ALPKAYA GAYRİMENKUL GELİŞTİRME ANONİM ŞİRKETİ

ŞENLİKKÖY MAH. KIRSERDAR SOK. NO:47/1 BAKIRKÖY - BAKIRKÖY / İSTANBUL / TÜRKİYE

En son güncellenme Tarihi: 11.02.2019 23:50:00
Değerlendirme :

Bilgilerinin hatalı veya eksik olduğunu düşünüyorsanız güncelleyebilmemiz için lütfen bize bildiriniz.

İşletme değerlendirmeleri ve yorumlar

Şikayet Yaz İlk yorum yapan siz olun

Firma Bilgileri

 • Ünvanı : ALPKAYA GAYRİMENKUL GELİŞTİRME ANONİM ŞİRKETİ
 • Kurucu Ortaklar : EYÜP KAYA, A.ÜMİT ERDEM
 • Yetkili : EYÜP KAYA, A.ÜMİT ERDEM
 • Kuruluş Tarihi : 11 Şubat 2019 Pazartesi
 • Sermaye : 50.000,00 TL
 • Vergi Dairesi : İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE VERGİ DAİRESİ
 • Vergi Numarası : 0570444891
 • Ticaret Odası : İSTANBUL TİCARET ODASI
 • Sicil Numarası : 179620/5
 • NACE Kodu : 412002
 • Mersis No : 0057044489100001
KONUT İNŞAATI Meslek Grubunda İSTANBUL / BAKIRKÖY Bölgesinde İkamet amaçlı binaların inşaatı (müstakil konutlar, birden çok ailenin oturduğu binalar, gökdelenler vb.nin inşaatı) (ahşap binaların inşaatı hariç) konularında hizmet vermektedir. Firma İş Konusu: a-) Gayrimenkul Alım-Satım-Kiralama yapmak, bunlarla ilgili tüm çalışmaları ekspertiz yapmak.Kamu kurumları, Vakıf ve Derneklere ait yerleri Almak, Satmak, İşletmek, Kiraya vermek. Emlak alım satımlarında aracılık ve komisyonculuk yapmak. b-)İnşaatların geçici ve kesin kabullerini yapmak, bakım ve işletme talimatlarını hazırlamak. İşletmelerin sağlıklı ve verimli amacına uygun olarak yürütülmesinin sağlanması için gerekli önlemlerin alınması sağlanması ve gerektiğinde tüm bu işleri taahhüt etmek. İnşa ettiği veya başkalarına inşa ettirerek oturuma veya kullanıma hazır hale gelen apartman ve sitelerde yahut toplu konut alanlarında, işyeri ve ofislerde yönetim olarak adlandırılan hizmetleri vermek ve verdirmek. Bu yerlerdeki sosyal donatı alanlarını, ticari işletmeleri oluşturmak, işletmek, kiralamak, bu maksatla üçüncü kişilerle anlaşmalar yapmak. Bu hizmetleri bir başkasına yaptırmak. c) Her türlü yaşam alanları, inşaat yapmak, mimarlık, mühendislik ve teknik projelendirme, satış, ortaklıklar kurmaya tadilat, onarım, kamu kurum ve kuruluşlarında ihale almaya, konut, villa, yol, köprü, liman, hastane, okul, yurt vs. her türlü yapılanmaları yapmak. Her nevi inşaat malzemeleri toptan perakende satış ve depolama işlerini yapmak. Her türlü inşaat taahhüt işleri yapmak, satmak kendi hesabına arazi ve arsalar almak, bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı, hasılat paylaşımı veya herhangi bir yöntemle binalar, toplu konutlar, fabrika binaları, imalathaneler, hastane vb. inşaatları yapmak, yaptırmak, işletmek. Yurtiçinde veya yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistlik tesisler tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek. Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşlar tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini tamamen ve kısmen taahhüt etmek. Her türlü dekorasyon işleri, tamirat ve tadilat işleri yapmak ve yaptırmak. Islah imar planlarının yapımı ve uygulama işlemlerinin yapımını yapmak. Şirket amaç ve konularını gerçekleştirmek için; 1- Her nevi taşıt, makine, cihaz, menkul ve gayrimenkulleri alabilir, satabilir, devir ve ferağ edebilir, her türlü tasarrufta bulunabilir, devlet ve diğer şahıslardan kiralayabilir, kiraya verebilir, trampa ve takas edebilir. 2- Yurt içi ve yurt dışı fuar ve seminerlere katılabilir, amaç ve konusuna dahil hizmetlerin tanıtımı için kanunların izin verdiği ölçüde yurt içinde ve dışında ofis, irtibat bürosu ve şubeler açabilir. 3- Sahibi bulunduğu menkul ve gayrimenkuller üzerinde ilgili kanun hükümlerine göre ayni ve şahsi hak ve imtiyazlar tesis edebilir, üçüncü şahıslara borç ve kefaletten dolayı teminat olarak gösterebilir, ipotek, rehin vb. ayni haklar verebilir ve alabilir. Tesis edilmiş olan ipotek, rehin vb. ayni haklar devir, ferağ, terkin ve fek edebilir. Üçüncü şahıslardan da şirket lehine yukarıda yazılı hak ve imtiyazlar alabilir, aynen tesis, terkin ve fek edebilir. 4- Faaliyet konusu ile ilgili olarak ihtira beratı, imtiyaz, teknik bilgi ile her türlü fikri ve sınai haklar, ticaret unvanlar, markalar, know-how, lisans, patent, telif haklar vb. gayri maddi haklar üzerinde her türlü kanuni tasarrufta bulunabilir, tescil ettirebilir, alabilir, satabilir, kiraya verebilir, kiralayabilir, teminat olarak üçüncü şahıslara verip, alabilir. 5- Şirket amaç ve konusu gerçekleştirebilmek için teminatlı veya teminatsız borç alabilir. Hak ve alacaklarını temin için ticari işletme rehini de dahil olmak üzere ayni ve şahsi her türlü teminat alabilir. Başkalarına ait gayrimenkuller üzerinde lehine ipotek ve sair sınırlı ayni haklar kurabilir. Bunları devir veya fek edebilir. 6- Konusu ile ilgili her türlü hukuka uygun sözleşmeler akdedebilir, yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerden kredi, akreditif, yatırım ve işletme kredisi, kefalet, rehin, teminat ve ipotek alabilir ve verebilir, taahhütnameler imzalayabilir. 7- Konusu ile ilgili olarak yerli ve yabancı, gerçek ve tüzel kişilerden yurtiçinde ve dışında temsilcilikler alıp, verebilir, iş anlaşmaları imzalayabilir, konusu ile ilgili kuruluş ve gerçek kişilerle ortaklık kurabilir, mevcut şirketlere ortak olabilir veya ortaklık paylarını devir alabilir, yurtiçi ve yurtdışında temsilcilik veya bürolar açabilir. 8- Yurtiçinde ve yurtdışında edindiği arsaları tevhid ve ifraz etmek, bu arsaları sözleşmeler ile arsa payı ve gayrimenkul karşılığında yapmak ve yaptırmak, arsa satmak ve temin etmek. 9- Şirket konusuna giren işlerde taahhüt ve ihalelere iştirak etmek. Yerli ve yabancı şirket ve teşebbüslere iştirak etmek, hisse senetlerini ve ortaklık paylarını almak, yeniden şirketler kurarak, satmak, elden çıkarmak. 10-Şirket iktisadi ve teknik maksat ve mevzuunun icap ettirdiği bilcümle ticari ve sanayi işlerin tahakkuku için yerli ve yabancı hakiki ve hükmi şahıslarla mevzuat çerçevesinde süreli veya süresiz ortaklıklar kurmak .

HATALI İŞLETME BİLGİSİ BİLDİRİMİ.KAPAT
İşletmelere mesaj göndermek için "Mesaj Gönder" bölümünü kullanınız.
ALPKAYA GAYRİMENKUL GELİŞTİRME ANONİM ŞİRKETİ
İPTAL