait olanların devrini alabilir. Şirket ihtiyacı için gerekli iç ve dış kredileri dahili ve harici finansman kurumları, yerli ve yabancı işletmelerden temin ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.

HATALI İŞLETME BİLGİSİ BİLDİRİMİ.KAPAT
İşletmelere mesaj göndermek için "Mesaj Gönder" bölümünü kullanınız.
SİNEM AY SAĞLIK YATIRIMLARI LİMİTED ŞİRKETİ
İPTAL