ASPAN PETROKİMYA DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

TATLISU MAH. ŞENOL GÜNEŞ BLV. MIRA TOWERS APT. NO:2 A/35 ÜMRANİYE - ÜMRANİYE / İSTANBUL / TÜRKİYE

En son güncellenme Tarihi: 17.02.2020 00:53:00
Değerlendirme :

Bilgilerinin hatalı veya eksik olduğunu düşünüyorsanız güncelleyebilmemiz için lütfen bize bildiriniz.

İşletme değerlendirmeleri ve yorumlar

Şikayet Yaz İlk yorum yapan siz olun

Firma Bilgileri

 • Ünvanı : ASPAN PETROKİMYA DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
 • Firma Türü : TEK PAY SAHİPLİ ANONİM ŞİRKET
 • Kuruluş Tarihi : 14 Şubat 2020 Cuma
 • Sermaye : 600.000
 • Vergi Dairesi : İSTANBUL - ALEMDAĞ VERGİ DAİRESİ
 • Vergi Numarası : 0911073685
 • Ticaret Odası : İSTANBUL TİCARET ODASI
 • Sicil Numarası : 235912-5
 • Oda Sicil Numarası : 1225669
 • NACE Kodu : 461403
 • Mersis No : 0091107368500001
 • E-Tebligat Adresi : 25898-80941-36278
MOTORLU ARAÇLAR TAMİR, BAKIM VE İMALATI Meslek grubunda, ÜMRANİYE / İSTANBUL Bölgesinde Gemilerin, hava taşıtlarının ve başka yerde sınıflandırılmamış diğer ulaşım araçlarının bir ücret veya sözleşmeye dayalı olarak toptan satışını yapan aracılar konularında hizmet vermektedir. 1. Gemi acenteliği, her türlü deniz nakliyat işleri, gemi yükleme ve boşaltma faaliyetleri, navlun komisyonculuğu, 2. Gemi alım-satım ithalat ve ihracatını gemi işletmeciliği, gemi kiralamak ve kiraya vermek işleri, 3. Petrokimya ürünleri de dahil ancak bunun ile sınırlı olmaksızın her türlü emtiaya ilişkin olarak alım- satım işleri dahil olmak üzere her türlü ticari faaliyetin gerçekleştirilmesi, Yukarıda bahsedilen amaçların gerçekleştirilebilmesi için, şirket aşağıdaki faaliyetleri yerine getirebilir: a. Şirketin amacının gerektirdiği her türlü ticari, sınai ve diğer faaliyetleri ifa etmek, iştigal konusu ile ilgili olarak lisans, know-how, teknik işbirliği ve yardım, danışmanlık, yönetim danışmanlığı, alım, satım, kira, finansal kiralama, kredi, rehin, hizmet, onarım ve bakım ve diğer sözleşmeler de dahil olmak üzere işiyle ilgili her türlü sözleşmeyi imzalamak ve icra etmek, b. Şirketin konusu ile ilgili faaliyetler gerektirdiği takdirde her türlü lisans, muvafakat, patent, know-how, imtiyaz, telif hakkı, marka, ticaret ünvanı, ruhsat, ayrıcalık, buluş, gelişim, süreç ve tüm gayri maddi ve/veya fikri mülkiyet haklarını, kısmen veya tamamen, Türkiyede veya herhangi bir yabancı memlekette tescil ettirmek, elde etmek, iktisap etmek, veya kiralamak, lisanslamak veya almak suretiyle kısmen veya tamamen kullanmak ve bu hakları kısmen veya tamamen elinde tutmak, üçüncü kişilere satmak, kiralamak, devretmek, lisans sözleşmesi yolu ile kullandırmak, üzerlerinde başka surette her türlü tasarrufta bulunmak veya aynılarını üçüncü kişilerden almak ve bu hakları teminat göstermek ve bu haklar üzerinde rehin kurmak, c. Faaliyet konusu ile ilgili makine, teçhizat, stoklar, araç ve yedekleri de dahil olmak üzere her türlü taşınır ve arsa, arazi, makine, binalar, fabrikalar, tesisleri, santralleri, ofisleri satın almak, satışını ve ticaretini yapmak, edinmek, tescil etmek, finansal kiralama veya kiralama yoluyla tedarik etmek; Şirket veya üçüncü kişiler adına irtifak hakkı, rehin, ipotek, ticari işletme rehni de dahil olmak üzere fakat bunlarla sınırlı kalmaksızın her türlü hakkı iktisap etmek veya bunları vermek, bu hakları Tapu Dairesinde, Ticaret Sicillerinde, Noterliklerde veya ilgili diğer dairelerde kurmak veya tescil ettirmek veya kaldırmak, bu mülkleri üçüncü kişilere kiralamak, onarmak ve gerektiği takdirde mülkü ve kirayı genişletmek. Şirket bu rehinleri, ipotekleri ve/veya diğer tahditleri kaldırabilir. d. Şirketin amaç ve konusunda belirtilen ürünlerinin üretimi için fabrikalar veya gayrimenkuller inşa etmek veya kiralamak ve buralara makine ve teçhizat kurmak. e. Kanunlara uygun olarak ve taşınır ve taşınmaz mallardan istifade ile her türlü varlığı satın almak, edinmek, kabul etmek, kiralamak, taksitle satın almak, mülkiyet hakkı elde etmek, düzenlemek, kullanmak veya diğer yöntemlerle yönetmek. f. Menkul ve gayrimenkuller, arazi, makine, binalar, tesisler ve fabrikalarla ilgili olarak her türlü hakkı satmak, devretmek, rehnetmek, üzerlerinde ipotek tesis etmek, kira ile vermek, takas etmek veya diğer bir yöntemle üzerlerinde tasarrufta bulunmak. g. Faaliyetleri doğrultusunda teşvikler elde etmek ve bunlara başvurmak; teminatlı veya teminatsız olarak, kambiyo senetlerini veya diğer her türlü kıymetli evrakı kabul, keşide, devir ve ciro etmek de dahil olmak üzere bankalardan, tüzel kişilerden veya her türlü finans kurum ve kuruluşlarından kısa, orta veya uzun vadeli yerli ve yabancı krediler almak, h. Şirketin amaç ve konusuyla ilgili olmak ve aracı kurum faaliyeti kapsamında olmamak kaydıyla, tahvil, hisse senedi, bono, intifa senetleri, kupon ve özel veya kamu kurumlarına ait diğer tüm menkul kıymetler dahil olmak üzere fakat bunlarla sınırlı kalmaksızın her türlü menkul kıymeti iktisap etmek, çıkartmak ve satmak, bunları teminat olarak iktisap etmek veya vermek ve bunlara bağlı olan hakları kullanmak. i. Şirket faaliyetleri doğrultusunda Şirket ve/veya üçüncü kişiler lehine rehin, garanti veya başka bir neviden teminat vermek ve almak. j. Acenteler atamak, başka serbest bölgelerde veya yurtdışında şubeler açmak. k. Türkiyeye gelecek veya Türkiyeden seyahat edecek olan gerçek kişilere, çalışma, vergi ve diğer yasalara uygun olarak şahsi teminatlar da dahil olmak üzere borç ve yükümlülüklerini garanti etmek ve teminat mektupları vermek. l. Şirket amaçlarına uygun olarak ürünlerinin, gerçek kişiler ile özel hukuk tüzel kişileri ve kamu tüzel kişilerine, kamu idare ve kuruluşlarına satışı için ihalelere katılmak ve teklifler vermek. m. Şirket gerektiğinde yerli veya yabancı gerçek kişi veya hükmi şahıslarla yeni ortaklıklar veya iştirakler kurabilir, diğer ortaklıklara sınırlı sorumlu bir ortak olarak katılabilir, diğer limited veya anonim şirketlere hissedar olarak katılabilir veya Türk kanunlarının izin verdiği ölçüde bu şekildeki bir limited veya anonim şirket ile, aynı amaçlara sahip olup olmamasına bakmaksızın birleşebilir. n. Şirket nominal değerinin üstünde hisse senedi ihraç edebilir. Şirket, Genel Kurulun alacağı Genel Kurul kararıyla yukarıda yer alan işler dışında, faaliyet konusu ile ilgili olan veya Şirket için yararlı ve gerekli olacağına kani olduğu işlere girişebilir.

HATALI İŞLETME BİLGİSİ BİLDİRİMİ.KAPAT
İşletmelere mesaj göndermek için "Mesaj Gönder" bölümünü kullanınız.
ASPAN PETROKİMYA DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
İPTAL