AKRE TEKNİK DENİZCİLİK ANONİM ŞİRKETİ

İKİTELLİ OSB MAH. ATATÜRK BLV. İ.O.S.B SİT. NO:54/7/16 BAŞAKŞEHİR - BAŞAKŞEHİR / İSTANBUL / TÜRKİYE

En son güncellenme Tarihi: 1.08.2020 05:28:00
Değerlendirme :

Bilgilerinin hatalı veya eksik olduğunu düşünüyorsanız güncelleyebilmemiz için lütfen bize bildiriniz.

İşletme değerlendirmeleri ve yorumlar

Şikayet Yaz İlk yorum yapan siz olun

Firma Bilgileri

 • Ünvanı : AKRE TEKNİK DENİZCİLİK ANONİM ŞİRKETİ
 • Kuruluş Tarihi : 27 Temmuz 2020 Pazartesi
 • Sermaye : 300.000
 • Vergi Dairesi : İSTANBUL - İKİTELLİ VERGİ DAİRESİ
 • Vergi Numarası : 0340757305
 • Ticaret Odası : İSTANBUL TİCARET ODASI
 • Sicil Numarası : 256708-5
 • Oda Sicil Numarası : 1246477
 • NACE Kodu : 429102
 • Mersis No : 0034075730500001
 • E-Tebligat Adresi : 25929-56949-62402
ALTYAPI İNŞAATI Meslek grubunda, BAŞAKŞEHİR / İSTANBUL Bölgesinde Su ve su zemininin taranması ve temizlenmesi (deniz, nehir, göl vb.) konularında hizmet vermektedir. DENİZCİLİK A) Her türlü gemi, yat, ve deniz araçlarının alım satımı, işletilmesi, kiralanması, kiraya verilmesi, ithali, ihracı ve ticareti ile bunların araç gereç ekipman ve yedek parçalarının imali ithali, ihracı ve ticaretini yapmak, Denizcilik sektörü ile ilgili her türlü makine, cihaz, ekipman, yedek parça ve malzemelerinin alım satımı, kiralanması, kiraya verilmesi, ithali, ihracatı, Türkiye Distribütörlüğü, acente ve temsilciliği ile her türlü ticaretini yapmak. B) Gerek Kendi ihtiyacı gerekse yerli ve yabancı şirketler için her tonajda gemi, yat, şilep, ve her türlü deniz araçlarının yapımı, montajı , periyodik bakımı ve onarımını gerçekleştirmek ve bunlar için gerekli görülen yerlerde tersaneler, atölyeler, yüzer havuz kızak ve çekek yerleri inşa etmek, ettirmek, satın almak, ithal etmek, satmak, kiralamak , kiraya vermek ve işletmek. C)SU ALTI FAALİYETLERİ 1-Su altı kaynak ve kesim hizmetleri, deniz, nehir ve göl alanlarında her türlü dalgıçlık faaliyetlerinde bulunmak, ticari, turizm, araştırma ve inceleme amaçlı dalgıçlık işletmeleri kurmak, işletmek, kiralamak ve kiraya vermek, her türlü ihalelere girmek ve teklif vermek, yerli yabancı gemi, tanker, şilep, koster, deniz altı motor, tekne ve ticari amaçlı tüm deniz, yük ve insan taşıtlarının mekanik, elektrik, elektronik, elektromekanik ve bilumum teknik bakımlarını gerçekleştirmek ve tüm bunlar için tersaneler, tamirhaneler, atölyeler kızak ve çekek yerleri, kuru ve sabit havuzlar kurmak ve araçların her türlü ikmali donatılması yük ve limbo işlerini yapma. 2-Kıyı, liman inşaatları ve ilgili hidromekanik yapıların inşaatını bakım tamirat ve tadilatlarını yapmak (su yolları, liman ve yat limanları, kıyı düzenlemeleri, iskele ve rıhtımlar, dalgakıranlar, kanallar vb yapılar ) 3-Su altı ekspertiz ve sörvey raporları için gözlemleme ve kayıt altına alma. Su altı video ve fotoğraf çekimleri 4-Mendirek imalatı için gerekli gemilerle kaya dolgu işleri yapılması, deniz tarama amacı ile tarama ekipmanları kullanarak deniz, nehir derinleştirme ve temizleme işlemleri, liman derinleştirme amacıyla çıkan deniz dibi malzemesinin dökü alanlarına taşınması ve denize dökü yapılması 5- Gemi, tekne karina, pervane, dümen, kin istin kontrol ve temizliği, video ve fotoğraf çekimi 6- Acil durum sızıntı, hasar kontrolü ve onarımı 7- Su altı airlift hizmetleri 8-Tekne kurtarma ve batık çıkarma hizmetleri 9- Arama kurtarma hizmetleri 10- Su altı enkaz kaldırma hizmetleri 11-Su altı boru hatları döşenmesi, kontrol, bakım, onarım, montaj ve de montajları 12- Su altı ve su üstü bağlantı hatları, su altı zincirleri, sabitleme, söküm, kontrol, bakım ve onarım hizmetleri 13- İskele ayakları kontrol, temizlik, kesme,kaynak bakım ve onarımları ŞİRKET AMAÇ VE KONUSUNU GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN AŞAĞIDAKİ İŞLERİ YAPAR 1-Yukarıdaki fıkralarda anılan hala mevcut veya ileride kurulacak veya tevsi edilecek isletme teşebbüs müessese ve ortaklıkların sermaye ve yönetime katılmak 2-Yukarıdaki fıkralarda anılan müessese isletme, teşebbüs ve ortaklıklar için iç ve dış Pazar araştırmaları organizasyon ve metot uygulamaları karşılığı ve prodüktiviteyi arttırma etütlerini yapmak personel yerleştirilmesini iç ve dış finansman olarak arttırılmış kredi raporlarını hazırlamak, gerekli anlamaları yapmak veya yapılmasına aracılık etmek 3-Konusu ile ilgili olarak kara, hava ve deniz araçlarının alınması satılması kiralaması ve kiraya verilmesi 4-konusu ile ilgili olarak uluslararası kara, hava, deniz nakliyatı ve kargo taşımacılığı yapmak 5-Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkul alabilir, satabilir, işletene bilir, kiralar, kiraya verebilir bunlar üzerinde aynı ve sahsı hakları tesis edebilir ipotek alabilir. İpotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir. Gayrimenkulleri üzerinde fek edebilir. Gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa sükna gayrimenkul mükellefiyeti bedelli veya bedelsiz yola terk, kamuya terk, ifraz, tevhit yapabilir kat irtifakı ve kat mülkiyeti tesis edebilir. Tapu dairelerinde gayrimenkullerle ilgili her türlü cins tashihi ifraz, tevhit taksim parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir. 6-Lüzumlu görünebilecek menkul ve gayrimenkul malları satın alabilir,satabilir,kiralayabilir.finansal kiralama yapabilir, yahut kiraya verebilir yurt içinde ve yurt dışından teminatlı yahut teminatsız, her türlü borç alabilir. Şirket sahip olduğu her türlü menkul ve gayrimenkulleri ile her türlü sabit tesis ve demirbaşları üzerinde gerek namına gerekse üçüncü şahıs ve tüzel kisiler namına teminat, kefalet isletme rehni ve ipotek tesis edebilir, fek edebilir . Alacaklarına karsılık ipotek veya rehin alabilir, borçlarının teminatı olarak veya üçüncü şahıslar lehine, ipotek yahut rehin verebilir bu ipoteklerin terkinini talep edebilir, her türlü kefalet ve teminat verebilir. 7-Şirket konusu islerin oluşabilmesi için kanuni mevzuatın gerekli kıldığı tüm teşebbüs ve merasimi ifade ederek gerekli izin imtiyaz, ruhsatname, patent, ihtira beratları. Lisans know-how marka, fesih name, belge, alameti farika gibi sınai mülkiyet haklarını ve emsali hakları iktisap etmek veya tamamen üçüncü şahıslara devredebilir her türlü hukuki tasarruf işlemlerde bulunmak. ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.

HATALI İŞLETME BİLGİSİ BİLDİRİMİ.KAPAT
İşletmelere mesaj göndermek için "Mesaj Gönder" bölümünü kullanınız.
AKRE TEKNİK DENİZCİLİK ANONİM ŞİRKETİ
İPTAL