ÇALIŞAL PROJE MÜHENDİSLİK LİMİTED ŞİRKETİ

HAMİDİYE MAH. SAFA SOK. BAŞAKKONUTLARI SİTESİ B-103 BLOK NO:18C İÇ KAPI NO:20 KAĞITHANE - KAĞITHANE / İSTANBUL / TÜRKİYE

En son güncellenme Tarihi: 13.11.2021 07:41:00
Değerlendirme :

Bilgilerinin hatalı veya eksik olduğunu düşünüyorsanız güncelleyebilmemiz için lütfen bize bildiriniz.

İşletme değerlendirmeleri ve yorumlar

Şikayet Yaz İlk yorum yapan siz olun

Firma Bilgileri

 • Ünvanı : ÇALIŞAL PROJE MÜHENDİSLİK LİMİTED ŞİRKETİ
 • Kuruluş Tarihi : 28 Ekim 2021 Perşembe
 • Sermaye : 50.000,00 ₺
 • Vergi Dairesi : İSTANBUL - KAĞITHANE VERGİ DAİRESİ
 • Vergi Numarası : 2261384396
 • Ticaret Odası : İSTANBUL TİCARET ODASI
 • Sicil Numarası : 336507-5
 • Oda Sicil Numarası : 1326844
 • NACE Kodu : 412001
 • Mersis No : 0226138439600001
 • E-Tebligat Adresi : 25868-37730-65156
İNŞAAT TAAHHÜT Meslek grubunda, KAĞITHANE / İSTANBUL Bölgesinde İkamet amaçlı olmayan binaların inşaatı (fabrika, atölye vb. sanayi üretimini amaçlayan binalar ile hastane, okul, otel, işyeri, mağaza, alışveriş merkezi, lokanta, kapalı spor tesisi, cami, kapalı otopark, tuvalet, vb. inşaatı) konularında hizmet vermektedir. Şirketin başlıca amaç konuları; A.) İNŞAAT a. Her türlü inşaat taahhüt işleri; konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak. b. Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek. c. Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek. d. Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik, tesisat, yol, su, kanalizasyon, doğalgaz, altyapı, üstyapı, dekorasyon, restorasyon işlerinin yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek. e. Prefabrike inşaat ve meskenler yapmak, yaptırmak ve bunları satmak, kiraya vermek. f. Her türlü havuz inşaatı ve arıtma işlemleri yapmak. g. Her türlü dekorasyon işleri, tamirat ve boya işleri yapmak. h. Her türlü mimarlık hizmetleri vermek, şehir ve imar planları hazırlamak, uygulamalarını yapmak. i. Her türlü mühendislik hizmetleri vermek, proje ve uygulamalarını yapmak. j. Dekorasyonla ilgili spor salonlarının saha çizimi, boya, parke ve cam cila, duvar kağıdı, halıfleks, asma tavan-kartonpiyer, fayans-kalebodur, su ve elektrik tesisatı, çatı tadilat işleri yapmak. k. Her türlü bina, büro, tesis ve yapılar ile peyzaj mimarisi ve çevre düzenlemesi alanında mimarlık, mühendislik, teknik müşavirlik hizmetleri olarak plan, proje, teknik hesaplar, danışmanlık, etüd, araştırma, tasarım, fizibiliteler yapmak, bununla ilgili hizmet grupları oluşturmak ve işletmek. l. Durum (halihazır), kadastro, yeraltı maden ocakları, deniz dibi, Tünel ve baraj, yol, su, kanalizasyon, boru hattı gibi şerit haritalarının yapımı. Parselasyon planlarının yapımı. m. İslah-imar planlarının yapımı ve uygulama işlemlerinin yapımı. n. Konusuyla ilgili her türlü dengeleme, hesaplama, yazım ve çizim işlerinin yapımı. o. Her türlü tarihi eser Restoranyonu ve Rekonstürüsiyon inşaatı işleri yapımı B.) MÜHENDİSLİK a. Yurt içinde ve yurt dışında her türlü inşaat mühendisliği projelerinin yapılması ve yaptırılması, projelerinin tasdikinin yapılması ve yaptırılması, yapılmış bulunan projenin tadilat ve değişikliğinin yapılması ve yaptırılması, yurt içinde ve yurt dışında her türlü otel, motel, okul, banka, hastane, otogar, benzinlik, iş merkezi, plaza, konut ve diğer her türlü resmi ve özel yapı tasarımlarının yapılması, projelendirilmesi, onaylattırılması ve bu proje ve planların kontrolü ve kontrollüğünün yapılması ve yaptırılması. b. Yurt içi ve yurt dışı her türlü mühendislik hizmetlerini vermek ve almak, fenni mesuliyeti üstlenmek hak ediş düzenlemek, geçici ve kesin kabulleri yapmak ve yaptırmak, yurt içi ve yurt dışında mühendislik çalışmalarını yapmak ve yaptırmak üzere ofis ve bürolar açmak. Şirket, yukarıda belirtilen işlere dair her türlü faaliyetin pazarlamasını, alım ve satımını, ithalat ve ihracatını yapabileceği gibi, bu işlerle ilgili yurt içinden ve yurt dışından temsilcilikler, mümessillikler ve distribütörlükler alır, müşavirlik hizmetleri verir. İşyerleri açar, kiraya verir, işletir ve devir edebilir. Bunlarla birlikte şirket, faaliyet konusu dâhilinde aşağıdaki işlemleri yapabilir: 1. Faaliyet konusuyla ilgili olarak ruhsatname, marka, patent, lisans, imtiyaz, ihtira beratı gibi mülkiyet haklarını almak ve gereğinde bunları şirket yerine onaylatmak. Lisans, marka, model, resim, know-how hakkı gibi maddi olmayan hakları devir almak ve devir etmek. Telif hakları, ticaret unvanları ve diğer sınaî mülkiyet hakları ile ilgili olarak yerli, yabancı, gerçek ve tüzel kişilerle sözleşme yapmak bunları satın almak veya kiraya vermek, yabancı sermaye ile ilgili yasa hükümlerine göre konusu ile ilgili ortaklıklar kurmak ve işbirliği yapmak. 2. Faaliyet konusuna giren taşınabilir ve taşınmaz malları satın almak, inşa etmek, kiralamak, kiraya vermek, satmak, rehin ve ipotek dâhil olmak üzere bunlarla ilgili her çeşit ayni ve şahsi hakları edinmek, tesis etmek, şirket lehine tesis edilebilecek rehin ve ipotekleri kabul ve fes etmek, sahip olduğu taşınabilir veya taşınamaz malları teminat olarak göstermek, gerektiğinde belediye ve kamu kuruluşlarına bedelsiz yol terk etmek. Menkul, gayrimenkuller kiralayabilmek, gerektiğinde ifraz, tevhit ile parselasyon için her türlü muamele ve tasarrufta bulunmak. 3. Faaliyet konusuyla ilgili olarak ileride kurulacak yerli, yabancı, gerçek ve tüzel kişilerle işbirliği yapmak, bunları şirkete ortak etmek ve bunlarla ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.

HATALI İŞLETME BİLGİSİ BİLDİRİMİ.KAPAT
İşletmelere mesaj göndermek için "Mesaj Gönder" bölümünü kullanınız.
ÇALIŞAL PROJE MÜHENDİSLİK LİMİTED ŞİRKETİ
İPTAL