CG CONSTRUCTİON İNŞAAT VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

MERKEZ MAH. HASAT SOK. KAMARA APT. NO:52/1 ŞİŞLİ - ŞİŞLİ / İSTANBUL / TÜRKİYE

En son güncellenme Tarihi: 17.02.2020 00:52:00
Değerlendirme :

Bilgilerinin hatalı veya eksik olduğunu düşünüyorsanız güncelleyebilmemiz için lütfen bize bildiriniz.

İşletme değerlendirmeleri ve yorumlar

Şikayet Yaz İlk yorum yapan siz olun

Firma Bilgileri

 • Ünvanı : CG CONSTRUCTİON İNŞAAT VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
 • Firma Türü : ORTAK SAYISI BİRDEN FAZLA LİMİTED ŞİRKET
 • Kuruluş Tarihi : 14 Şubat 2020 Cuma
 • Sermaye : 10.000
 • Vergi Dairesi : İSTANBUL - ŞİŞLİ VERGİ DAİRESİ
 • Vergi Numarası : 2091354922
 • Ticaret Odası : İSTANBUL TİCARET ODASI
 • Sicil Numarası : 235875-5
 • Oda Sicil Numarası : 1225632
 • NACE Kodu : 412002
 • Mersis No : 0209135492200001
 • E-Tebligat Adresi : 25868-09777-05480
KONUT İNŞAATI Meslek grubunda, ŞİŞLİ / İSTANBUL Bölgesinde İkamet amaçlı binaların inşaatı (müstakil konutlar, birden çok ailenin oturduğu binalar, gökdelenler vb.nin inşaatı) (ahşap binaların inşaatı hariç) konularında hizmet vermektedir. İNŞAAT A- Her türlü inşaat taahhüt işleri; konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak. B-Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek. C-Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek. D-Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik, tesisat, yol, su, kanalizasyon, doğalgaz, altyapı, üstyapı, dekorasyon, restorasyon işlerinin yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek. E-Prefabrike inşaat ve meskenler yapmak, yaptırmak ve bunları satmak, kiraya vermek. F-Her türlü havuz inşaatı ve arıtma işlemleri yapmak. G-Her türlü dekorasyon işleri, tamirat ve boya işleri yapmak. H-Her türlü mimarlık hizmetleri vermek, şehir ve imar planları hazırlamak, uygulamalarını yapmak. I-Her türlü mühendislik hizmetleri vermek, proje ve uygulamalarını yapmak. J-Dekorasyonla ilgili spor salonlarının saha çizimi, boya, parke ve cam cila, duvar kağıdı, halıfleks, asma tavan-kartonpiyer, fayans-kalebodur, su ve elektrik tesisatı,çatı tadilat işleri yapmak. K-Her türlü bina, büro, tesis ve yapılar ile peyzaj mimarisi ve çevre düzenlemesi alanında mimarlık, mühendislik, teknik müşavirlik hizmetleri olarak plan, proje, teknik hesaplar, danışmanlık, etüd, araştırma, tasarım, fizibiliteler yapmak, bununla ilgili hizmet grupları oluşturmak ve işletmek. L-Durum (halihazır), kadastro, yeraltı maden ocakları, deniz dibi, Tünel ve baraj, yol, su, kanalizasyon, boru hattı gibi şerit haritalarının yapımı. Parselasyon planlarının yapımı. M-İslah-imar planlarının yapımı ve uygulama işlemlerinin yapımı. N-Konusuyla ilgili her türlü dengeleme,hesaplama,yazım ve çizim işlerinin yapımı. DANIŞMANLIK A-İş ve işçi bulmaya aracılık faaliyeti ile işgücü piyasası, istihdam ve insan kaynaklarına yönelik hizmetlerde danışmanlık yapmak, B-Şirketlere insan kaynakları yönetimi, organizasyonu, geliştirme, stratejik yönetim vb. konularda yurtiçi ve yurtdışı menşeili değerlendirme, analiz, anket ve raporlama ürün ve hizmetlerini kullanmak, geliştirmek. C-Şirketlerde istihdam edilmiş veya edilecek olan personeli lisan, bilgi, iş kapasitesi kişisel ve yönetsel yetkinlikler, göreve uygunluk bakımından değerlendirip raporlayarak danışmanlık yapmakve bu personelin eğitimi ile işe yerleşim organizasyonunu sağlamak. DIŞ TİCARET A-Yürürlükteki ithalat ve ihracat rejimleri ile bu hususları düzenleyici diğer tüm kanuni mevzuata riayet etmek kaydı ile her türlü malların ithalini, ihracını, toptan, perakende ticaretini ve dahili ticaretini yapmak. Şirket bu maksat ve gayelerinin tahakkuku için yukarıda belirtilen işletme mevzuunun çerçevesi içerisinde kalmak şartı ile bütün hakları iktisap ve borçlarını ilzam edebilir. Şöyle ki: 1.Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkul alabilir, satabilir, işletebilir, kiralar, kiraya verebilir, bunlar üzerinde ayni ve şahsi hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir. Gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, bedelli veya bedelsiz yola terk, kamuya terk, ifraz, tevhit yapabilir, kat irtifakı ve kat mülkiyeti tesis edebilir. Tapu dairelerinde gayrimenkullerle ilgili her türlü cins tashihi, ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir. 2.Lüzumlu görülecek menkul ve gayrimenkul malları satın alabilir, satabilir, kiralayabilir, finansal kiralama yapabilir, yahut kiraya verebilir, yurt içinde ve yurt dışından, teminatlı yahut teminatsız, her türlü borç alabilir. Şirketin sahip olduğu her türlü menkul ve gayri menkulleri ile her türlü sabit tesis ve demirbaşları üzerinde gerek namına gerekse üçüncü şahıs ve tüzel kişiler namına teminat, kefalet, işletme rehni ve ipotek tesis edebilir, fek edebilir. Alacaklarına karşılık, ipotek veya rehin alabilir, borçlarının teminatı olarak veya üçüncü şahıslar lehine, ipotek yahut rehin verebilir, bu ipoteklerin terkinini talep edebilir, her türlü kefalet ve teminat verebilir. 3.Şirket konusu işlerin oluşabilmesi için kanuni mevzuatın gerekli kıldığı tüm teşebbüs ve merasimi ifade ederek gerekli izin, imtiyaz, ruhsatname, patent, ihtira beratları, lisans, know-how marka, fesihname, belge, alameti farika gibi sınai, ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.

HATALI İŞLETME BİLGİSİ BİLDİRİMİ.KAPAT
İşletmelere mesaj göndermek için "Mesaj Gönder" bölümünü kullanınız.
CG CONSTRUCTİON İNŞAAT VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
İPTAL