BİRAPİ ÖDEME HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ

AKAT MAH. ZEYTİNOĞLU CAD. UĞUR APT. NO:1/1 BEŞİKTAŞ - BEŞİKTAŞ / İSTANBUL / TÜRKİYE

En son güncellenme Tarihi: 13.04.2020 04:03:00
Değerlendirme :

Bilgilerinin hatalı veya eksik olduğunu düşünüyorsanız güncelleyebilmemiz için lütfen bize bildiriniz.

İşletme değerlendirmeleri ve yorumlar

Şikayet Yaz İlk yorum yapan siz olun

Firma Bilgileri

 • Ünvanı : BİRAPİ ÖDEME HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ
 • Firma Türü : TEK PAY SAHİPLİ ANONİM ŞİRKET
 • Kuruluş Tarihi : 7 Nisan 2020 Salı
 • Sermaye : 60.000
 • Vergi Dairesi : İSTANBUL - BEŞİKTAŞ VERGİ DAİRESİ
 • Vergi Numarası : 1770671208
 • Ticaret Odası : İSTANBUL TİCARET ODASI
 • Sicil Numarası : 243185-5
 • Oda Sicil Numarası : 1232943
 • NACE Kodu : 649990
 • Mersis No : 0177067120800001
 • E-Tebligat Adresi : 25939-22819-78225
FİNANS KURULUŞLARI Meslek grubunda, BEŞİKTAŞ / İSTANBUL Bölgesinde Başka yerde sınıflandırılmamış diğer finansal hizmet faaliyetleri (swap, opsiyon ve diğer riskten korunma sözleşmelerinin yazılması, vb. dahil) konularında hizmet vermektedir. Şirketin amaç ve konusu, ilgili mevzuat uyarınca gerekli hallerde Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB)ndan izin alınması koşuluyla 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanunun 12. Maddesinin f ve g bentlerinde belirtildiği üzere : 1-Odeme hizmeti kullanıcısının istegi uzerine baska bir odeme hizmeti saglayıcısında bulunan odeme hesabıyla ilgili sunulan odeme emri baslatma hizmetini vermek, 2-Odeme hizmeti kullanıcısının onayının alınması kosuluyla, odeme hizmeti kullanıcısının odeme hizmeti saglayıcıları nezdinde bulunan bir veya daha fazla odeme hesabına iliskin konsolide edilmis bilgilerin cevrim ici platformlarda sunulması hizmetini vermek, 3-Yurtiçi ve Yurtdışında yetkili ve lisanslı diğer ödeme kuruluşları ve finansal kuruluşlar ile bu belirtilen faaliyet ve hizmetlerin verilmesi için işbirlikleri tesis etmek, 4-TCMB tarafından kendisine verilecek ödeme kuruluşu faaliyet izni kapsamında tanınan tüm yetkileri kullanmak amacıyla gerekli her türlü işlemi yerine getirmek, Şirket bu amaçlarını gerçekleştirmek için aşağıdakileri yapabilir ve yaptırabilir: 1-Her türlü tasarrufta bulunmak, taşınır ve taşınmaz malları satın almak, satmak, kiraya vermek, kiralamak, kullanmak ve kullandırmak, her türlü kıymetli evrakı tanzim, iktisap, kabul, ciro ve değiştirmek, 2-Her türlü fikri sınai haklara sahip olmak, iktisap etmek, bunları tescil ettirmek, devralmak veya kullanmak, ruhsat ve lisansını iktisap etmek, bu gibi hak ve imtiyazları devir ve temlik etmek veya kullanılmasını başkalarına devretmek 3-Üçüncü şahıslara ait taşınır ve taşınmaz, maddi ve gayrimaddi malvarlığı değerleri üzerinde ipotek rehin, ticari işletme rehin ve sair takyidat ve sınırlı ayni hakları şirket lehine kabul ve iktisap etmek, 4-Kurulmuş veya kurulacak yerli ve yabancı şirketlerle işbirliği yapmak, bu şirketlere iştirak etmek ve ticari işletmeleri devralmak, 5-Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde veya dışında yerli ve yabancı personel çalıştırmak, 6-Şirket tarafından verilen hizmetlere ilişkin olarak şirketin amaçlarını gerçekleştirilmesine ilişkin olarak zaman zaman gerekli olan her türlü konuda diğer yerli ve yabancı kuruluşlardan dış hizmet almak, 7-Yabancı ve yerli şahıs ve şirketler ile her türlü, know-how, franchising, teknik yardımlaşma veya lisans anlaşmaları imzalama, tabi olunan kanun ve ilgili yönetmeliklere uygun olarak acentelik, temsilcilik ve benzeri ilişkilere girmek, 8-6493 sayılı kanun ve ilgili yönetmelikleri kapsamında ödeme hizmetlerini yürütmek için BDDK ve TCMB düzenlemeleri dahilinde şube kurmak, temsilci atamak, 9-Şirketin faaliyetlerinin finansmanı için bankalar, uluslararası finans kuruluşları ve sair diğer finans kuruluşlarından krediler almak, 10-Yukarıda sayılan işlemlere ilişkin olarak her türlü sözleşmeyi imzalamak, ifa etmek, tadil etmek, feshetmek ve sonlandırmak, 11-Faaliyet konusu ile ilgili ulusal ve uluslararası sergi, fuar, seminer, konferanslara iştirak etmek, Ar-Ge çalışmaları yapmak, 12-Web sitesi ve mobil uygulamalar gibi elektronik satış kanalları geliştirmek, sistem yazılımları geliştirmek, 13-Yukarıda sayılan işbu faaliyetlerin yanı sıra Şirketin kendisi için uygun ve yararlı gördüğü başka faaliyetlere de Türk Ticaret Kanunu ve diğer mevzuatların elvermesi durumunda ,Yönetim Kurulunun teklifi ve Genel Kurulun onayıyla teşebbüs edilebilir.

HATALI İŞLETME BİLGİSİ BİLDİRİMİ.KAPAT
İşletmelere mesaj göndermek için "Mesaj Gönder" bölümünü kullanınız.
BİRAPİ ÖDEME HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ
İPTAL