WATER KİNG SU ARITMA SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

ÜNİVERSİTE MAH. SARIGÜL SOK. NO:14 İÇ KAPI NO:1 PK:34320 AVCILAR - AVCILAR / İSTANBUL / TÜRKİYE

En son güncellenme Tarihi: 2.03.2024 02:18:00
Değerlendirme :

Bilgilerinin hatalı veya eksik olduğunu düşünüyorsanız güncelleyebilmemiz için lütfen bize bildiriniz.

İşletme değerlendirmeleri ve yorumlar

Şikayet Yaz İlk yorum yapan siz olun

Firma Bilgileri

 • Ünvanı : WATER KİNG SU ARITMA SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
 • Firma Türü : TEK ORTAKLI LİMİTED ŞİRKET
 • Kuruluş Tarihi : 26 Mart 2020 Perşembe
 • Sermaye : 350.000
 • Vergi Dairesi : İSTANBUL - AVCILAR VERGİ DAİRESİ
 • Vergi Numarası : 8001036380
 • Ticaret Odası : İSTANBUL TİCARET ODASI
 • Sicil Numarası : 242622-5
 • Oda Sicil Numarası : 1232382
 • NACE Kodu : 282904
 • Mersis No : 0800103638000001
 • E-Tebligat Adresi : 25898-99191-63688
Sıvılar için filtreleme veya arıtma makine ve cihazlarının imalatı (suyun filtre edilmesi/arıtılmasına mahsus cihazlar dahil) konularında hizmet vermektedir.
1- Sıvılar için filtreleme ve arıtma makine ve cihazlarının aparatlarının yedek parçalarının alımı satımı imalatı, pazarlaması, ithalatı ve ihracatını yapmak.
2- Her türlü ev ve işyerlerinde kullanılabilecek yeni teknoloji ürünü, dayanıklı tüketim malları ve ihtiyaç maddelerinin, ileri teknoloji ürünü su arıtma sistemleri ve paslanmaz çelikten mamuller ile ilgili yeni tasarımların, inşaat, otomotiv, tekstil, bilgisayar, haberleşme, gıda, temizlik vb.
sektörlerde kullanılan her türlü teknolojik gelişmeye göre hazırlanmış mamullerin ve her türlü yeni tasarımların ürüne dönüştürülmesi, patentlerinin yetkili bayiliklerinin ve distribütörlüklerinin alınması yurt içinde ve yurt dışında satış temsilcilikleri verilmesi distribütörlükleri alınmış markaların pazarlaması ve her türlü teknoloji ürünü malların tasarımlarının gerçekleştirilmesi yurt içinde ve yurt dışında alınıp satılması pazarlaması imalatının ihracatının ve ithalatının yapılması.
3- Şirket yukardaki amacını gerçekleştirebilmek için her türlü kullanılmakta olan ve yeni teknoloji ürünü, hammadde, yardımcı madde ve mamul maddeleri almak satmak ithalatını ve ihracatını yapmak.
Bu gibi maddeler üzerinde her türlü ticari muamelelerde bulunmak.
4- Konusu ile ilgili her türlü teknolojik ürünlerin tasarımı, ürüne dönüştürülmesi ve pazarlaması için gerekli fabrika, mağaza, satış yeri, imalathane, pazarlama ve satış büroları açmak, açılmış yerleri kiralamak veya kiraya vermek.
5- Şirket konusu ile ilgili her türlü hammadde, mamul, yarı mamul üretimi, toptan ve perakende alımı satımı, dağıtımı, ithalat ve ihracatını yapmak.
Şirket amaç ve konularıyla ilgili olarak aşağıdaki işlemleri yapar:
1. Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkul alabilir, satabilir, işletebilir, kiralar, kiraya verebilir, bunlar üzerinde ayni ve şahsi hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir.
Gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, bedelli veya bedelsiz yola terk, kamuya terk, ifraz, tevhit yapabilir, kat irtifakı ve kat mülkiyeti tesis edebilir.
Tapu dairelerinde gayrimenkullerle ilgili her türlü cins tashihi, ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir.
2. Lüzumlu görülecek menkul ve gayrimenkul malları satın alabilir, satabilir, kiralayabilir, finansal kiralama yapabilir, yahut kiraya verebilir, yurt içinde ve yurt dışından, teminatlı yahut teminatsız, her türlü borç alabilir.
Şirketin sahip olduğu her türlü menkul ve gayri menkulleri ile her türlü sabit tesis ve demirbaşları üzerinde gerek namına gerekse üçüncü şahıs ve tüzel kişiler namına teminat, kefalet, işletme rehni ve ipotek tesis edebilir, fek edebilir.
Alacaklarına karşılık, ipotek veya rehin alabilir, borçlarının teminatı olarak veya üçüncü şahıslar lehine, ipotek yahut rehin verebilir, bu ipoteklerin terkinini talep edebilir, her türlü kefalet ve teminat verebilir.
3. Şirket konusu işlerin oluşabilmesi için kanuni mevzuatın gerekli kıldığı tüm teşebbüs ve merasimi ifade ederek gerekli izin, imtiyaz, ruhsatname, patent, ihtira beratları, lisans, know-how marka, fesih name, belge, alameti farika gibi sınai, mülkiyet haklarını ve emsali hakları iktisap etmek veya tamamen üçüncü şahıslara devredebilir, her türlü hukuki tasarruf işlemlerde bulunmak.
Ayrıca, yukarıdaki hakları kiraya verebilir veya kiralayabilir.
4. Şirket gaye ve konusunun gerçekleştirilmesi için arsa, arazi, bina ve gayrimenkul hakları satın alabilir, inşa edebilir, iktisap edebilir, satabilir.
İktisap edilen gayri menkulleri devir ve ferağ, bunları kısmen veya tamamen üçüncü şahıslara kullandırabilir veya kiralayabilir.
5. Şirket gayelerinin oluşmasını teminen kısa, orta ve uzun vadeli istikrazlar akdedebilir, aval ve kefalet kredileri temin edebilir.
Şirketin kuracağı tesisleri için gerekli iç ve dış kredileri dahili ve harici finansman kurumlarıyla yerli ve yabancı kuruluş ve işletmelerden temin edebilir.
6. Şirket konusuyla ilgili mamullerin depolanması, nakli, satışı için gerekli her türlü makine, tesisat, nakil vasıtaları, cihaz alet ve edevat ve sair menkul malları ve hakları satın alabilir veya satabilir, ithal ve ihraç edebilir, kullanabilir, kiralayabilir ve kiraya verebilir.
7. Şirket gayelerini gerçekleştirmek için tüm sınai mali ve hukuk işlem ve tasarruflarda bulunabilir, resmi ve özel bilumum ihalelere iştirak edebilir, acentelik, mümessillik, komisyonculuk, bayilik, distribütörlük alabilir ve verebilir.
8. Şirket konusuyla ilgili olan şirket kurabilir, ortaklık yapabilir, mevcut ve ileride kurulacak işletme ve şirketlere iştirak edebilir.
Şirket konularıyla iştigal eden firmaları ve ticari işletmeleri devren iktisap edebilir, aracılık yapmamak kaydıyla kurulmuş ve kurulacak şirketlerin, hisse senetlerini ve paylarını satın alabilir veya satabilir, devredebilir ve bunlar üzerinde her türlü tasarrufta bulunabilir.
9. Şirket gayesine faydalı olmak şartıyla ve aracılık yapmamak kaydıyla şirket konusuna bağlı olmaksızın özel hukuk, kamu hukuku tüzel kişiler tarafından ihraç olunan ve olunacak hisse senetleri, tahviller, intifa senetleri ve kuponları gibi kıymetleri satın alabilir, ...ve ana sözleşmesinde yazılı olan diğer işler.

HATALI İŞLETME BİLGİSİ BİLDİRİMİ.KAPAT
İşletmelere mesaj göndermek için "Mesaj Gönder" bölümünü kullanınız.
WATER KİNG SU ARITMA SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
İPTAL