BÜTÜNCÜL DEĞİŞİM GELİŞİM AKADEMİSİ DANIŞMANLIK VE ORGANİZASYON TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

TAHTAKALE MAH. FIRAT 1 CAD. 0 APT. NO:4/2/39 AVCILAR - AVCILAR / İSTANBUL / TÜRKİYE

En son güncellenme Tarihi: 17.02.2020 00:51:00
Değerlendirme :

Bilgilerinin hatalı veya eksik olduğunu düşünüyorsanız güncelleyebilmemiz için lütfen bize bildiriniz.

İşletme değerlendirmeleri ve yorumlar

Şikayet Yaz İlk yorum yapan siz olun

Firma Bilgileri

 • Ünvanı : BÜTÜNCÜL DEĞİŞİM GELİŞİM AKADEMİSİ DANIŞMANLIK VE ORGANİZASYON TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
 • Firma Türü : TEK ORTAKLI LİMİTED ŞİRKET
 • Kuruluş Tarihi : 14 Şubat 2020 Cuma
 • Sermaye : 50.000
 • Vergi Dairesi : İSTANBUL - İKİTELLİ VERGİ DAİRESİ
 • Vergi Numarası : 1930761208
 • Ticaret Odası : İSTANBUL TİCARET ODASI
 • Sicil Numarası : 235856-5
 • Oda Sicil Numarası : 1225613
 • NACE Kodu : 855103
 • Mersis No : 0193076120800001
 • E-Tebligat Adresi : 25929-60819-78318
EĞİTİM Meslek grubunda, AVCILAR / İSTANBUL Bölgesinde Spor ve eğlence eğitim kursları (futbol, dövüş sanatları, jimnastik, binicilik, yüzme, dalgıçlık, paraşüt, briç, yoga, vb. eğitimi ile profesyonel spor eğitimcilerinin faaliyetleri dahil, temel, orta ve yükseköğretim düzeyinde verilen eğitim hariç) konularında hizmet vermektedir. 1-Bireyin ya da grupların kültürel ve mesleki yönlerden gelişmesini ve yetişmesini sağlamak amaçlı her türlü eğitim faaliyetlerinde bulunmak, her türlü spor tesisi, eğlence merkezleri, kültür ve sosyal içerikli tesisler açmak ve işletmek, 2-Konusu ile ilgili futbol, basketbol, voleybol, masa tenisi, atletizm, yüzme, yoga, plates, tenis, golf malzemeleri elektronik veya mekanik fitnes malzemeleri alımı, satımı, ithalatı ve ihracatını yapmak, 3-Her türlü gıda maddelerinin toptan ve perakende alım, satım, ithalat ve ihracatını yapmak 4-Tüm sektörlerdeki tüzel ve gerçek kişilere, işletmelere, kurum ve resmi kuruluşlara bünyesindeki veya sözleşmeli eğitmenler ile kalite ve yönetim sistemleri, genel yönetim, kurumsal ve bireysel gelişim eğitimleri konularında işletme ve kurumlara yönelik veya açık eğitimleri planlamak ve gerçekleştirmek. Resmi ve Sivil Toplum Kuruluşları ile işbirliği yaparak halk eğitimine yönelik olarak konferans seminer panel sempozyum ve kurs düzenlemek ve rehberlik faaliyetlerinde bulunmak. Bireylere ve kurumlara yönelik eğitim danışmanlığı hizmetlerini üretmek, geliştirmek ve sunmak. Şirketin konusuyla ilgili Yurtiçinde ve yurtdışında şubeler açarak, kişilere ve kurumlara yönelik özel eğitim vermek, danışmanlık yapmak, kurslar açmak, kişisel gelişime yönelik eğitim vermek ve seminer düzenlemek. Kurs ve etüt eğitim merkezleri niteliği taşıyan her seviyede özel eğitim ve öğretim kurumları kurmak, işletmek, kiralamak ve kiraya vermek. 5-Tüm bireylere, iletişim becerileri, sağlık eğitimi, psikolojik kişilik gelişimi ve engelli bireylere her alanda danışmanlık, özel eğitim hizmeti vermek ve M.E.B. bünyesindeki özel ve devlet okullarına eğitim ve psikolojik destek vermek, 6-Çocuk, ergen ve yetişkinlere psikolojik danışmanlık hizmeti, fizyoterapi hizmeti, ağız ve diş sağlığı bakım hizmeti, sağlıklı beslenme danışmanlığı hizmeti vermek. Kişilerin liderlik veya yöneticilik özelliklerini geliştirmeye yönelik belli bir amacı hedefleyerek daha etkili sonuçlara ulaşmasını sağlamak için koçluk adı altında çalışmalarda bulunmak ve bu çalışmalarla ilgili eğitim materyalleri oluşturmak, alıp satmak, ilgili telif haklarını satın almak, satmak, devretmek, ithalatını ihracatını yapmak, 7-Ulusal ve uluslararası sanatsal organizasyonlar düzenlemek, bu alanlarda etkinliklerde bulunmak, resim, heykel, seramik, fotoğraf film, grafik, müzik ve el sanatları ile sanatsal ve bilimsel kapsamlı faaliyet ve organizasyonlar düzenlemek. 8-Her türlü tanıtım hizmetleri, halkla ilişkiler faaliyetleri, turistik tesislerde şov programları, animasyon, organizasyonlar ve eğlence programları düzenlemek, programlar sunmak. 9-Çeşitli tiyatro, seminer, kongre, her türlü iş ve sektör gruplarının ticari eğitim, sempozyum, toplantı, sergi, açılış, kokteyl, davet, parti, kutlama, yarışma, düğün, konser, resital, açılış organize etmek ve tertiplemek, gerekli olan her türlü tanıtım ve reklam işlerini yapmak veya yaptırmak. Konusuyla ilgili olarak, kokteyl, düğün, açılış animasyon ve eğlence organizasyonlarında şirket kendi dekorasyon işlerini yapabilir. 10-Konusu ile ilgili gerek yurtiçinden gerekse yurtdışından mümessillikler almak, bayilikler almak, franchasing almak, distribütörlükler almak ve vermek işi ile iştigal etmek, Şirket Bu amaçlarını Gerçekleştirebilmek için aşağıdaki konularda da faaliyette bulunabilir. a) Şirket amacı ile ilgili olarak ihracat , ithalat , dahili ticaret , iç ve dış uluslar arası mümessillik , bayilik, distribütörlük, müşavirlik, pazarlamacılık , toptancılık işlerini yapmak. b) Şirketin işleri için iç ve dış piyasalarda uzun , orta , kısa vadeli istikrazlar akdetmek enval ve kefalet , açık krediler senet üzerinden avans kredileri , emtia üzerine avans kredileri ve benzeri kredileri temin etmek. c) Şirket amacını gerçekleştirebilmesi için her türlü mali , ticari , sınai , idari tasarruf ve faaliyetlerde bulunmak. d) Gerek 4875 Sayılı Doğrudan yabancılar yatırım kanununu gerek sair ilgili mevzuat hükümleri uyarınca şirketin faaliyet konularına giren işleri yapan gerçek ve tüzel kişilerle şirket teşkili,ortaklık girişimlerinde bulunmak mevcut ticari işletmelere iştirak etmek. e) Şirketin amacına ulaşabilmesi için gerekli makine ve tesisler ile gayri menkulleri iktisap etmek, devir ferağ etmek, kiraya vermek, kiralamak, gayri menkullerin üzerinde irtifak, intifa, sükna gayrimenkul mükellefiyeti, kat mülkiyeti, kat irtifakı tesis etmek ve bu sayılanlar üzerinde her nevi ayni ve şahsi tasarruf ve faaliyetlerde bulunmak, gayri menkullerle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde ifraz, tevhid, parselasyon ile ilgili tasarruf ve muamelelerde bulunmak. f) Şirket amacı ile ilgili olarak borçlarını ve alacaklarını temin için ipotek, rehin, kefalet ve diğer teminatları vermek, ipotek, rehin, kefalet ve diğer teminatları almak, ipotek karşılığı bir teminat ile yada teminatsız olarak ödünç alınabilmesi, ipotek tesis edilmesi ve fek edilmesi ticari işletme rehini akdedilebilmesi. g) Yukarıdaki faaliyetlerle ilgi olarak gerekli bilumum ruhsatnamelerin, müsaadelerin, istihsali, iktisabı, işletme ruhsatnameleri ve imtiyazları, her türlü yerli ve yabancı marka patent, ihtira berati, ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.

HATALI İŞLETME BİLGİSİ BİLDİRİMİ.KAPAT
İşletmelere mesaj göndermek için "Mesaj Gönder" bölümünü kullanınız.
BÜTÜNCÜL DEĞİŞİM GELİŞİM AKADEMİSİ DANIŞMANLIK VE ORGANİZASYON TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
İPTAL