BYOMAR GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

ESENTEPE MAH. ECZA SOK. POL CENTER SİT.C BLOK APT. N.4/36 ŞİŞLİ - ŞİŞLİ / İSTANBUL / TÜRKİYE

En son güncellenme Tarihi: 17.02.2020 00:33:00
Değerlendirme :

Bilgilerinin hatalı veya eksik olduğunu düşünüyorsanız güncelleyebilmemiz için lütfen bize bildiriniz.

İşletme değerlendirmeleri ve yorumlar

Şikayet Yaz İlk yorum yapan siz olun

Firma Bilgileri

 • Ünvanı : BYOMAR GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
 • Firma Türü : ORTAK SAYISI BİRDEN FAZLA LİMİTED ŞİRKET
 • Kuruluş Tarihi : 12 Şubat 2020 Çarşamba
 • Sermaye : 100.000
 • Vergi Dairesi : İSTANBUL - ZİNCİRLİKUYU VERGİ DAİRESİ
 • Vergi Numarası : 1950666796
 • Ticaret Odası : İSTANBUL TİCARET ODASI
 • Sicil Numarası : 235081-5
 • Oda Sicil Numarası : 1224837
 • NACE Kodu : 561008
 • Mersis No : 0195066679600001
 • E-Tebligat Adresi : 25939-40830-23383
RESTORAN VE YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ Meslek grubunda, ŞİŞLİ / İSTANBUL Bölgesinde Diğer lokanta ve restoranların (içkili ve içkisiz) faaliyetleri (garson servisi sunanlar ile self servis sunanlar dahil, imalatçıların ve al götür tesislerin faaliyetleri ile seyyar olanlar hariç) konularında hizmet vermektedir. a. Her türlü gıda maddelerini almak, satmak, gıda maddelerini paketlemek için tesisler kurmak, işletmek, kiralamak, kiraya vermek. b. İnsanların beslenmesinde önemli bir etkinliği olan ve gıda sektörüne konu teşkil eden her nevi sıcak, soğuk, dondurulmuş, kurutulmuş ve konsantresi yapılmış besin maddelerinin pazarlanması konusunda toptan ve perakende satış yapmak amacı ile gerekli olan satış mağazalarını açmak ve işletmek. c. Her türlü bebek mamalarını almak, satmak, imalat, ithalat ve ihracatını yapmak. d. Bebek mamaları ile ilgili ham, yarı mamul ve mamul maddelerini almak, ihracatını yapmak. e.Her türlü tabldot yemek üretimi ve satışını, üretilen yemeklerin servis hizmetlerini,pazarlamasını ve dağıtımını yapmak. Gerçek ve tüzel işletmelerin yemekli toplantılarının organizasyonunu yapmak.Yemek üretim tesisleri kurmak, kurulu olanları devir almak. f. Her türlü restoran, cafe, lokanta gibi gıda satışının yapılabileceği tesisleri kurar, işletir,kiralar, kiraya verir ve bu gibi yerlerin rezervasyon ve organizasyon işlerini yapar. g. Turizme yönelik otel, motel, bar, pansiyon, kamping, tatil köyleri, apart oteller, yeme içme tesisleri, eğlence yerleri kurmak, işletmek, işletmeye vermek, bu yerleri satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek. h. Şirket her türlü bilardo salonu, kahvehane, kafe, çay bahçeleri açar, kiralar, kiraya verir ve işletmesini yapar. Şirket bu amaçlarını gerçekleştirebilmek için; 1.Yurtiçinde ve yurtdışında gerekli görülen yerlerde şube, mağaza, tanıtım yerleri ve satış yerleri açılabilir. Büro, depo gibi yerler ve tesisler kurulabilir. 2.Amaç ve konusu ile ilgili komisyonculuk, mümessillik, bayilik alabilir veya bu faaliyetleri kendisi için başkasına verebilir. 3.Amaç ve konusu ile ilgili ayni ve gayri maddi haklarla her türlü fikri haklar üzerinde her çeşit iltizamı ve tasarruf işlemleri yapabilir, marka, model, resim, lisans, patent, ihtira beratı, know-how alameti fabrika anlaşmaları yapabilir, kendi nam ve hesabına markalar ihdas ve tescil ettirebilir, devredebilir ve alabilir, kiralayabilir. 4.Amaç ve konuları ile ilgili veya bunların ilk ve yardımcı maddeleri ile ilgili şirketler kurabilir, kurulmuş şirketlere hissedar olabilir, başka şirketlerle amaç ve konusu çerçevesinde birlikte hareket edebilir. 5.Amaç ve konusu ile ilgili hava, kara, deniz taşıt araçları edinebilir, kiralayabilir veya kiraya verebilir, bunlar ile üzerinde her türlü temlik tasarrufta bulunabilir. 6.Amaç ve konusu ile ilgili her türlü yurt içi ve yurt dışı ticari ve kültürel faaliyetlerde organizasyon düzenleyebilir veya başkalarına düzenletebilir. 7.Amaç ve konusu ile ilgili yurt içinde ve yurt dışında tek başına veya başka şirketlerle konsorsiyum kurarak kamu ve özel ihalelerine girebilir. Ülkelerin mevzuatına uygun olmak koşulu ile yabancı şirketlerle ortaklık da kurabilir, işleri birlikte yürütebilir. 8.Alacak ve borçları için teminat olmak üzere kendi taşınmazları üzerinde ipotek tesis edebileceği gibi başkalarının taşınmazlarından dahi kendi lehine ipotek alabilir, ipotekleri uzatabilir ve kaldırabilir, şirketin yararlarına ters olmamak koşuluyla, ortaklar kurulu kararıyla gerçek ve tüzel üçüncü kişiler lehine her türlü kefalet ve teminat verebilir, haklarını ve alacaklarını tahsil ve teminat için kendisi de ayni ve nakdi her türlü teminat alabilir. 9.Ortaklar kurulu kararı ile amacını ve konusunu gerçekleştirmek üzere taşınır ve taşınmaz malı edinebilir ifraz ve tevdit edebilir, arazi ve arsalar üzerine inşaat yapabilir, kiralayabilir, edindiği malları satabileceği gibi devir ve ferağ edebilir, bunları kısmen veya tamamen başkalarına kiraya verebilir. 10.Şirket, iştigal konusuyla ilgili her türlü menkul ve gayrimenkuller edinebilir, bunları işletebilir, satın alabilir, satabilir, bağışlayabilir, kiralayabilir şirket taşınır ve taşınmazları üzerinde üçüncü şahısları lehine üst hakkı, ipotek, intifa, irtifak dahil her türlü ayni hak ve rehin tesis edebilir

HATALI İŞLETME BİLGİSİ BİLDİRİMİ.KAPAT
İşletmelere mesaj göndermek için "Mesaj Gönder" bölümünü kullanınız.
BYOMAR GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
İPTAL