UNİKUNİ MÜŞTERİ ÇÖZÜMLERİ ANONİM ŞİRKETİ

ESENTEPE MAH. BÜYÜKDERE CAD. MAYA AKAR CENTER NO:102/63 ŞİŞLİ - ŞİŞLİ / İSTANBUL / TÜRKİYE

En son güncellenme Tarihi: 26.03.2020 02:40:00
Değerlendirme :

Bilgilerinin hatalı veya eksik olduğunu düşünüyorsanız güncelleyebilmemiz için lütfen bize bildiriniz.

İşletme değerlendirmeleri ve yorumlar

Şikayet Yaz İlk yorum yapan siz olun

Firma Bilgileri

 • Ünvanı : UNİKUNİ MÜŞTERİ ÇÖZÜMLERİ ANONİM ŞİRKETİ
 • Kuruluş Tarihi : 23 Mart 2020 Pazartesi
 • Sermaye : 50.000
 • Vergi Dairesi : İSTANBUL - MECİDİYEKÖY VERGİ DAİRESİ
 • Vergi Numarası : 8920601759
 • Ticaret Odası : İSTANBUL TİCARET ODASI
 • Sicil Numarası : 242432-5
 • Oda Sicil Numarası : 1232193
 • NACE Kodu : 631201
 • Mersis No : 0892060175900001
 • E-Tebligat Adresi : 25939-70104-28918
BİLGİ, İLETİŞİM VE MEDYA Meslek grubunda, ŞİŞLİ / İSTANBUL Bölgesinde Web portalı faaliyetleri konularında hizmet vermektedir. Ulusal ve yerel perakende markalarla yaptığı anlaşmalar sayesinde, üyelerine unikuni platformu üzerinden indirimli ve ödüllü alışveriş imkanları sunarak, her alışverişte üyelerinin ek faydalar almalarına aracılık etmektedir. İnternet ve online sistemler içinde ve telekomünikasyon yolu ile her türlü bilginin dağıtım, ticaret, pazarlama ve iletişimini yapmak, iletişim sistemleri kurmak. Yürürlükteki mevzuata uymak kaydıyla, İnternet üzerinde her türlü mal ve hizmetin alım-satımını yapmak, dağıtmak, tanıtmak ve pazarlamak. Elektronik ortamda bilgi üretilmesini ve dağıtılmasını sağlamak amacı ile gereken her türlü teknik, elektronik, mekanik ve telekomünikasyon alt yapısını ve kullanıcı birimleri ile çevre cihazlarını kurmak, kurdurmak, kurulmasını sağlamak; bu amaçla ger tür ve kategori bilgisayar donanımlarını ve iletişim teçhizatını kurmak, kurdurmak, kurulmasını sağlamak, Şirketin temel amaç ve konusunu oluşturur. Bu amaca ulaşmak için Şirket aşağıda sayılanlarla kısıtlı olmamak üzere ticari ve sınai her türlü girişimde bulunur, tüm hakları kazanabilir ve borçları yüklenebilir. Şöyle ki; A) Gerekli görülecek taşınır ve taşınmaz malları, hava, kara, deniz araçlarını satın alabilir, satabilir, kiralayabilir, finansal kiralama yapabilir, kiraya verebilir; yurt içinden veya yurt dışından, teminatlı yahut teminatsız, her türlü borç alabilir. Alacaklarına teminat oluşturmak üzere, Şirket lehine ipotek veya rehin alabilir; borçlarının teminatı olarak ipotek yahut rehin verebilir; ticari işletme rehni kurabilir; bu rehin ve ipoteklerin terkinini talep edebilir. Taşınır ve taşınmazları üzerinde intifa, irtifak, oturma, gayrimenkul mükellefiyeti, kat mülkiyeti, kat irtifakı kurabilir. Tapu daireleri nezdinde cins tashihi, ifraz, tevhit, taksim, parselasyon ile ilgili her tür işlem ve tasarrufları gerçekleştirebilir. Medeni Kanun hükümleri çerçevesinde, aynî veya gayrımaddî haklara ilişkin, her çeşit iltizamî ve tasarrufî işlemler yapabilir; bütün bunları, tapu kütüğüne ve ilgili sicillerine şerh ve tescil veya terkin ettirebilir. B) Amaç ve konusunun gerektirdiği ticarî, sınaî ve benzeri işlemleri yapabilir. Bu cümleden olmak üzere ve özellikle, işletme adı, ruhsat, lisans, imtiyaz, patent, marka, know-how gibi sınaî hakları kazanabilir; bu hakları, kendi adına tescil ettirebilir, gereğinde devredebilir veya devren iktisap edebilir; mevzuatın öngördüğü çerçeve içinde, bu kabil hakları, süreli veya süresiz olarak kiralayabilir, kiraya verebilir, bedeli karşılığı üçüncü şahısların istifadesine tahsis edebilir. C) Amaç ve konusunun gerçekleşmesi için gerekli olan her türlü malları, mevzuat çerçevesinde ithâl yahut ihraç edebilir. Bu hususta, her türlü işlemleri yapabilir ve sözleşmeler akdedebilir. D) Amaç ve konusunun gerektirdiği işler için, yerli yahut yabancı, gerçek veya tüzel kişilerle, her türlü ortaklıklar kurabilir veya kurulmuş ortaklıklara iştirak edebilir. İşletme, hizmet, pazarlama, kira, mümessillik, araştırma, taşeronluk anlaşmaları yapabilir. Konusu aynı olan şirketlerin pay ve intifa senetlerini, tahvillerini, kâr ortaklığı belgelerini, finansman bonolarını ve diğer menkûl kıymetlerini, aracılık yapmamak kaydıyla satın alabilir, tekrar satabilir, yurt içinde veya yurt dışında kurulmuş ortaklıkların, Türkiyede mümessillik veya distribütörlüğünü yapabilir; yurt içinde yahut dışında mümessillikler verebilir. E) Yukarıda sayılan işler dışında, ileride Şirket için yararlı görülecek başka işlere girişebilmek için, Yönetim Kurulunca hazırlanacak ana sözleşme değişiklik metninin, Genel Kurulca onaylanarak tescil ve ilânı şarttır.

HATALI İŞLETME BİLGİSİ BİLDİRİMİ.KAPAT
İşletmelere mesaj göndermek için "Mesaj Gönder" bölümünü kullanınız.
UNİKUNİ MÜŞTERİ ÇÖZÜMLERİ ANONİM ŞİRKETİ
İPTAL