ASLIM OTELCİLİK VE TURİZM YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

BALAMANAĞA MAH. VİDİNLİ TEVFİK PAŞA CAD. NO:14 LALELİ FATİH - FATİH / İSTANBUL / TÜRKİYE

En son güncellenme Tarihi: 30.09.2016 00:00:00
Değerlendirme :

Bilgilerinin hatalı veya eksik olduğunu düşünüyorsanız güncelleyebilmemiz için lütfen bize bildiriniz.

İşletme değerlendirmeleri ve yorumlar

Şikayet Yaz İlk yorum yapan siz olun

Firma Bilgileri

  • Ünvanı : ASLIM OTELCİLİK VE TURİZM YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
  • Kuruluş Tarihi : 10 Eylül 2014 Çarşamba
  • Sermaye : 229500
  • Ticaret Odası : İSTANBUL TİCARET ODASI
  • Sicil Numarası : 937979
  • NACE Kodu : 551005
1-Turizme yönelik otel, motel, bar, pansiyon, kamping, tatil köyleri, apart oteller, yeme içme tesisleri, eğlence yerleri kurmak, işletmek, işletmeye vermek, bu yerleri satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek. 2-Yurt içinde ve yurt dışında turistik amaçlı geziler ve turlar düzenlemek. Yerli ve yabancı turistlerin yurt içinde ve yurt dışında konaklama, seyahat taşıma, rehberlik hizmetlerini yürütmek. 3-Her türlü restoran, cafe, lokanta gibi gıda satışının yapılabileceği tesisleri kurar, işletir, kiralar, kiraya verir ve bu gibi yerlerin rezervasyon ve organizasyon işlerini yapar. 4-Her türlü tabldot yemek üretimi ve satışını, üretilen yemeklerin servis hizmetlerini, pazarlamasını ve dağıtımını yapmak. Gerçek ve tüzel işletmelerin yemekli toplantılarının organizasyonunu yapmak.Yemek üretim tesisleri kurmak, kurulu olanları devir almak 5-Şirket her türlü bilardo salonu, kahvehane, kafe, çay bahçeleri açar, kiralar, kiraya verir ve işletmesini yapar. 6-Şirket konusuyla alakalı olarak her türlü yatırım işleri yapar. Şirket amaç konusunu gerçekleştirmesi için 1- Şirket konusu ile ilgili reeksport ve transit ticaret yapabilir yurt içinde ve yurt dışında mümessillik distribütörlük ve temsilcilikler alabilir veya verebilir. 2-Şirket lüzumlu gösteren her türlü kara deniz taşıtlarını almak işletmek devir etmek. Bunlar üzerinde aynı ve şahsi tasarruflarda bulunabilir. 3-Şirket ardiye, özel antrepo özel depo işletmeciliği yapabilir, ihalelere iştirak edebilir. Konusu ile ilgili olarak fuarlara ve organizasyonlara iştirak edebilir. 4-Şirket konuları ile ilgili yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerle işbirliği yaparak yeni şirketler kurabilir, kurulmuş şirketlere iştirak edebilir. 5-Şirket konularına giren mallarının depolanması nakli tevzii için gerekli her türlü tesisat teçhizat vasıta arazi ve bina satın alabilir satabilir veya başkalarına kiralayabilir, kiraya verebilir, şirket mallarının teşhiri için teşhir ve satış yerleri açabilir. 6-Şirket konuları ile ilgili ve bu faaliyetleri için faydalı know-how izin, ruhsatname, ihtira, beratları, lisans, imtiyaz, marka ve emsali gibi hakları istihsal ve iktisap edebilir veya üçüncü şahıslara kısmen yada tamamen kiralayabilir, devir edebilir, başkalarına ait olanların devrini alabilir. 7-Şirket konusunun gerektirdiği bilcümle ticari muameleleri yapabilir, şirket yukarıda sayılanlar dışında konusu ile ilgili başka işler de yapmak istediği takdirde, ortaklar kurulu kararı ile yapabilir. 8-Şirket bu işleri gerçekleştirebilmek ve piyasa ile rekabet gücünü arttırabilmek için her türlü yazılı basın, görsel basın ve benzeri diğer yayın yolları ile kendi reklamını ve satımını yapabilir. 9-Şirket mevzularında belirtilen işleri yapabilmek için gerekli fabrikalar atölyeler imalahathaneler depolar toptan ve perakende satış mağazaları kurar bunlar için gerekli olan makine teçhizatın teminini sağlar. 10-Şirket faaliyet konuları ile ilgili her türlü araştırma geliştirme ve personel eğitimi için gerekli bütün işletme ve tesisleri kurmak müşavirlik ve aracılık hizmetlerini yapmak ve yaptırmak. 11-Şirket bu amaçlarını gerçekleştirebilmek amacı ile aşağıdaki konularla ilgili faaliyetlerde bulunabilir. Şirketin konusu ile ilgili olarak ithalat, ihracat, imalat, dahili, ticaret, komisyonculuk, iç ve dış mümessillik işleri yapmak, şirketin faaliyet konularına giren işlerin yapılabilmesi için iç ve dış piyasalardan kısa, orta ve uzun vadeli kredili akdetmek, envai ve kefalat kredileri, yatırım kredileri emtia ve açık kredileri, temin etmek, şirket faaliyet konularına giren işleri yapan hakiki ve hükmi şahıslarla ortak girişimlerde bulunmak.Şirket amacını gerçekleştirebilmek için her türlü taşınır taşınmaz mal iktisap edebilir, satabilir kiraya verebilir, şirket sahibi bulunduğu taşınmazlar üzerinde gerek kendisinin gerekse üçüncü gerçek veya tüzel kişilerin borçları için ipotek verebilir bunlar üzerinde ayni ve şahsi her türlü hakları tesis edebilir, ipotek alabilir bu ipotekleri fek edebilir. Şirket gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, kat irtifaki, kat mülkiyeti tesis edebilir, her türlü gayrimenkullerle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tashihi ifraz, tevhid, taksim parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir

HATALI İŞLETME BİLGİSİ BİLDİRİMİ.KAPAT
İşletmelere mesaj göndermek için "Mesaj Gönder" bölümünü kullanınız.
ASLIM OTELCİLİK VE TURİZM YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
İPTAL