VARAN GEMİ KİRALAMA VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

KÜÇÜKBAKKALKÖY MAH. DUDULLU CAD. R3 BLOK BRANDIUM APT. 23-25C/5 ATAŞEHİR - ATAŞEHİR / İSTANBUL / TÜRKİYE

En son güncellenme Tarihi: 17.02.2020 00:52:00
Değerlendirme :

Bilgilerinin hatalı veya eksik olduğunu düşünüyorsanız güncelleyebilmemiz için lütfen bize bildiriniz.

İşletme değerlendirmeleri ve yorumlar

Şikayet Yaz İlk yorum yapan siz olun

Firma Bilgileri

 • Ünvanı : VARAN GEMİ KİRALAMA VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
 • Firma Türü : TEK ORTAKLI LİMİTED ŞİRKET
 • Kuruluş Tarihi : 14 Şubat 2020 Cuma
 • Sermaye : 50.000
 • Vergi Dairesi : İSTANBUL - KOZYATAĞI VERGİ DAİRESİ
 • Vergi Numarası : 9221132404
 • Ticaret Odası : İSTANBUL TİCARET ODASI
 • Sicil Numarası : 235881-5
 • Oda Sicil Numarası : 1225638
 • NACE Kodu : 522901
 • Mersis No : 0922113240400001
 • E-Tebligat Adresi : 25888-77059-57616
GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ Meslek grubunda, ATAŞEHİR / İSTANBUL Bölgesinde Deniz yolu yük nakliyat komisyoncularının faaliyetleri konularında hizmet vermektedir. 1.Her türlü gemi, yat ve deniz araçlarının alım satımı, işletilmesi, kiralanması, kiraya verilmesi,ithali, ihracı ve ticareti ile bunların araç gereç ekipman ve yedek parçalarının ithali, ihracı,ve ticaretini yapmak, denizcilik sektörüyle ilgili her türlü makine, cihaz, ekipman, yedek parça ve malzemenin alım satımı, kiralanması, kiraya verilmesi, ithalatı, ihracatı, Türkiye distribütörlüğü, acente ve temsilciliği ile her türlü ticaretini yapmak, 2. Gerek kendi ihtiyacı gerekse yerli ve yabancı şirketler için her tonajda gemi, yat, şilep ve her türlü deniz araçlarının yapımı, montajı, periyodik bakımı ve onarımını gerçekleştirmek ve bunlar için gerekli görülen yerlerde tersaneler, atölyeler, yüzer havuz, kızak ve çekek yerleri inşa etmek,ettirmek, satın almak, ithal etmek, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve işletmek, 3. Yurt içi ve yurt dışında her türlü gayrimenkul alım-satımı, kiralanması, kiraya verilmesi ve inşasını yapmak, 4. Kurulmuş veya kurulacak, herhangi bir konuda faaliyet gösteren, sermaye şirketlerinin hisselerini veya ortaklık paylarını, aracılık faaliyeti ve portföy yöneticiliği faaliyetinde olmamak kaydıyla almak veya yeni şirketler kurmak, yerli ve yabancı şirketlerin sermaye ve yönetimlerine katılmak, bu şirketlerin mali, idari ve teknik organizasyonlarını yapmak, B Şirket, yukarıda belirtilen amaç ve konuları gerçekleştirmek için aşağıda yazılı işlemleri yapabilir; 1. Yurt içinden ve/veya yurt dışından kuru yük ve/veya dökme yük gemileri, her nevi hurda gemiler, kimyevi madde ve/veya petrol tankerleri, konteyner gemileri, maden gemileri, ro-ro gemileri, römorkörler, soğutma sistemli (reefer) gemiler, özel ve çok maksatlı gemiler, yolcu gemileri, bilumum yatlar da dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü gemi ve/veya deniz aracı satın alabilir, satabilir, inşa edebilir, ettirebilir, montajını yapabilir, hurda gemileri sökebilir, parçalayabilir, tüm bunları kiralayabilir, kiraya verebilir, finansal kiralama yoluyla iktisap edebilir, ithal ve/veya ihraç edebilir, 2. Satın aldığı, alacağı gemilerle ve/veya zaman ve/veya sefer bazında ve/veya çıplak olarak kiraladığı, kiralayacağı her boy ve tipte gemiler ve/veya deniz araçları ile ulusal ve/veya uluslararası denizlerde taşımacılık, armatörlük, gemi işletme müteahhitliği yapabilir, gemi acenteliği, aracılık, yük, gemi ve navlun komisyonculuğu, menajerlik, brokerlik, gemilere yakıt,kumanya ve malzeme ikmalleri yapabilir, yaptırabilir, depoculuk, gümrükleme işlemleri,temsilcilik yapabilir, yaptırabilir, 3. Yurt içinde ve/veya yurt dışında deniz, kara ya da hava yolu ile kombine ve/veya parsiyel mal ya da yolcu tataşımacılı yapabilir, yaptırabilir, 4. Gezi ve sportif amaçlı yatçılık, yelkencilik gibi turistik ve sportif amaçlı faaliyetlerle ilgili yat limanları, marinalar ve diğer tesisler kurabilir, inşa edebilir, ettirebilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, satın alabilir, satabilir, işletmeciliğini üstlenebilir, turistik geziler düzenleyebilir, 5. Yurt içi ve yurt dışı yerli ve yabancı gemi ve deniz araçlarına güverte ve makine yedek parçaları ile her türlü ihtiyaç maddeleri ve yedek parçaları alabilir, satabilir, kiralayabilir,ithalatını ve ihracatını yapabilir, personel ve gemi adamı temin edebilir, acentelik hizmeti verdiği yerli ve yabancı gemilerin geliş gidiş ve kontrol işlemlerini yapabilir, 6. Yurt içinde ve yurt dışında ayrı şirketler kurabilir, kurulmuş şirketlere iştirak edebilir, bunları kısmen veya tamamen devralabilir, bu şirketlerin mali, idari ve teknik organizasyonlarını sağlayabilir, 7. Konusuyla ilgili yerli ve yabancı temsilcilik, mümessillik, acentelik ve bayilikler alabilir,bunları kısmen veya tamamen gerçek ve tüzel kişilere devredebilir ve/veya devralabilir, 8. Faaliyet konusuyla ilgili olarak, yerli ve/veya yabancı şirketler ile anlaşmalar yapıp, yurt içi ve yurt dışında resmi ve özel ihalelere girebilir, taahhütte bulunabilir, 9.İlgili mercilerden izin almak kaydıyla serbest bölgelerde faaliyette bulunabilir, yurt içi ve yurt dışı şube, irtibat bürosu, temsilcilik ve acentelikler kurabilir ve işletebilir, 10. Aracılık faaliyeti ve portföy yöneticiliği faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla şirketler tarafından ihraç edilmiş bulunan tahvil, kar ve zarar ortaklığı belgeleri, ipotekli borç ve irat senetleri ile Devlet ve diğer kamu tüzel kişilerince ihraç edilmiş bulunan tahviller, bonolar ve hazine bonoları, yatırım fonlarınca ihraç edilen katılma belgeleri ve diğer yasal her türlü menkul kıymeti satın alabilir, satabilir, 11. Amaç ve konusu ile ilgili her türlü, mali, hukuki, ticari, idari ve sınai tasarruf, faaliyet ve yatırımlarda bulunabilir, teknik yardım, proje, lisans, patent, faydalı model, marka, endüstriyel tasarım, ticaret unvanı, model, resim, know how, good will, royalty, franchising gibi gayri maddi ve fikri hakları iktisap edebilir, üzerilerinde her türlü tasarruflarda bulunabilir, bunlar ve diğer sınai mülkiyet hakkı veren anlaşmaları firmalarla yapabilir, devir ve ferağ edebilir,alabilir, Amaç ve konusu ile ilgili olarak taşınır veya taşınmaz rehni, ipotek, işletme rehni veya diğer teminatlar karşılığında veya teminatsız olarak yurt içi ve/veya yurt dışı bankalardan ve/veya diğer finansman ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.

HATALI İŞLETME BİLGİSİ BİLDİRİMİ.KAPAT
İşletmelere mesaj göndermek için "Mesaj Gönder" bölümünü kullanınız.
VARAN GEMİ KİRALAMA VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
İPTAL