ZECEM SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ

ACIBADEM MAH. ECZACI NECİP AKAR SOK. ALAGOZ APT. N:23/3 ÜSKÜDAR - ÜSKÜDAR / İSTANBUL / TÜRKİYE

En son güncellenme Tarihi: 17.02.2020 00:45:00
Değerlendirme :

Bilgilerinin hatalı veya eksik olduğunu düşünüyorsanız güncelleyebilmemiz için lütfen bize bildiriniz.

İşletme değerlendirmeleri ve yorumlar

Şikayet Yaz İlk yorum yapan siz olun

Firma Bilgileri

 • Ünvanı : ZECEM SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ
 • Firma Türü : TEK ORTAKLI LİMİTED ŞİRKET
 • Kuruluş Tarihi : 13 Şubat 2020 Perşembe
 • Sermaye : 50.000
 • Vergi Dairesi : İSTANBUL - ÜSKÜDAR VERGİ DAİRESİ
 • Vergi Numarası : 9971504890
 • Ticaret Odası : İSTANBUL TİCARET ODASI
 • Sicil Numarası : 235576-5
 • Oda Sicil Numarası : 1225329
 • NACE Kodu : 862104
 • Mersis No : 0997150489000001
 • E-Tebligat Adresi : 25848-20090-15976
SAĞLIK HİZMETLERİ Meslek grubunda, ÜSKÜDAR / İSTANBUL Bölgesinde Özel muayenehanelerde sağlanan yatılı olmayan genel hekimlik uygulama faaliyetleri (hastane ve poliklinik faaliyetleri ile ebe, hemşire ve fizyoterapistlerin paramedikal faaliyetleri hariç) konularında hizmet vermektedir. Sağlık hizmetleri 1-İnsan sağlığı ile ilgili her türlü hizmetler vermek. 2- Türkiyede modern tıp ve sağlık hizmetlerinin; bütün uzmanlık alanları ve branşlarda çağdaş ve son sistem cihazlarla donatılmış olan yataklı veya yataksız tesislerde merkezi ve seyyar araçlar kullanmak sureti ile gerekli yerlerden gerekli izinler alınarak yapılması, 3- Her türlü tıp ve sağlık hizmetlerinin yapılabilmesi için her türlü muayenehane, klinik, özel sağlık yurtları, özel poliklinikler, özel check-up merkezleri, laboratuar, tıp merkezi, özel hastane, dinlenme evleri yapılması ve gereli izinlerin gerekli yerlerden alınması ve işletilmesi, 4- Tıp ve sağlık hizmetlerinin yapılabilmesi için her türlü sarf ve ihtiyaç maddelerinin , peraparat ve ilaçların , her türlü kimyasal, organik ve inorganik maddelerin imali, alınıp satılması, ithal ve ihracı, 5- Hastaların her türlü teşhis, tedavi, tedavi sonu bakımları ile rehabilitasyonlarını sağlayıcı hizmetlerini yapmak, 6- Ağız ve diş bakımını gerçekleştirmek, diş hekimliği yapmak, her türlü ağız ve diş hastalıklarının tedavi, cerrahi yönlerde teşhis ve tedavisinin yapılması 7- Sağlık sektörü ile ilgili olarak hasta kabul etmek, teşhis, tedavi hizmetlerinde bulunmak, laboratuar ve benzeri tesisler kurmak, çeşitli kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektöre ait kuruluşlarla anlaşma yaparak personellerine sağlık hizmetleri vermek, 8- Şirketin doktor ve diğer teknik personelinin mesleki bilgi ve tecrübelerini arttırmak için konferanslar düzenleme, yurtiçinde ve yurtdışında seminer çalışmaları yapmak ve bu seminerlere katılmak, 9- Şirket işleri için gerekli taşıtları almak, satmak, devretmek ve bunların üzerinde ayni ve şahsi tasarrufta bulunmak. 10- Şirketin amacına ulaşabilmesi için yurt içinden , yurt dışından her türlü krediler, emval kefalet kredileri, senet üzerine avans kredilerinin alınması, aracılık yapmak kaydı ile kullanılması; 11- Şirketin konusu ile ilgili her türlü gayri menkuller , menkul mallar , şirket konusu ile ilgili motorlu kara nakil vasıtaları ile makine ve tesislerin alınması, satılması, kiraya verilmesi, kiraya alınması, gayri menkuller üzerinde aracılık yapmamak kaydı ile her türlü ayni ve şahsi hakların tesis ve tecili, tasarruflarında bulunulması; 12- Şirketin lüzumlu borç ve alacaklarını, kefalet ve teminatları ile alacağı kredilerin teminatının temin için şirketin lehinde veya aleyhinde olmak üzere borç ipotekleri, alacak ipotekleri, teminat ipotekleri, kefalet ipotekleri alınması, verilmesi, her türlü teminat ve kefaletlerin verilmesi, alınması , ticari işletme rehini akdedilmesi; 13- Şirketin konusu ile ilgili her türlü markaların, ihtira hakları ve beratlarının, ruhsatnamelerin, ustalık haklarının, ticaret unvanlarının , brövelerin alınması , satılması, kiraya alınması, kiraya verilmesi, 14- Gerek 6224 sayılı yabancı sermayeyi teşvik kanunu gerekse sonradan çıkarılan kanun hükmünde kararname, yönetmelik hükümlerine göre şirketin faaliyet konularına giren işleri yapan gerçek ve tüzel kişiler ile şirket teşkili ortak girişimlerde bulunulması mevcut ticari işletmelere iştirak edilmesi 15- Hastalara hizmet etmek için, poliklinik, hastane, tanı ve tetkik merkezleri, laboratuvar, tedavi merkezleri, rehabilitasyon merkezi gibi sağlık tesisleri, satın almak, inşa etmek, kurmak ve işletmek, kurulmuş veya kurulacak olan sağlık tesislerine katkıda bulunmak, özel ortaklıklara iştirak ederek sağlık hizmetleri vermek, 16- Bilimsel araştırmalar yapmak, bu araştırmaları yapmak için laboratuvarlar kurmak, kurulmuş olan laboratuvarlardan hizmet almak, hizmet vermek, şirketin amacı doğrultusunda yurt içinde ve yurt dışındaki benzer kurum ve kuruluşlara bilgi alışverişinde bulunmak, ortak projeler geliştirmek ve yürütmek. Teknolojik gelişmeleri artırmak ve katkıda bulunmak patent almak için ARGE laboratuvar kurmak, kurulmuş olan yurt içi ve yurt dışı ( sanayii, fabrika, atölye) teknolojik kurum ve kuruluşlarla işbirliğinde bulunmak. 17- Her derece ve türde eğitim kurumlarında eğitim ve öğrenim gören veya görecek olan araştırma ve inceleme yapan yetenekli, maddi ve manevi yardıma muhtaç çocuklara, gençlere, üniversite öğrencisi, hemşirelik öğrencisi, sağlık bilimleri ile ilgili eğitim gören öğrenciler, hemşire, doktora öğrencisi, doktor, uzmanlık öğrencisi 18-. Konferans, seminer, sempozyum, kongre, bölgesel toplantı, sergi, stant açma, workshop, kurs, laboratuvar eğitimi, ameliyathanede eğitim, canlı görsel ve işitsel eğitim, açık oturum, forum, yaz kampları ve okulları, şenlikler, defileler, moda gösterileri yapmak. Görsel işitsel, yazılı, basılı, uygulamalı, her türlü eğitici malzemenin tasarımı, üretimi, dağıtımı, ve satış alanlarına bizzat veya ortak olarak girebilmek, yazılım, üretim, veya dağıtım yapabilmek; internet ve ya intranet ağ bağlantıları üzerinden sosyal medya aracılığı ile iletim veya yayın yapmak, yayın almak. 19-Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkul alabilir, satabilir, işletebilir, kiralar, kiraya verebilir, bunlar üzerinde ayni ve şahsi hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir. Gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.

HATALI İŞLETME BİLGİSİ BİLDİRİMİ.KAPAT
İşletmelere mesaj göndermek için "Mesaj Gönder" bölümünü kullanınız.
ZECEM SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ
İPTAL