WABI TURKEY PAZARLAMA E-TİCARET LOJİSTİK LİMİTED ŞİRKETİ

ESENTEPE MAH. TALAT PAŞA CAD. NO:5/1 ŞİŞLİ - ŞİŞLİ / İSTANBUL / TÜRKİYE

En son güncellenme Tarihi: 26.03.2020 02:40:00
Değerlendirme :

Bilgilerinin hatalı veya eksik olduğunu düşünüyorsanız güncelleyebilmemiz için lütfen bize bildiriniz.

İşletme değerlendirmeleri ve yorumlar

Şikayet Yaz İlk yorum yapan siz olun

Firma Bilgileri

 • Ünvanı : WABI TURKEY PAZARLAMA E-TİCARET LOJİSTİK LİMİTED ŞİRKETİ
 • Kuruluş Tarihi : 23 Mart 2020 Pazartesi
 • Sermaye : 10.000
 • Vergi Dairesi : İSTANBUL - ZİNCİRLİKUYU VERGİ DAİRESİ
 • Vergi Numarası : 7891093065
 • Ticaret Odası : İSTANBUL TİCARET ODASI
 • Sicil Numarası : 242421-5
 • Oda Sicil Numarası : 1232182
 • NACE Kodu : 479114
 • Mersis No : 0789109306500001
 • E-Tebligat Adresi : 25898-01243-96025
PERAKENDE TİCARET Meslek grubunda, ŞİŞLİ / İSTANBUL Bölgesinde Radyo, TV, posta yoluyla veya internet üzerinden yapılan perakende ticaret konularında hizmet vermektedir. Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır, 1) Bakkal, market, süpermarket, hipermarket, grossmarket ve her türlü mağazanın işletilmesi ve bunlarla anlaşılması yoluyla bu işletmelerde satılabilir olan gıda ürünleri de dahil olmak üzere her türlü sanayi ve ticari ürünlerin perakende ticaretini yapmak, 2) Gıda ürünleri de dahil olmak üzere her türlü sanayi ve ticari ürünleri toptan ve perakende ve taahhüt suretiyle alım ve satımını, aracılığını, pazarlamasını, depolanması ve dağıtımını yapmak ve bu amaçla her türlü faaliyette bulunmak, 3) Her türlü lojistik,dağıtım, depolama, taşımacılık hizmetleri yapmak, 4) İnternet ve online sistemler içinde telekominikasyon yolu ile gıda ürünleri de dahil olmak üzere her türlü ürünün satım, dağıtım, ticaret, pazarlama ve iletişimini yapmak, iletişim sistemleri kurmak, 5) Elektronik ortamda bilgi üretilmesini ve dağıtılmasını sağlamak amacıyla gereken her türlü teknik, elektronik, mekanik ve telekominikasyon alt yapısını ve kullanıcı birimleri ile çevre cihazlarını kurmak ve kurulmasını sağlamak; bu amaçla her türlü bilgisayar programlarını ve iletişim teçhizatlarını kurmak ve kurulmasını sağlamak, bu cihazların gerekli program ve/veya yazılımlarının İç ve dış ticaretini, bakım, onarım ve montajını, satışını, pazarlanmasını, kiralanmasını, gerekli servis hizmetlerinin verilmesini, depolanmasını, nakliyesini, tanıtımını ve ticaretini yapmak, 6) Her türlü mobil ve sabit bilgisayar donanımı içine işlenmiş yazılımların, işletim sistemi yazılımlarının, veri tabanı, verimlilik arttıran yazılımların multi medya (çoklu ortam) yazılım ürününü ve benzeri sair her türlü yazılımın üretimi, geliştirilmesi, işlenmesi, çoğaltılması her türlü fiziki ve elektronik ortamda yayılması, 7) Mobil uygulamaları geliştirmek, satmak veya hizmet bedeli karşılığı kullandırmak, 8) Her çeşit mobil ve sabit bilgisayar ve bilgisayar donanımı, yazılımı, ekipmanları ile ticari ve sanayi mallarının ithalatı, ihracatı, alımı, satımı, komisyon alma ve dahili ticaretine yönelik faaliyetlerde bulunmak, 9) İnternet üzerinden her türlü bilgi, ses ve görüntü hizmeti verilmesi, ve web sitesi hazırlanması, 10) Compakt Disk, CD- Rom disket veya benzeri teknik malzemelerin alınması, satılması, üretilmesi, dağıtılması, ithal ve ihraç edilmesi, 11) Ticari amaçlı bilgi işlem merkezleri kurmak, bu merkezlerin yurtiçi ve yurtdışı data şebekeleri ile irtibatını sağlamak, 12) Şirket konusu ile ilgili gerekli tesis, atölyeler, satış mağazası, bakkal, market, süpermarket, servis, bakım, onarım, imalathane, fabrikalar, çiftlikler, eğitim, programlama, depolama, dağıtım tesisleri kurmak, satın almak, işletmek, kiraya vermek, kiralamak veya satıp devretmek 13) Şirket konusu içinde kalmak şartı ile, taahhüt işleri, acentelik, komisyonculuk ve mümessillik ile bayilik yapmak, acentelik ve bayilikler vermek, 14) Şirket amaç ve konusu ile ilgili olarak, yurt içinde ve yurt dışında gerekli onay ve izinleri alarak şubeler, irtibat büroları veya sermaye şirketleri kurmak ve açmak; yurt içinde ve yurt dışında düzenlenen fuar, seminer ve benzeri organizasyonlara katılmak, 15) Konusu ile ilgili olarak her türlü ticari sınai ve hukuki tasarruflar da bulunmak ve yine konusu ile ilgili resmi ve özel ihalelere katılmak, 16) Şirketin amaç ve konusu ile ilgili veya yardımcı veya onu kolaylaştırıcı gayrimenkulleri iktisap etmek veya inşa etmek ve üzerilerinde her türlü hukuki tasarruflar da bulunmak, ipotek karşılığı veya başka bir teminat ile veya teminatsız ödünç para ve kredi almak, ticari işletme rehini akdetmek, üçüncü kişilerin borçlarına kefil olmak, ayni ve şahsi her çeşit teminat vermek, şirketin mevcut veya ileride sahip olacağı mal varlığının tamamı veya bir kısmı üzerinde ipotek, rehin ve benzeri ayni hakları tesis ve fek etmek, 17) Yukarıdaki işlerle ilgili pazarlama, ekonomik organizasyon, teknik müşavirlik, fizibilite çalışmaları konularında faaliyette bulunmak, 18) Şirketin amaç ve konusu ile ilgili, ona yardımcı veya kolaylaştırıcı faaliyetlerde bulunabilmek için tüzel kişilere iştirak etmek, yerli ve yabancı uyruklu gerçek kişilerle ortaklıklar kurmak, aracılık etmemek koşulu ile kamu hukuku ve özel hukuk tüzel kişilerine ait payları ve hisseleri alıp satmak, üzerilerinde her türlü hukuki tasarrufta bulunmak, 19) Şirketin konusu ile ilgili yurt içinde ve dışında mümessillikler, genel dağıtıcılık, müşavirlikler, komisyonculuklar, acente ve bayilikler vermek, almak, devretmek, kiralamak ve tesis etmek, 20) Şirketin ihtiyacı olan iç ve dış kredileri dahili ve harici finansman kurumları, yerli ve yabancı işletmelerden temin etmek. Yukarıda gösterilen muamelelerden başka ileride Şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişilmek istendiği taktirde Yönetim Kurulunun önerisi üzerine keyfiyet Genel Kurulun onayına sunulacak, bu yolda karar alındıktan sonra öngörülen işler yapılabilecektir.

HATALI İŞLETME BİLGİSİ BİLDİRİMİ.KAPAT
İşletmelere mesaj göndermek için "Mesaj Gönder" bölümünü kullanınız.
WABI TURKEY PAZARLAMA E-TİCARET LOJİSTİK LİMİTED ŞİRKETİ
İPTAL