ANSE SAĞLIK KİMYA BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİLERİ LİMİTED ŞİRKETİ

POSTANE MAH. EĞİTİM SOK. KRIZANTEM EVLERI SİT. NO:1-2/1 TUZLA - TUZLA / İSTANBUL / TÜRKİYE

En son güncellenme Tarihi: 3.03.2020 00:46:00
Değerlendirme :

Bilgilerinin hatalı veya eksik olduğunu düşünüyorsanız güncelleyebilmemiz için lütfen bize bildiriniz.

İşletme değerlendirmeleri ve yorumlar

Şikayet Yaz İlk yorum yapan siz olun

Firma Bilgileri

 • Ünvanı : ANSE SAĞLIK KİMYA BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİLERİ LİMİTED ŞİRKETİ
 • Firma Türü : TEK ORTAKLI LİMİTED ŞİRKET
 • Kuruluş Tarihi : 17 Şubat 2020 Pazartesi
 • Sermaye : 100.000
 • Vergi Dairesi : İSTANBUL - TUZLA VERGİ DAİRESİ
 • Vergi Numarası : 0700836275
 • Ticaret Odası : İSTANBUL TİCARET ODASI
 • Sicil Numarası : 236167-5
 • Oda Sicil Numarası : 1225923
 • NACE Kodu : 749090
 • Mersis No : 0070083627500001
 • E-Tebligat Adresi : 25919-92942-73699
İŞLETME DESTEK HİZMETLERİ Meslek grubunda, TUZLA / İSTANBUL Bölgesinde Başka yerde sınıflandırılmamış diğer mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler (çevre danışmanlığı, güvenlik danışmanlığı, matematikçiler, istatistikçiler, agronomlar vb. tarafından verilen danışmanlık hizmetleri, patent aracılığı vb.) konularında hizmet vermektedir. A- Kimyasal işlemler a- Kimyasal işlemlerde danışmanlık hizmetleri vermek b- Sağlık, ilaç, kimya, gıda ve kozmetik sanayi toptan alım satım, üretim ve ithalat ve ihracatı c- Bu konularda ve çevre konusunda danışmanlık hizmetleri vermek d- Laboratuvar analiz hizmetleri ve klinik çalışmaları yapmak ve bu konuda danışmanlık hizmetleri vermek e- Kimya bilimleri ile ilgili araştırma geliştirme çalışmaları yapmak B- İş geliştirme ve yönetim a- İş geliştirme hizmetleri vermek b- Yönetim konusunda danışmanlık yapmak ve yönetim işlerinde bir fiil hizmet vermek c- Koçluk, mentorluk hizmetleri vermek C- Dış ticaret işlemleri a- Her türlü malların alınıp yurt dışına satılması b- Her türlü malların yurt dışından ithal edilip yurt içinde satışının yapılması D- Araştırma ve geliştirme faaliyetleri a- Araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde danışmanlık yapmak ve hizmet vermek b- Ürün geliştirme ve ruhsatlandırmak c- Üretim, satış pazarlama faaliyetleri, teknoloji transferleri d- Ürün ve proseslerin iyileştirilme işlemlerinin yapılması ve bu konuda danışmanlık hizmeti vermek e- Validasyon işlemleri, laboratuvar, üretim ve fabrika dizayn ve kurulum işlemlerini deruhte etmek f- Her türlü lisanslama işlemlerinde destek ve danışmanlık hizmetleri vermek g- İnternet sistemleri, teknoloji ve bilişim danışmanlığı hizmeti vermek h- Bilgisayar, yazılım üretimi ve kiralama hizmetleri ve danışmanlığı vermek i- Türk patent ve marka kurumu ve diğer kurum kuruluşlar nezdinde marka patent tasarım konularında başvuru, takip ve tescil işlemlerini yapmak j- Fikri ve sınayi mülkiyet hakları konusunda her türlü danışmanlık hizmetleri vermek ve bu konularla ilgili her türlü işlemleri yürütmek, sonuçlandırmak E- Şirket Bu Amaçlarını Gerçekleştirebilmek İçin Aşağıdaki Faaliyetlerde Bulunabilir. a- Konusu ile ilgili ihracat, ithalat, imalat, dahili ticaret komisyonculuk, taahhütlük, dış ve iç uluslar arası mümessilcilik pazarlamacılık, toptancılık. b- Şirket konusu ile ilgili ticari mamullerin ithalat ve ihracatını yapar ve yaptırır. Konusu ile ilgili mamullerin pazarlamasını yapmak ve yaptırmak için bayilikler, acentelikler ve mümessilliklerini alır, işletir ve başkalarına devredebilir. Konusu ile ilgili bayi ağları (franchising Yöntemi ile ) oluşturabilir. c- Şirketin işleri için iç ve dış piyasalardan kısa, orta ve uzun vadeli krediler temin etmek, aval ve kefalet kredileri emtia, akreditif, yatırım kredileri ihracat hazırlık kredileri, esham ve tahvilat üzerine avans kredileri ve benzeri kredileri temin etmek. d- Şirket kalifiye eleman ihtiyacını karşılamak üzere eğitim programları düzenleyebilir. Yurt içinde burslar verebilir. Şirket elemanlarının yararlanması için T.T.K.nu hükümlerinin müsaade ettiği ölçüler içerisinde kültürel ve sosyal tesisler kurup donatabilir. e- Çalışma konularına girmek şartı ile maksat ve gayesini tahakkuk ettirebilmek için başka şirketleri devir alabilir veya bu şirketlerle birleşebilir. Yerli ve yabancı hakiki ve hükmi şahıslarla her türlü şirketler ve konsorsiyumlara, holdingleri katılabileceği gibi kendisine holdingler kurabilir. f- Şirketin faaliyet konularına giren sınai ve ticari yatırımlarda bulunmak. g- Şirket amaç ve konusu ile ilgili tüm özel ve resmi ihalelere katılabilir, pey sürebilir ve geri alabilir. h- Şirket amacının gerçekleştirilebilmesi için her türlü mali, ticari, sınai, idari tasarruf ve faaliyetlerde bulunmak. i- Şirket konusu ile ilgili bilcümle emtiaları mağaza veya fuarlarda teşhir ederek tanıtımını yapabilir. j- Şirketin faaliyet konularına giren işleri yapan hakiki ve hükmi şahıslarla şirket teşkili, ortak girişimlerde bulunmak, mevcut ticari işletmelere iştirak etmek ve onların hisselerini ve tahvillerini ve diğer menkul kıymetlerini almak ve aracılık yapmamak şartıyla satma, mübadele etmek ve rehin teminat olarak göstermek. k- Şirketin amacına ulaşabilmesi için lüzumlu makine ve tesisler ile gayrimenkulleri iktisap etmek, devir ve ferağ etmek, kiraya vermek, kiralamak, gayrimenkullerin üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti ve kat irtifakı kat mülkiyeti tesis etmek, fabrika, depo, satış mağazaları ve idare binaları inşa etmek, l- Şirketin amacı ile ilgili olarak şirketin borçlarını ve alacaklarını temin için ipotek, rehin, kefalet ve diğer teminatları vererek, ipotek, rehin, kefalet ve diğer teminatları almak. m- Şirket işleri için gerekli taşıtları iktisap etmek, devretmek ve bunlar üzerinde ayni ve şahsi tasarruflarda bulunmak. n- Şirketin amacı ile ilgili olarak marka, ihtira beratı, ustalık (knowhow) ve diğer sınai mülkiyet haklarını iktisap etmek, devirde ferağ etmek ve bunlar üzerinde lisans araştırmaları yapmak. o- Konusu ile ilgili özel servisler, marketingler, atölye ve fabrikalar, depo ve antrepolar, mağaza ve dükkânlar inşa edebilir, açabilir ve kurabilir. Mevcut olanları satın alabilir ve kiralayabilir. Bayilik ve komisyonculuk araştırmaları yapabilir. Kara ve deniz nakil vasıtaları alabilir, işletebilir ve satabilir. p- Şirket amacına ulaşması için, çalışma konularına giren hususlar da yabancı, gerçek ve tüzel kişilerle her seviyede işbirliğine girişmek, gerektiğinde ortaklıklar kurmak yada patent ve ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.

HATALI İŞLETME BİLGİSİ BİLDİRİMİ.KAPAT
İşletmelere mesaj göndermek için "Mesaj Gönder" bölümünü kullanınız.
ANSE SAĞLIK KİMYA BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİLERİ LİMİTED ŞİRKETİ
İPTAL