ULUSAL TESİS YÖNETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

NECİP FAZIL MAH. AMADE SOK. NO:1/3 ÜMRANİYE - ÜMRANİYE / İSTANBUL / TÜRKİYE

En son güncellenme Tarihi: 17.02.2020 00:41:00
Değerlendirme :

Bilgilerinin hatalı veya eksik olduğunu düşünüyorsanız güncelleyebilmemiz için lütfen bize bildiriniz.

İşletme değerlendirmeleri ve yorumlar

Şikayet Yaz İlk yorum yapan siz olun

Firma Bilgileri

 • Ünvanı : ULUSAL TESİS YÖNETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
 • Firma Türü : TEK ORTAKLI LİMİTED ŞİRKET
 • Kuruluş Tarihi : 13 Şubat 2020 Perşembe
 • Sermaye : 100.000
 • Vergi Dairesi : İSTANBUL - SARIGAZİ VERGİ DAİRESİ
 • Vergi Numarası : 8890689272
 • Ticaret Odası : İSTANBUL TİCARET ODASI
 • Sicil Numarası : 235423-5
 • Oda Sicil Numarası : 1225178
 • NACE Kodu : 812101
 • Mersis No : 0889068927200001
 • E-Tebligat Adresi : 25939-01172-70161
İŞLETME DESTEK HİZMETLERİ Meslek grubunda, ÜMRANİYE / İSTANBUL Bölgesinde Binaların genel temizliği (daire, apartman, büro, fabrika, kurum, mağaza vb. her türlü binanın genel temizliği dahil, pencere, baca, sanayi makinesi, vb. uzmanlaşmış temizlik faaliyetleri hariç) konularında hizmet vermektedir. 1. Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır. 2. Yurt içinde ve yurt dışındaki tüm özel ve resmi kuruluşların, belediyelerin, toplu konut ve sitelerin, sanayi ve tarım fabrikalarının, plaza ve iş merkezlerinin iç mekan ve dış çevre temizliği ile cadde, sokak temizliği ve çöp toplama hizmetlerini yapmak, çöp imha ve arıtma-ayıklama tesisleri kurmak. 3. Her türlü temizlik madde ve malzemeleri ile temizlik makinelerini almak, satmak. 4. Her türlü ev, işhanı, bina, iş merkezi, otel, toplu konut, resmi ve özel hastanelerin, her türlü açık alanların, haşere, sürüngen ve kemirgen kontrolünü ve ilaçlamasını yapmak. Haşere ilaçlamasında kullanılan ilaçların, makine ve ekipmanların alımı, satımı, ithalatı ve ihracatını yapmak. 5. Şirket yurt içinde ve yurt dışında spor sağlık kültür eğlence ve turizm ve inşaat yatırımları yapmak ve bunlarla bağlantılı her türlü faaliyette bulunmak ayrıca reklamcılık ve bina yönetimi, çevre düzeni ve temizliği ile ilgili konularda da faaliyet gösterecektir. 6. Yurt içinde ve yurt dışında spor, sağlık, kültür, turizm ve sosyal etkinlik amaçlı her türlü yatırım yapabilir. Bu amaçla bu sektörlere uygun yörelerde gayrı menkuller alır üzerlerine otel motel ve benzeri konaklama tesisleri kamp alanları inşa edebilir, eğlence sağlık ve sosyal amaçlı olarak kullanılabilecek binalar ve tatil köyleri spor tesisleri inşa ede bilir ettirebilir bunları her sıfatla çalıştırabilir. 7. Keza kurulmuş olan bu gibi yerlerin işletmeciliğini üstlenebilir. Yap işlet devret modeli içinde resmi ve özel kuruluşlarda benzer yerleri satın alabilir kiralayabilir inşa edebilir işletebilir devredebilir bu gayede yasal her türlü işlemi gerçekleştirebilir. 8. Şirket yurt içinde ve dışında her türlü inşa faaliyette bulunabilir. Resmi veya özel her tür taahhüt işi alabilir. Kendi nam ve hesabına inşaatlar yapabilir, pazarlamasını sağlayabilir. Arsa payı karşılığı inşaatlar ile hasılat paylaşımlı inşaatlar yapabilir. 9. Şirket, turizm amaçlı her tür yatırım yapabilir. Bu amaçla gayri menkuller alır, üzerlerinde otel motel ve benzeri konaklama tesisleri, eğlence, eğitim tesisleri, kreş ve benzeri yapılar ile sağlık ve sosyal amaçlı kullanılabilecek binalar ve tatil köyleri inşa edebilir, bunları çalıştırabilir. 10. Yap işlet devret metodu içinde benzer yerleri alabilir, kiralaya bilir, inşa edebilir, işletebilir, devredebilir bu uğurda yasal her türlü işlemi gerçekleştirebilir. 11. İnşaat sektörünün gerektirdiği her tür malın imalatını yapabilir. Bu konuda fabrikalar kurabilir İmal ettiği elemanların ve malzemenin yurt içinde veya yurt dışında pazarlanması, satışı, nakli ve montajı için gereken teşkilatı oluşturabilir ve bu işler için gereken teçhizat ve makinelere sahip ola bilir. Pazarlama, satış, nakil ve montaj işlerinin yapılması için gerekli büro ve şantiyeleri ve bütün teçhizat ve makineleri temin ede bilir, gerekirse başkasına kiralaya bilir veya satabilir. 12. Kat mülkiyeti yasası vesair yasalara uygun olarak oluşturulan apartman işyeri spor ve sosyal tesisler ile bunların oluşturduğu toplu yerleşim yerleri ile ilgili olarak yönetim ve yönetimin gösterdiği her tür işi hukuka uygun olarak gerçekleştirerek bu konuda bedeli karşılığında hizmet vermek. 13. Turizm sağlık eğlence sosyal her türlü etkinlik amaçlı olarak Tur operatörlüğü resmi ve özel hava kara ve deniz ulaşım şirketlerinin organizasyonları kapsamında bilet acenteliği ve temsilcilik yapabilir. 14. Şirket kara hava deniz ve bu tanıma dahil olmayan her tür aracı ithal ve ihraç etmek kiralamak ki raya vermek gerektiğinde satmak. 15. Reklam film tasarım ve konusu ile ilgili (Radyo ve tele vizyon yayıncılığı hariç) Radyo ve televizyon programları alanlarında her türlü ses ve görüntü, yazı, çizim, fotoğraf, grafik, basılı ve üç boyutlu reklamlar ve reklam filmleri hazırlamak veya hazırlatmak. Her türlü üretim teknolojisinden yararlanarak reklam faaliyette bulunmak, bunların çoğaltılması, yayınlanması ayrıca yerli ve ya bancı kitle basın ve yayın kuruluşları ile yurtiçi ve yurt dışı kitle basın ve yayın organlarıyla radyo ve televizyonda reklam ve ilan çalışmaları yapmak ve bunları yayınlamak ve yayınlatmak. 16. Konusu ile ilgili reklam ajanslığı yapmak yurt içinde ve yurt dışında mümessillik, distribütörlük ve danışmanlık hizmeti vermek. Konusu ile ilgili olarak seminer ve organizasyonlara iştirak etmek. 17. Kurulmuş veya kurulacak televizyon, gazete, dergi, ajans, matbaa vs. basın yayın ve reklam işlerine kuruluş, işleyiş, organiza syon ve benzeri konularda mesleki idari ve teknik danışmanlık, her türlü reklam, prodüksiyon, yayıncılık ve organizasyon hizmet lerinde bulunmak. 18. Ses ve ışık sistemleri ile ilgili her türlü reklam faaliyetlerinde bulunmak, bu konu ile ilgili tüm alet ve ekipmanların toptan ve perakende alımını, satımını ithalatını ve ihracatını yapmak. 19. İlgili mercilerden izin almak kaydıyla konusu ile ilgili basın yayın ve tanıtım çalışmalarında bulunmak broşür, kitap, gazete, dergi yayınlamak. Basın ve ilan kurumuna gereken kayıtların yaptırılarak (izinlerin alınmasını müteakip) ilan almak ve ilan vermek, ilgili gazete ve dergilerde konusu ile ilgili her türlü ilanları neşrettirmek. 20. İştigal konusu ile ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.

HATALI İŞLETME BİLGİSİ BİLDİRİMİ.KAPAT
İşletmelere mesaj göndermek için "Mesaj Gönder" bölümünü kullanınız.
ULUSAL TESİS YÖNETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
İPTAL