VAKUTEK POMPA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

AZİZ MAH. UT HÜDAYİ MAH. ÖĞDÜL SOK. NO:30/3 ÜSKÜDAR - ÜSKÜDAR / İSTANBUL / TÜRKİYE

En son güncellenme Tarihi: 17.02.2020 00:36:00
Değerlendirme :

Bilgilerinin hatalı veya eksik olduğunu düşünüyorsanız güncelleyebilmemiz için lütfen bize bildiriniz.

İşletme değerlendirmeleri ve yorumlar

Şikayet Yaz İlk yorum yapan siz olun

Firma Bilgileri

 • Ünvanı : VAKUTEK POMPA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
 • Firma Türü : PAY SAHİBİ SAYISI BİRDEN FAZLA ANONİM ŞİRKET
 • Kuruluş Tarihi : 12 Şubat 2020 Çarşamba
 • Sermaye : 100.000
 • Vergi Dairesi : İSTANBUL - ÜSKÜDAR VERGİ DAİRESİ
 • Vergi Numarası : 9221133296
 • Ticaret Odası : İSTANBUL TİCARET ODASI
 • Sicil Numarası : 235213-5
 • Oda Sicil Numarası : 1224968
 • NACE Kodu : 466904
 • Mersis No : 0922113329600001
 • E-Tebligat Adresi : 25888-77030-76616
TEKNİK HIRDAVAT Meslek grubunda, ÜSKÜDAR / İSTANBUL Bölgesinde Kompresör ve parçalarının toptan ticareti (soğutma, hava ve diğer amaçlar için) konularında hizmet vermektedir. Her türlü sanayi ve iş makineleri, endüstriyel, medikal ve evsel cihazlar, ölçü aletleri ile bunlara ait yedek parçalar, teçhizat ve ekipmanları, vakum pompaları, kompresörleri, hidrolik silindirleri, pnömatik, hidrolik, otomat makineleri, güç motorları, bağlantı parçaları, bunlardan oluşacak makine ve sistemleri ve yine bunların elektrik ve elektronik panolarını, bilimum elektrik ve elektronik makineleri ve aksamları üretmek, alımını, satımını, pazarlamasını, şirketin kendine ait araçları, satıcı, bayileri kanalları ile depolanması ve dağıtımını, ithalatını, ihracatını, dâhili ticaretini, tamir servis ve bakımını yapmak. Projelendirme, taahhüt, danışmanlık ve bilgi hizmeti vermek. Yurt içinde ve dışında açılacak ihalelere katılmak. Mümessillik ve komisyonculuk yapmak. Bayilik almak ve vermek. Elektrik enerjisi üretim tesisi kurulması, işletmeye alınması, kiralanması, elektrik enerjisi üretimi, üretilen elektrik enerjisinin ve/veya kapasitenin müşterilere satışı ile iştigal eder. Şirket bu amacını gerçekleştirmek üzere elektrik piyasası mevzuatına uygun olarak aşağıdaki konularda faaliyette bulunacaktır: 1) Elektrik enerjisi üretmek amacıyla her türlü tesisi kurmak, işletmeye almak, devralmak, kiralamak, kiraya vermek, 2) Üretilen elektrik enerjisi ve/veya kapasiteyi toptan satış lisansı sahibi tüzel kişilere, perakende lisansı sahibi tüzel kişilere ve serbest tüketicilere ikili anlaşmalar yoluyla satmak, 3) Kontrol oluşturmaksızın kurulmuş veya kurulacak dağıtım şirketleri ile iştirak ilişkisine girmek, 4) Kurulmuş veya kurulacak elektrik enerjisi üretim şirketleri ile iştirak ilişkisine girmek. Diğer taraftan Şirket, amaç ve konusu ile ilgili hususları gerçekleştirmek için Şirket faaliyetleri ile sınırlı olmak kaydıyla aşağıdaki hususlar ile de iştigal edebilir; Resmi ve özel kişi ve kuruluşların yapmakta olduğu telekomünikasyon ve iletişim hizmetlerinin bayiliklerini almak ve işletmek. -Telefon ve her türlü iletişim araç gereçlerinin ve yedek parçalarının ticaret, ithalat ve ihracatını yapmak. -Şirket her türlü telefonla, haberleşme cihazları, cep ve telsiz telefon ve telefon santralleri alımı, satımı, bakım onarımı ve servis hizmetleri ve pazarlamasını toptan ve perakende yapmak ve yaptırmak. Telekomünikasyonla ilgili faaliyetlerde bulunmak. -Şirket GSM operatörlüklerinin bayiliklerini almak, bayilikler vermek, hat almak, hat satmak, hat açmak ve kapatmak, bu konu ile ilgili bulunan hizmetleri almak, satmak, fatura tanzim etmek, tanzim edilmiş faturaları GSM operatörleri adına tahsil etmek. -Cep telefonu, telsiz telefon, telefon santralleri ve bunlarla ilgili tüm aksesuarları almak, satmak, ithalatını ve ihracatını yapmak. Yönetim ve eğitim danışmanlığı, personel tedariği, yeniden yapılanma ve diğer insan kaynakları konularında hizmet verir. -Yurt dışına çalışacak personel gönderilmesi, yurt dışından Türkiyede çalışacak personel temini konusunda işletmelere danışmanlık ve hizmet verebilir. -İnsan kaynakları alanında yazılım geliştirebilir, bu yazılımın satış ve pazarlamasını yapabilir. Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkul alabilir, satabilir, işletebilir, işlettirebilir, kiralar, kiraya verebilir, bunlar üzerinde ayni ve şahsi hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir. Gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, bedelli veya bedelsiz yola terk, kamuya terk, ifraz, tevhit yapabilir, kat irtifakı ve kat mülkiyeti tesis edebilir. Tapu dairelerinde gayrimenkullerle ilgili her türlü cins tashihi, ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir. Lüzumlu görülecek menkul ve gayrimenkul malları, tesisleri satın alabilir, satabilir, kiralayabilir, finansal kiralama yapabilir, yahut kiraya verebilir, yurt içinde ve yurt dışından, teminatlı yahut teminatsız, her türlü borç alabilir. Şirketin sahip olduğu her türlü menkul ve gayri menkulleri ile her türlü sabit tesis ve demirbaşları üzerinde gerek namına gerekse üçüncü şahıs ve tüzel kişiler namına teminat, kefalet, işletme rehni ve ipotek tesis edebilir, fek edebilir. Alacaklarına karşılık, ipotek veya rehin alabilir, borçlarının teminatı olarak veya üçüncü şahıslar lehine, ipotek yahut rehin verebilir, bu ipoteklerin terkinini talep edebilir, her türlü kefalet ve teminat verebilir, ve tüm bunlara ilişkin tescilleri ilgili tapu daireleri ile ticaret sicillerin de yapıp bu kayıtları sildirebilir. Şirket konusu işlerin oluşabilmesi için kanuni mevzuatın gerekli kıldığı tüm teşebbüs ve merasimi ifa ederek gerekli izin, imtiyaz, ruhsatname, patent, ihtira beratları, lisans, know-how marka, fesihname, belge, alameti farika gibi sınai, mülkiyet haklarını ve emsali hakları iktisap etmek veya tamamen üçüncü şahıslara devredebilir, her türlü hukuki tasarruf işlemlerde bulunmak. Ayrıca, yukarıdaki hakları kiraya verebilir veya kiralayabilir. Aracılık yapmamak kaydıyla, tahvil ve varlığa dayalı diğer menkul kıymetler satın alabilir, satabilir, ihraç edebilir ve bunlar üzerinde her türlü hak tesis edebilir. Şirket gaye ve konusunun gerçekleştirilmesi için arsa, arazi, bina ve gayrimenkul ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.

HATALI İŞLETME BİLGİSİ BİLDİRİMİ.KAPAT
İşletmelere mesaj göndermek için "Mesaj Gönder" bölümünü kullanınız.
VAKUTEK POMPA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
İPTAL