ABILITY POOL BİLİŞİM YAZILIM TİCARET EĞİTİM DANIŞMANLIK VE ARGE ANONİM ŞİRKETİ

ESENTEPE MAH. BÜYÜKDERE CAD. LEVENT 199 APT. NO:199/21 ŞİŞLİ - ŞİŞLİ / İSTANBUL / TÜRKİYE

En son güncellenme Tarihi: 17.02.2020 00:47:00
Değerlendirme :

Bilgilerinin hatalı veya eksik olduğunu düşünüyorsanız güncelleyebilmemiz için lütfen bize bildiriniz.

İşletme değerlendirmeleri ve yorumlar

Şikayet Yaz İlk yorum yapan siz olun

Firma Bilgileri

 • Ünvanı : ABILITY POOL BİLİŞİM YAZILIM TİCARET EĞİTİM DANIŞMANLIK VE ARGE ANONİM ŞİRKETİ
 • Firma Türü : PAY SAHİBİ SAYISI BİRDEN FAZLA ANONİM ŞİRKET
 • Kuruluş Tarihi : 14 Şubat 2020 Cuma
 • Sermaye : 50.000
 • Vergi Dairesi : İSTANBUL - ZİNCİRLİKUYU VERGİ DAİRESİ
 • Vergi Numarası : 0022178508
 • Ticaret Odası : İSTANBUL TİCARET ODASI
 • Sicil Numarası : 235658-5
 • Oda Sicil Numarası : 1225413
 • NACE Kodu : 620101
 • Mersis No : 0002217850800001
 • E-Tebligat Adresi : 25787-79919-41229
BİLGİ TEKNOLOJİLERİ Meslek grubunda, ŞİŞLİ / İSTANBUL Bölgesinde Bilgisayar programlama faaliyetleri (sistem, veri tabanı, network, web sayfası vb. yazılımları ile müşteriye özel yazılımların kodlanması vb) konularında hizmet vermektedir. Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır: 1- Bilişim Teknolojileri alanında yazılım geliştirme faaliyetlerinde bulunmak, çözüm geliştirmek, çözüm ile ilgili her türlü yazılım, donanım ve hizmetin alım ve satımını gerçekleştirmek, konu ile ilgili araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunmak, 2- Bilgisayar programları (yazılım) yazmak, kullanmak, geliştirmek, dahili ve harici ticaretini yapmak, yurtiçinde ve dışında her türlü bilgi işlem programlarının marka, lisans, patent ve telif haklarını satmak ve almak. 3- Bilgi ve iletişim alanında danışmanlık, analiz, projelendirme, yazılım geliştirme, uygulama, eğitim, kontrol ve destek süreçlerini kapsayan kurumsal ve entegre yazılım ve otomasyon çözümleri üretmek, satmak, satın almak, kiralamak ve kiraya vermek, 4- Her türlü kurumsal ve/veya bireysel müşterilere internet servis sağlayıcılığı, internet içerik sağlayıcılığı, ve internet üzerinden elektronik posta adresi, internette web sayfası oluşturulması, web sayfasında reklam gösterimleri, elektronik ortamda alışveriş merkezleri oluşturulması, elektronik ortamda ticaret yapılması ve ödeme sistemleri oluşturulmasına dair hizmetlerin sunulması, tanıtılması, pazarlanması, satımı ve satılan hizmet ve ürünlerle ilgili olarak hizmet son kullanıcısı da dahil olmak üzere kurumsal ve bireysel müşterilere fatura kesmek, 5- İnternet üzerinden her türlü bilgi, ses ve görüntü hizmeti vermek, internet sitesi hazırlamak, hazırlatmak ve internet servis sağlayıcılığı yapmak, 6- Her türlü bilgisayar sistemleri, yazılım ve donanım destek ve danışmanlık hizmetlerini sağlamak, 7- İnternet ve online sistemler içinde ve sair telekomünikasyon yolları ile her türlü bilginin dağıtımını, ticaretini, pazarlamasını yapmak, iletişim sistemleri kurmak, Web ve internet tabanlı ticari amaçlı projeler geliştirmek, yazılım geliştirmek, 8- Ticari amaçlı bilgi işlem merkezleri kurmak, bu merkezlerin yurtiçi ve yurtdışı data şebekeleri ile irtibatını sağlamak. 9- Kamu, özel ve tüzel kişilere bilgisayar yazılım ve donanım seçiminde fizibilite raporları hazırlamak, mühendislik, müşavirlik, destek ve servis hizmeti almak, vermek. Şirket yukarıda belirtilen amacını gerçekleştirebilmek için aşağıdaki konularla sınırlı olmaksızın aşağıdaki işlemleri de yapabilir: - Bürolar, depolar, laboratuvarlar açabilir, işletebilir, kiraya verebilir, kiralayabilir, devir alabilir ve devredebilir. - Şirketin amacı ile ilgili olarak her türlü ticari, mali ve sair alakalı ve lüzumlu bilcümle muameleleri ve işleri icra edebilir. İhraç ürünlerinin tanıtımı, çeşitlendirilmesi, pazar paylarının artırılması ve yeni pazarlara girilmesi amacıyla faaliyetlerde bulunabilir. - Şirketin amacı ile ilgili olarak, marka, ihtira beraatı, ustalık, lisans, patent ve sair her çeşit mülkiyet haklarını devir almak, bu hakları alabilir, elde edebilir, kendi haklarını devir edebilir, devir verebilir, kiralayabilir, bunlar üzerinde lisans ve know-how anlaşmaları yapabilir. - Şirketin amacı ile ilgili, alakalı ve lüzumlu her türlü gayrimenkul, nakil vasıtası, tesis ve makinaları ve bunlarla ilgili ayni hakları satın alabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, işletebilir, ipotekli veya serbest her türlü menkul ve gayrimenkul ile emtiayı alabilir; finansal kiralama yoluyla kiralayabilir. - Şirketin amacı ile ilgili olarak şirketin ve üçüncü şahısların borçlarını ve alacaklarını temin etmek için ipotek, rehin, kefalet ve diğer teminatları verebilir; rehin, ipotek, kefalet ve diğer teminatları alabilir, ipotekleri fek edebilir; üçüncü kişilerin borçları için garantör olabilir ve ipotek kurabilir, ipotekleri fek edebilir. - Şirketin mevzuna giren işler için ve işler ile iştigal etmek üzere, yurt içinde ve yurt dışında şirket kurmak veya kurulmuş ya da kurulacak Şirketlere kurucu ortak veya hissedar olarak iştirak edebilir, onların hisselerini, tahvillerini veya diğer menkul kıymetlerini aracılık yapmamak kaydıyla satın alabilir, satabilir, mübadele edebilir, rehin gösterebilir. Şirketin işleri ile ilgili olarak başka özel ve tüzel kişilerle vergi kanunları ve sair mevzuatlar çerçevesinde ortaklıklar kurabilir ve ortak işler yapabilir. - Konusu ile ilgili her türlü sözleşmeleri akdedebilir, ihalelere iştirak edebilir, ihaleye çıkarabilir. Taahhüt işlerine girişebilir, bizzat yapabilir veya ahara ihale edebilir. Konusuyla ilgili her çeşit mal ve hizmetlerin alımı, satımı, ithalat ve ihracatını yapabilir. - Konusu ile ilgili ham, yarı mamul, mamul maddelerinin işlemlerinde kullanılan makina, aksam, teferruat ve tesisatın ve bunların yedek parçalarının ithali ve ihracatını yapabilir. - Şirket amacı ile ilgili olarak ithalat, ihracat, dahili ticaret, komisyon, taahhütlük, iç ve dış uluslararası mümessillik pazarlamacılık işleri yapabilir. - Yerli ve yabancı şirket ve/veya hükmi şahıslarla ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde kısa veya uzun vadeli konsorsiyumlar tesis edebilir, mali mesuliyet anlaşmasına dayanan işler yapabilir, her türlü bankalardan ve diğer her türlü kredi müesseselerinden kısa, orta, uzun vadeli her türlü kredi alabilir, tahvilat ihraç edebilir. Şirket faaliyetleri ile ilgili olan veya bu faaliyetleri için faydalı bulunan ihtira haklarını ve beratlarını, lisans ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.

HATALI İŞLETME BİLGİSİ BİLDİRİMİ.KAPAT
İşletmelere mesaj göndermek için "Mesaj Gönder" bölümünü kullanınız.
ABILITY POOL BİLİŞİM YAZILIM TİCARET EĞİTİM DANIŞMANLIK VE ARGE ANONİM ŞİRKETİ
İPTAL