TUİN TERRA GÖLGELENDİRME SİSTEMLERİ İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

HÜRRİYET MAH. PEKER SOK. NO:2A KARTAL - KARTAL / İSTANBUL / TÜRKİYE

En son güncellenme Tarihi: 17.02.2020 00:53:00
Değerlendirme :

Bilgilerinin hatalı veya eksik olduğunu düşünüyorsanız güncelleyebilmemiz için lütfen bize bildiriniz.

İşletme değerlendirmeleri ve yorumlar

Şikayet Yaz İlk yorum yapan siz olun

Firma Bilgileri

 • Ünvanı : TUİN TERRA GÖLGELENDİRME SİSTEMLERİ İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
 • Firma Türü : TEK ORTAKLI LİMİTED ŞİRKET
 • Kuruluş Tarihi : 14 Şubat 2020 Cuma
 • Sermaye : 200.000
 • Vergi Dairesi : İSTANBUL - YAKACIK VERGİ DAİRESİ
 • Vergi Numarası : 8610933831
 • Ticaret Odası : İSTANBUL TİCARET ODASI
 • Sicil Numarası : 235927-5
 • Oda Sicil Numarası : 1225684
 • NACE Kodu : 139211
 • Mersis No : 0861093383100001
 • E-Tebligat Adresi : 25909-83186-16686
TEKSTİL YAN SANAYİ ÜRÜNLERİ Meslek grubunda, KARTAL / İSTANBUL Bölgesinde Branda, tente, stor (güneşlik), yelken, çadır ve kamp malzemeleri imalatı (şişme yataklar dahil) konularında hizmet vermektedir. Amaç ve Konu: Madde 3- Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır. 1-Her nevi mekanik veya elektrik ya da elektronik aksamlı gölgelendirme sistemleri, otomasyonlu, pergolama sistemleri üretmek üzere her türlü tente, branda, cam alüminyum, ahşap ve metal güneşlik imali, montajı, ithali, ihracı ve ticaretini yapmak. 2-Gölgelendirme sistemleri üretimi amacıyla her türlü tekstil, gölgelik kumaşları, her türlü ahşap mamulleri, alüminyum ve metal ürünleri, her türlü gölgelik malzemelerini imal, ithal, ihraç, iç ve dış ticaretini yapmak. 3-Her türlü inşaat taahhüt işleri; konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak. 4-Yurt içinde ve yurtdışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek. 5-Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık artırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek. 6-Prefabrike inşaat ve meskenler yapmak, yaptırmak ve bunları satmak, kiraya vermek. 7-Her türlü havuz inşaatı ve arıtma işlemleri yapmak. 8-Her türlü dekorasyon işleri, tamirat ve boya işleri yapmak. 9-Her türlü mimarlık hizmetleri vermek, şehir ve imar planları hazırlamak, uygulamalarını yapmak. Her türlü mühendislik hizmetleri vermek, proje ve uygulamalarını yapmak. 10-Konusuyla ilgili her türlü dengeleme, hesaplama, yazım ve çizim işlerinin yapımı. 11- Şirket yürürlükteki ithalat ve ihracat rejimine uymak kaydı ile her türlü ithalat, ihracat, yurtiçi ve yurtdışı ticaret yapmak. 12-Şirket amaç ve konusunu yerine getirebilmesi için her türlü makine, cihaz, alet, edevat satın alabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, satabilir, gerekli olan her türlü kara, hava ve deniz taşıma araçlarını, her türlü iş makinelerini yurtiçinde ya da yurt dışından alabilir, kiralayabilir, satabilir, kiraya verebilir. 13-Yurt içinde ve yurt dışındaki şahıs ve firmalar ile şirketlerle müşterek işlere girişebilir. Ortaklar alabilir ve kurulu şirketlere iştirak edebilir ve yeni şirketler kurabilir. Şirket patent, marka ve ihtira beratı, lisans, knowhow gibi her türlü gayri maddi hakları alabilir, satabilir, kiralanması ve devir edilmesi ile ilgili anlaşmalar yapabilir. Konusu ile ilgili mümessillikler alabilir, verebilir, ihaleleri artırma ve eksiltmelere girer ve bu işleri taahhüt edebilir, teklifler verir ve bu işleri yüklenebilir. 14-Şirket amaç ve konusu ile ilgili resmi ve özel ihalelere katılabilir, kısa, orta ve uzun vadeli sözleşmeler yapabilir, taahhütlerde bulunabilir. Şirket amaç ve konusu ile ilgili Serbest Bölgelerde işletmeler açabilir, kiralayabilir; uluslararası yerli ve yabancı firmalarla konsorsiyumlara katılabilir ortak işler yapabilir, bu firmalara iştirak edebilir. 15-Bankalardan ve kredi müesseselerinden borç alabilir ve bu borçların teminatı olarak şirketin veya üçüncü şahısların gayri menkullerini ipotek edebilir. Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkul alabilir, satabilir, kiralar, kiraya verir. Bunlar üzerinde ayni ve şahsi her türlü hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, iptek verebilir ve ipotekleri fek edebilir. Şirket gayri menkulleri üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mülkiyeti, kat irtifakı, kat mülkiyeti tesis edebilir. Her türlü gayrimenkullerle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tashihi, ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir. 16- Şirket gayelerinin oluşmasını teminen kısa, orta ve uzun vadeli istikrazlar akdedebilir, aval ve kefalet kredileri temin edebilir. Şirketin kuracağı tesisleri için gerekli iç ve dış kredileri dahili ve harici finansman kurumlarıyla yerli ve yabancı kuruluş ve işletmelerden temin edebilir. 17- Şirket konusuyla ilgili mamullerin depolanması, nakli, satışı için gerekli her türlü makine, tesisat, nakil vasıtaları, cihaz alet ve edevat ve sair menkul malları ve hakları satın alabilir veya satabilir, ithal ve ihraç edebilir, kullanabilir, kiralayabilir ve kiraya verebilir. 18- Konusu ile ilgili hammadde, yan madde, yan mamul ve mamul maddeleri satın alabilir, ithal, ihraç ve sair suretle tedarik edebilir, bunları kısmen veya tamamen işletebilir. 19- Yukarıda sözü edilen konularla ilgili yerli ve yabancı şirket işletme ve müesseseler ile işbirliği yapabilir veya bunlarla ortaklık yapabilir. 20- Yukarıda sözü edilen konularla ilgili olarak yerli ve yabancı şirket işletme ve müesseselerden distribütörlük, bayilik veya mümessillik alabilir, verebilir. 21- Şirket yukarıdaki tüm konularıyla ilgili yurt içinde ve yurt dışında resmi ve özel kurumların açtığı ihalelere katılabilir. 22- Şirket yukarıdaki tüm konularıyla ilgili olarak kanuni mevzuatlar yerine getirilerek ihracat ve ithalat işlemleri yapabilir. 23- Konusu ile ilgili fason işçilik yapabilir, yaptırabilir. 24- Şirket maksat ve mevzuu ile ilgili olarak yurtiçinde , ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.

HATALI İŞLETME BİLGİSİ BİLDİRİMİ.KAPAT
İşletmelere mesaj göndermek için "Mesaj Gönder" bölümünü kullanınız.
TUİN TERRA GÖLGELENDİRME SİSTEMLERİ İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
İPTAL