ZANKA KURUMSAL YÖNETİM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ

CUMHURİYET MAH. 1986.SOK. A2 VE A3 BLOK SİT.RAYANA RESD.2 APT. 6/1 ESENYURT - ESENYURT / İSTANBUL / TÜRKİYE

En son güncellenme Tarihi: 26.03.2020 02:39:00
Değerlendirme :

Bilgilerinin hatalı veya eksik olduğunu düşünüyorsanız güncelleyebilmemiz için lütfen bize bildiriniz.

İşletme değerlendirmeleri ve yorumlar

Şikayet Yaz İlk yorum yapan siz olun

Firma Bilgileri

 • Ünvanı : ZANKA KURUMSAL YÖNETİM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ
 • Kuruluş Tarihi : 23 Mart 2020 Pazartesi
 • Sermaye : 400.000
 • Vergi Dairesi : İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ VERGİ DAİRESİ
 • Vergi Numarası : 9961098714
 • Ticaret Odası : İSTANBUL TİCARET ODASI
 • Sicil Numarası : 242415-5
 • Oda Sicil Numarası : 1232176
 • NACE Kodu : 702202
 • Mersis No : 0996109871400001
 • E-Tebligat Adresi : 25898-30058-21056
İŞLETME DESTEK HİZMETLERİ Meslek grubunda, ESENYURT / İSTANBUL Bölgesinde İşletme ve diğer idari danışmanlık faaliyetleri (bir organizasyonun stratejik, mali, pazarlama, üretim, iş süreçleri, proje vb. yönetim hizmetleri ile ticari marka ve imtiyaz konularında danışmanlık) konularında hizmet vermektedir. Yönetim Danışmanlığı : a) Yönetim ve eğitim danışmanlığı, personel tedariği, yeniden yapılanma ve diğer insan kaynakları konularında hizmet verir. b) Yurt dışına çalışacak personel gönderilmesi, yurt dışından Türkiyede çalışacak personel temini konusunda işletmelere danışmanlık ve hizmet verebilir. c) İnsan kaynakları alanında yazılım geliştirebilir, bu yazılımın satış ve pazarlamasını yapabilir. Temizlik Hizmetleri : a)Şirket konusuyla ilgili Yurt içinde ve yurt dışındaki tüm özel ve resmi kuruluşların açmış olduğu ve açacağı ihalelere iştirak etmek. Bu kuruluşlara taahhütlerde bulunmak taahhütlerini yerine getirmek. b)Yurt içinde ve yurt dışındaki tüm özel ve resmi kuruluşlara ait her türlü tesis ve işyerlerinin temizliği, bakım onarım, yıkama, temizlik, ilaçlama, çamaşır yıkama, kurutma ve ütüleme ve halı koltuk yıkama o hizmetlerini yapmak, kanalizasyon ve lagar kanallarının depoların temizlik tamir işlerini yapmak, İnşaatlarda, inşaat sonrası temizlik yapılması c)Yurt içinde ve yurt dışındaki tüm gerçek ve tüzel kişilerin, hastane ve sağlık kuruluşlarının, okulların, belediyelerin, il özel idarelerinin, valiliklerin ve diğer bütün dernek ve vakıfların, toplu konut vasıtaların, sanayi ve tarım fabrikalarının, plaza ve iş merkezlerinin, otopark, konut, banka, organize sanayi, şehirlerarası otobüs terminali, turistik tesisler, eğlence yerleri kamu kuruluşları ve iktisadi devlet kuruluşlarının iştirak ettiği şirketlerin ve ortaklıkların, resmi veya özel kanunlarla kurulmuş kurumların, sermayesi özel ve halka açık yerli ve yabancı şirketlerin, müesseselerin, firmaların, gemilerin, havalimanların, garların iç mekan ve dış çevresinin, tren yollarının köprülerin ve üstgeçitler ile çevresinin genel, kentsel ve çevre temizliklerini yapmak ve konu ile ilgili gerekli her türlü malzemeli ve malzemesiz temizlik hizmetler yapmak. d)Hastane hijyeni, ameliyathane temizliği, sterilizasyonu, dezenfeksiyonu ve sanitasyon hizmetlerini yapmak, e)Yurt içinde ve yurt dışında tüm kamu ve özel kuruluşlara ait otobüs, metro, metrobüs, tren, vagon, gar, havaalanı, havalimanı ve her türlü deniz ulaşım araçlarının iç, dış ve çevre temizliğini yapmak ve özel kuruluşlara gerekli olan personel temin etmek, f) Dış cephe, cam temizliği ve inşaat sonrası temizliği yapmak ve ilgili personel temin etmek. g)Mermer ve benzeri sert zeminlerin bakımını yapmak, cilalamak, h)Karayollarının yol temizleme, işaret ve levhalarının temizliği, cadde ve sokakların süpürme işlerini yapmak. Her türlü tahmil ve tahliye, kentsel temizlik, ve deney laboratuvar temizliği yapmak, i)Resmi kurum ve özel kuruluşların kalorifer yakma ve bakım hizmetleri, mezarlıkların temizliği, çevre düzenlemesi bakım ve onarım işlerini yapmak, j) Çamaşır yıkama, ütüleme, kuru temizleme yapmak bu amaçla çamaşırhane kurmak, işletmek, kurulu olanlara ortak olmak, Temizlik Malzeme : a) Yurt içinde ve yurt dışında kamu ve özel kurum kuruluşlarına her türlü temizlik madde ve malzemeleri ile temizlik makinelerini almak, satmak. b) Temizlik hizmeti konusunda gereksinim duyulan tüm ham, yarı mamul, mamul, sarf ve kimyasal malzeme ve ekipmanlarının alımı, satımı, imalatı, ithalatı ve ihracatını yapmak ve bunu yaparken de gerekli olan her türlü personeli temin etmek. Söz konusu yukarıda belirtilen faaliyetlerin yapılması açısından yurt içinde ve yurt dışında resmi ve özel kuruluşlar tarafından çıkarılacak tüm ihalelere katılabilir, teklif alabilir ve yukarıda belirtilen tüm işlemler için her türlü personel temininde bulunmak. Çöp Temizlik İşleri : a) Gerçek ve tüzel kuruluşların her türlü malzemeli ve malzemesiz temizlik ve temizlik taahhüt işleri yapmak çöp toplamak, temizlik çöp toplama ve değerlendirme tesisleri ve (organizasyonları kurmak, bu faaliyetleri ile ilgili araç, gereç, makine veya benzeri maddedeki uygulamalardan istifade etmek işlet devret veya benzeri yöntemlerde uygulamalara girmek gerçek veya tüzel kişi ve kuruluşların belediyelerin açacağı her türlü temizlik ve çöp toplama ihalelerine katılmak taahhütlerde bulunmak kısa orta uzun süreli anlaşmalar yapmak gerektiğinde bir kısım veya tamamını başka kişi kuruluşlarla taşeronlara devretmek bu konulara ilgili mevzuat çerçevesinde her türlü ticari mali ve idari tasarrufla bulunmak ve ihalelerine katılmak ve bunun gerekli olan her türlü araç, gereç, teçhizatları almak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek ve her türlü vasıflı-vasıfsız personel temin etmek, b) Çöp ve atıkların toplanması, taşınması, yetkili kurumlardan izin alınarak atık toplama ve arıtma tesisleri kurmak işletmek, c) Cadde ve sokakların çöplerinin toplanarak, süpürülmesi, yıkanması ve dezenfekte edilmesi, d) Cadde, sokak temizliği ve çöp toplama hizmetlerini yapmak, çöp imha ve arıtma-ayıklama tesisleri kurmak, e) Çöp toplama istasyonlarını bertaraf tesislerini depo tesislerini ve geri kazanım tesislerini kurmak atık su arıtma tesislerini kurmak ve işletmek f) Ambalaj atıkları da dahil olmak üzere her türlü atığın biriktirilmesi, toplanması, taşınması, ayrıştırılması, tekrar kullanımı, geri dönüşümü, geri kazanılması, bertaraf ile iştigal etmek ve bu amaçla tesisler kurmak, işletmek, g)Tehlikeli atıkların bertarafı ile iştigal etmek, bu amaçla tesisler kurmak, işletmek, ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.

HATALI İŞLETME BİLGİSİ BİLDİRİMİ.KAPAT
İşletmelere mesaj göndermek için "Mesaj Gönder" bölümünü kullanınız.
ZANKA KURUMSAL YÖNETİM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ
İPTAL