AY TEKNİKER ELEKTRONİK SERVİS HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

TURGUT ÖZAL MAH. 68.SOK. ENGİN GROUP APT. NO:28/10 ESENYURT - ESENYURT / İSTANBUL / TÜRKİYE

En son güncellenme Tarihi: 17.02.2020 00:51:00
Değerlendirme :

Bilgilerinin hatalı veya eksik olduğunu düşünüyorsanız güncelleyebilmemiz için lütfen bize bildiriniz.

İşletme değerlendirmeleri ve yorumlar

Şikayet Yaz İlk yorum yapan siz olun

Firma Bilgileri

 • Ünvanı : AY TEKNİKER ELEKTRONİK SERVİS HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
 • Firma Türü : TEK ORTAKLI LİMİTED ŞİRKET
 • Kuruluş Tarihi : 14 Şubat 2020 Cuma
 • Sermaye : 100.000
 • Vergi Dairesi : İSTANBUL - AVCILAR VERGİ DAİRESİ
 • Vergi Numarası : 1070806431
 • Ticaret Odası : İSTANBUL TİCARET ODASI
 • Sicil Numarası : 235848-5
 • Oda Sicil Numarası : 1225604
 • NACE Kodu : 331304
 • Mersis No : 0107080643100001
 • E-Tebligat Adresi : 25919-29886-53915
MAKİNA VE EKİPMANLARI Meslek grubunda, ESENYURT / İSTANBUL Bölgesinde Diğer profesyonel elektronik ekipmanların bakım ve onarımı konularında hizmet vermektedir. MAKSAT VE MEVZUU Madde 3 Şirket elektrik ve elektronik işi ile ilgili servislerde kullanılan her türlü motorlu ve motorsuz makineler, ekipmanlar, yedek parçalar, aksesuarlar, tanıtım materyali hırdavat malzemeleri, araç ve gereçleri, her türlü el aletleri ve genel olarak tüm endüstriyel ürünlerin alımı satımı, perakende ticareti, imalatı ithali ve ihracı ve bu emtialar ve hizmetler ile ilgili servis, eğitim ve tanıtım hizmetleri faaliyetlerinde bulunabilmek için başlıca amaç ve konuları aşağıdaki gibidir. 1- Her tülü elektrikli elektronik mekanik fabrika, atölye ve mağaza ekipmanları ile ilgili makine, alet araç gereçleri ve bunlara ait yedek parçalarının imali, alımı, satımı, ithalatı ve ihracatını yapmak. 2- Her türlü elektrikli ve elektronik kumanda panolarının montajını, alım, satım, ithalat ve ihracatını yapmak ve bunlarla ilgili araç ve gereçleri, yedek parçalarını imal, alım, satım, ithalini ve ihracını yapmak. 3- Her türlü elektrikli ve elektronik motorlu araçların tamiri bakımı ve onarımı, bunlara ait yedek parça ve aksesuarların imali, alımı, satımı, ithalatı ve ihracatını yapmak. 4- Her türlü market, mağaza, depo ve benzin istasyonlarının teşhir, sergileme, raf, vitrin ve depolama ünitelerinin montaj ve servis hizmetlerini yapmak. Bunlarla ilgili alet, araç gereçleri ve yedek parçalarının imali, alımı, satımı, ithalatı ve ihracatını yapmak. 5- Yurt içinde ve dışında elektrik ve elektronik servislerde kullanılan ve diğer endüstri kollarında kullanılan her türlü makine, alet, malzeme, yedek parça, aksam ve yan mamullerin alımı satımı projelendirilmesi, imalatı, ithali, ihracı, pazarlama ve bakımı ticareti. 6- Konusu ile ilgili ham madde yarı mamül veya mamül madde ve malzeme temin etmek veya başka suretle tedarik etmek, bunları satmak veya başka şartlarla elden çıkarmak, ithal veya ihraç etmek ve bu gibi maddeler üzerinde her nevi ticaret işleri yapmak. 7- Endüstride ve endüstriyel ürünlerde kullanılan her türlü makinelerin ve yan ürünlerinin, parçalarının, malzemelerin, gereçlerinin aksesuar ve aletlerinin yedek parçalarının toptan ve perakende alımı satımı depolanması, dağıtımı, pazarlaması, imalatı ithalatı ihracatı bunlarla ilgili kurulmuş tesisleri satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek, işletmek. 8- Her türlü teşhir ve sergileme ünitelerinin ve ürünlerin alımını, satımını, imalatını, ithalatını ve ihracatını yapmak. 9- Her türlü motorlu ve motorsuz hafif ve ağır iş makinelerinin, aletlerinin, yedek parçalarının, tamamlayıcı ürünlerin ve yan parçalarının, malzemelerinin, aksesuar ve aletlerinin toptan ve perakende alımı, satımı, depolanması, dağıtımı, pazarlaması, imalatı, ithalatı, ihracatı. 10- Konusu ile ilgili servislerin fabrikaların ve tesislerinin makinalarının, projelendirilmesi, imali, tesis ve işletilmesi, ticareti, servis hizmetleri, bu servislerin donatılması ile ilgili bütün işlerle iştigal etmek, konusu ile ilgili imalat, tesisat ve bütün montaj taahhütlerine girmek ve konu ile ilgili taahhüt işleri yapmak. 11- Bahsedilen işlerin yapılabilmesi işin her türlü işletme makinaları ve tesisleri ve imalatı, alımı, ithal veya ihraç etmek, tesis etmek, iktisadi ve ticari müesseseler kurmak, bağımlı veya bağımsız nitelikte toptan ve perakende uğraşma konusu içindeki mallar için satış mağazaları açmak ve işletmek, mevcut bu gibi müesseseleri kısmen tamamen satın almak, bunlara iştirak etmek ve gerektiğinde satmak. 12- Konusu ile ilgili sanayi ve ticari makine ve mallarının ithali, ihracı ve ticari pazarlaması. Şirket yukarıda belirtilen amaç ve konusunu gerçekleştirmek için; 1) Konusu ile ilgili yurt içinde ve yurt dışında işyerleri ve tesisler kurabilir, projelendirebilir, işletebilir, satın alabilir, kiralayabilir, gerektiğinde bunları satabilir, kiraya verebilir veya başka surette elden çıkarabilir. 2) Şirket konusu ile ilgili sahalarda yurt içinde ve yurt dışında mümessillikler, acentelikler, bayilikler, distribütörlükler alıp vermek, ajanslıklar ve bürolar tesis etmek, ihracat ve ithalat mutemetliği yapmak. 3) Amaç ve konusunun gerçekleşmesi için yurt içinde ve yurt dışında gerekli menkul ve gayrimenkulleri aracılık yapmamak kaydı ile satın alabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, satabilir, ipotekte dâhil olmak üzere menkul ve gayrimenkullerle ilgili her çeşit ayni ve şahsi hakları iktisap edebilir, alacaklıları lehine rehin ve ipotek tesisi de dâhil olmak üzere her türlü teminat verebilir, bunları tapu kütüğüne ve ilgili sicillerine tescil ettirebilir, bu hakları kütükten ve sicilden tadil ve terkin ettirebilir, şirket lehine tesis edilen ipotekleri fek ve terkin edebilir. 4) Şirket amaç ve konusunu gerçekleştirmek için yurt içinde ve yurt dışında konusu ile ilgili ihalelere girebilir ve bu ihalelerin gerektirdiği teminatları verebilir, kısa orta ve uzun vadeli istikraz sözleşmeleri akdedebilir. 5) Şirket amaç ve konusunun gerçekleşmesi için yurt içinde ve yurt dışında kurulmuş ve kurulacak gerçek ve tüzel kişilerle her konuda işbirliği yapabilir veya teşebbüslere girişebilir, şirket veya işletmeleri tamamen veya kısmen devir alabilir, bu şirket veya işletmelerin sermayelerine iştirak edebilir, özel ve kamu hukuku tüzel kişileri tarafından ihraç olunacak ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.

HATALI İŞLETME BİLGİSİ BİLDİRİMİ.KAPAT
İşletmelere mesaj göndermek için "Mesaj Gönder" bölümünü kullanınız.
AY TEKNİKER ELEKTRONİK SERVİS HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
İPTAL