ANF GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

BURHANİYE MAH. KAĞITÇIBAŞI SOK. NO:71/B ÜSKÜDAR - ÜSKÜDAR / İSTANBUL / TÜRKİYE

En son güncellenme Tarihi: 30.09.2016 00:00:00
Değerlendirme :

Bilgilerinin hatalı veya eksik olduğunu düşünüyorsanız güncelleyebilmemiz için lütfen bize bildiriniz.

İşletme değerlendirmeleri ve yorumlar

Şikayet Yaz İlk yorum yapan siz olun

Firma Bilgileri

  • Ünvanı : ANF GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
  • Kuruluş Tarihi : 17 Temmuz 2006 Pazartesi
  • Sermaye : 500.000,00 TL
  • Ticaret Odası : İSTANBUL TİCARET ODASI
  • Sicil Numarası : 595275
  • NACE Kodu : 463202
Canlı ve kesilmiş büyük ve küçükbaş hayvanların alımı av ve kümse hayvanlarının üretimi ile et ve yan ürünlerinin deri süt mamullerinin olduğu gibi veya konserve haline getirilmiş vey adondurulmuş etler...bağırtan mamul gıda ve ihtiyaç maddeleri sucuk pastırma kavurma salam sosis imali alımı satımı ithali ihracı ve pazarlaması. Şirket kendi ihtiyacı için gerekli görülecek her türlü taşınmaz malları ve taşınmaz hükmündeki hakları her çeşit taşınır malları veya taşınmaz ve taşınırlar üzerindeki her çeşit ayni şahsi ve her türlü hakları satın almak trampa ve takas gibi Medeni Kanun Borçlar Kanunu Türk Ticaret Kanunu İcra ve İflas Kanunu gibi çeşitli mevzuat hükümlerinin hükmi şahıslara tanıdığı imkan ve yollar dairesindeki çeşitli şekillerde iktisap devir ve temellük edebileceği gibi keza bu yollarla elden çıkarabilir özellikle şirket işleri için gerekli görülebilecek menkul ve gayrimenkul mallar ile hak vetesisler üzerinde şirket için rehin ve ipotek edebilir verebilir veya kabul edebilir hak ve alacaklarının temini ve tahsi li için ayni ve şahsi her türlü teminatı gösterebilir alabi lir menkul gayrimenkul hak ve tesisler kiralayabilir kiraya verebilir inşa eder veya ettirir işletir veya işlettirir sahip olduğu gayrimenkuller üzerinde tevhid ifraz taksim cinstashihi arsa payı tashihi arsa payı ipotek kat irtifakı ve kat mülkiyeti tesis ihdas ve ipoteğin fekki işlemlerini yapabilir şirket sahip olduğu mallar üzerinde menkul rehni arsa ve gayrimenkuller üzerinde ipotek tesis edebileceği gibibaşkasına ait menkul mallar üzerinde kendisi lehine menkul mal rehni ve gayrimenkuller üzerinde de kendisi lehine ipotekedebilir. Konusu ile iligli olarak her nevi gayrimenkul almak satmak inşa etmek ettirmek kiralamak kiraya vermek bunlar üzerinde ipotek ve her türlü kanuni haklar tesis ettirmek cins tashihi yapmak iş ve ortaklık münesebetlerinde bulunduğuşahıs ve şirketlerin doğmul ve doğacak borçlarını temin etmeküzere kendi gayrimenkulleri üzerinde ipotek tesis etmek ayrıca irtifak intifa sükna hakları ile medeni kanun hükümle ri gereğince ayni ve gayri maddi haklarla ilgili her çeşit iltizami ve tasarrufi işlemlerde bulunmak keza menkul mallarıve gayrimenkulleri üzerinde rehin işletme rehni tesis etmek şirketin her türlü hukuki tasarruflarından mütevellit hak ve alacaklarının tahsili ve temini için ipotek menkul mal rehni işletme rehni ayni ve şahsi hernevi teminat almak bunlarla ilgili tapuda ve ticaret sicilinde terkin ve tescil işlemlerinde bulunmak. Şirketin menkul mallarını rehin ve ipotek edilmesi bunla rın tescil ve fek edilmesini yapmak başkalarına ait menkul vegayrimenkul üzerine şirket lehine ve ipotek kabul edilmesi bunların tescil ve fek edilmesi mali ticari iktisadi taahhüt lere girebilir uzun orta kısa vadeli istikraz yapabilir kerdiler temin edebilir ve gerktiği takdirde şirketin menkul ve gayrimenkul mallarını terkin ve ipotek edebilir ve ana sözleşmesinde yazılı olan diğer işler.

HATALI İŞLETME BİLGİSİ BİLDİRİMİ.KAPAT
İşletmelere mesaj göndermek için "Mesaj Gönder" bölümünü kullanınız.
ANF GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
İPTAL