AP YAPI TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

CAMİ MAH. İSTASYON CAD. YAVUZLAR APT. B- BLOK NO:100/2 TUZLA - TUZLA / İSTANBUL / TÜRKİYE

En son güncellenme Tarihi: 1.08.2020 05:29:00
Değerlendirme :

Bilgilerinin hatalı veya eksik olduğunu düşünüyorsanız güncelleyebilmemiz için lütfen bize bildiriniz.

İşletme değerlendirmeleri ve yorumlar

Şikayet Yaz İlk yorum yapan siz olun

Firma Bilgileri

 • Ünvanı : AP YAPI TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
 • Kuruluş Tarihi : 27 Temmuz 2020 Pazartesi
 • Sermaye : 750.000
 • Vergi Dairesi : İSTANBUL - TUZLA VERGİ DAİRESİ
 • Vergi Numarası : 0700865700
 • Ticaret Odası : İSTANBUL TİCARET ODASI
 • Sicil Numarası : 256748-5
 • Oda Sicil Numarası : 1246518
 • NACE Kodu : 412002
 • Mersis No : 0070086570000001
 • E-Tebligat Adresi : 25919-92999-24367
KONUT İNŞAATI Meslek grubunda, TUZLA / İSTANBUL Bölgesinde İkamet amaçlı binaların inşaatı (müstakil konutlar, birden çok ailenin oturduğu binalar, gökdelenler vb.nin inşaatı) (ahşap binaların inşaatı hariç) konularında hizmet vermektedir. İNŞAAT a. Her türlü inşaat taahhüt işleri; konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak,kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak. b. Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek. c. Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek. d. Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların,kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik, tesisat, yol, su, kanalizasyon, doğalgaz, altyapı, üstyapı, dekorasyon, restorasyon işlerinin yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek. e. Prefabrike inşaat ve meskenler yapmak, yaptırmak ve bunları satmak, kiraya vermek. f. Her türlü havuz inşaatı ve arıtma işlemleri yapmak. g. Her türlü dekorasyon işleri, tamirat ve boya işleri yapmak. h. Her türlü mimarlık hizmetleri vermek, şehir ve imar planları hazırlamak, uygulamalarını yapmak. i. Her türlü mühendislik hizmetleri vermek, proje ve uygulamalarını yapmak. j. Dekorasyonla ilgili spor salonlarının saha çizimi, boya, parke ve cam cila, duvar kağıdı, halıfleks, asma tavan-kartonpiyer, fayans-kalebodur, su veelektrik tesisatı,çatı tadilat işleri yapmak. k. Her türlü bina, büro, tesis ve yapılar ile peyzaj mimarisi ve çevre düzenlemesi alanında mimarlık, mühendislik,teknik müşavirlik hizmetleri olarak plan, proje, teknik hesaplar, danışmanlık, etüd, araştırma, tasarım, fizibiliteler yapmak, bununla ilgili hizmet grupları oluşturmak ve işletmek. l. Durum (halihazır),kadastro, yeraltı maden ocakları, deniz dibi, Tünel ve baraj, yol, su,kanalizasyon, boru hattı gibi şerit haritalarının yapımı.Parselasyon planlarının yapımı. m. İslah-imar planlarının yapımı ve uygulama işlemlerinin yapımı. n. Konusuyla ilgili her türlü dengeleme, hesaplama, yazım ve çizim işlerinin yapımı. o. İnşaat malzemeleri alım ve satım Faaliyetinde bulunmak. Şirket yukarıda sayılan amaç ve konuları gerçekleştirebilmek ve bu amaç ve konularla ilgili olmak kaydıyla, yukarıda belirtilenlere ilaveten aşağıdaki iş ve işlemleri de yapabilir, faaliyetlerde bulunabilir: 1. Konusu ile ilgili alanlarda mümessillikler, distribütörlükler, bayilikler, temsilcilikler ve acentelikler almak, vermek ve bunlarla ilgili her türlü işlemleri yapmak. 2. Şirketin amaçlarını gerçekleştirmek için, iç ve dış piyasalardan uzun, orta ve kısa vadeli istikrazlar akdetmek, emval ve kefalet kredileri ve benzeri krediler, rehin karşılığı krediler, teminat mektupları ve akreditifler, açık krediler, senet üzerine avans kredileri ve benzeri krediler temin etmek, teşvik tedbirlerinden İstifade etmek, muafiyet ve istisnalardan yararlanmak ve bunlarla ilgili her türlü işlemleri yapmak. 3. Şirketin borçlarını ve alacaklarını temin maksadı ile ipotek, rehin, kefalet, ticari işletme rehni ve diğer teminatları almak ve vermek, ipotek tesis etmek ve fek etmek, gayri menkuller üzerinde gerek şirketin ve gerekse üçüncü şahıs ve şirketlerin borçlarını temin etmek üzere ipotek ve sair ayni hak tesis edilebilmesi ve fek edilmesi, alacaklarına karşılık kendi lehine başka şirket, kuruluş veya gerçek kişilerden ipotek ve sair ayni haklar alınabilmesi ve bunların fek edilebilmesi. 4. Şirket amacının gerçekleştirilebilmesi için her türlü mali, ticari ve idari tasarruf ve faaliyetlerle, pazarlama faaliyetlerinde bulunmak. Yurtiçi ve Yurt dışı fuar sergi ve Panayırlara katılmak. 5. Şirket amacının gerçekleştirilebilmesi ve ihtiyacı için gerekli her türlü idare , hizmet binaları ve Üretim binaları ve tesisleri, teşhir ve satış mahalleri, muhafaza, tahmil ve tahliye için, depo, özel antrepo ve depolama tesisleri kurmak; bunları bizzat ve başkasına ihale suretiyle inşa ettirmek, bunları alıp satmak, kiraya vermek, kiralamak, devir ve ferağ etmek ve üzerlerinde her türlü ayni ve şahsi tasarruf ve faaliyetlerde bulunmak. 6. Şirketin amacına ulaşabilmesi için lüzumlu her türlü gayri menkulleri iktisap etmek, devir ve ferağ etmek, kiraya vermek, kiralamak, gayri menkuller üzerinde ipotek, rehin, ticari İşletme rehni dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, kat mülkiyeti, kat irtifakı gibi ayni haklar tesis etmek, bunlardan feragat etmek, kaldırmak, fek etmek; gayri menkullerle ilgili olarak Tapu ve Kadastro Müdürlükleri nezninde ifraz, tevhid ve parselasyon ile ilgili bedelsiz terk ve bağışlama dahil her nevi muamele ve tasarrufları yapmak.

HATALI İŞLETME BİLGİSİ BİLDİRİMİ.KAPAT
İşletmelere mesaj göndermek için "Mesaj Gönder" bölümünü kullanınız.
AP YAPI TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
İPTAL