DOĞUŞ PLATFORM VE İSTİF MAKİNALARI AKÜ TAMİR TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

AYDINLI MAH. ŞEKER SOK. NO:9/1 TUZLA - TUZLA / İSTANBUL / TÜRKİYE

En son güncellenme Tarihi: 8.11.2020 04:03:00
Değerlendirme :

Bilgilerinin hatalı veya eksik olduğunu düşünüyorsanız güncelleyebilmemiz için lütfen bize bildiriniz.

İşletme değerlendirmeleri ve yorumlar

Şikayet Yaz İlk yorum yapan siz olun

Firma Bilgileri

 • Ünvanı : DOĞUŞ PLATFORM VE İSTİF MAKİNALARI AKÜ TAMİR TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
 • Kuruluş Tarihi : 5 Kasım 2020 Perşembe
 • Sermaye : 500.000
 • Vergi Dairesi : İSTANBUL - TUZLA VERGİ DAİRESİ
 • Vergi Numarası : 3090646124
 • Ticaret Odası : İSTANBUL TİCARET ODASI
 • Sicil Numarası : 275479-5
 • Oda Sicil Numarası : 1265242
 • NACE Kodu : 272003
 • Mersis No : 0309064612400001
 • E-Tebligat Adresi : 25939-09657-83574
KARA TAŞITLARI, YEDEK PARÇALARI VE EKİPMANLARI Meslek grubunda, TUZLA / İSTANBUL Bölgesinde Akümülatör imalatı (kurşun asitli, nikel kadmiyum, nikel metal hidrit, lityum-iyon, lityum polimer, nikel demir ve diğer elektrik akümülatörleri) konularında hizmet vermektedir. 1-Her nevi akümülatör ve akümülatör malzemeleri, ebonit mamulleri, her nevi maden cevheri konsantreleri ve madenleri ve maden mamülleri imalatı ve imal edilecek malların dahili ticareti ve ihracı 2-Her türlü forklift, istif makinaları, sanayi ve is makinalarını ve bunların yedek parçaları ile teferrıatlarının alımı satımı, pazarlanması, dagıtımı, ithalatı ve ihracatı, imalatı, fason yaptırılması, montajı, kiralanması ve bunlarla ilgili elektrik elektronik bakım dahil her türlü tamir bakım ve servis hizmetlerini ve bu konularla ilgili bilcümle isleri yapmak. 3-Her türlü forklift, istif makinaları, sanayi ve is makinaları ile her türlü motorlu ve motorsuz tasıma ve ulasım araçları ve bunlara ait yedek parçaların ve bunların her türlü iç ve dıs lastik endüstriyel lastik, dolgu lastik preslenmesi, tekerlek, jant, ray dahil her türlü ticari emtianın ve bunlara ait yedek parçaların ve bütün teferruatların alımı, satımı, pazarlanması, dagıtımı, ithalatı, ihracatı, imalatı, fason yaptırılması, montajı, her türlü tamir bakım ve servis hizmetlerini ve bu konularla ilgili bilcümle isleri yapmak Sirket amaç ve konularıyla ilgili olarak asagıdaki islemleri yapar: 1.Sirket amacını gerçeklestirmek için her türlü gayrimenkul alabilir, satabilir, isletebilir, kiralar, kiraya verebilir, bunlar üzerinde ayni ve sahsi hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir. Gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, bedelli veya bedelsiz yola terk, kamuya terk, ifraz, tevhit yapabilir, kat irtifakı ve kat mülkiyeti tesis edebilir. Tapu dairelerinde gayrimenkullerle ilgili her türlü cins tashihi, ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçeklestirebilir. 2.Lüzumlu görülecek menkul ve gayrimenkul malları satın alabilir, satabilir, kiralayabilir, finansal kiralama yapabilir, yahut kiraya verebilir, yurt içinde ve yurt dısından, teminatlı yahut teminatsız, her türlü borç alabilir. Sirketin sahip oldugu her türlü menkul ve gayri menkulleri ile her türlü sabit tesis ve demirbasları üzerinde gerek namına gerekse üçüncü sahıs ve tüzel kisiler namına teminat, kefalet, isletme rehni ve ipotek tesis edebilir, fek edebilir. Alacaklarına karsılık, ipotek veya rehin alabilir, borçlarının teminatı olarak veya üçüncü sahıslar lehine, ipotek yahut rehin verebilir, bu ipoteklerin terkinini talep edebilir, her türlü kefalet ve teminat verebilir. 3.Sirket konusu islerin olusabilmesi için kanuni mevzuatın gerekli kıldıgı tüm tesebbüs ve merasimi ifade ederek gerekli izin, imtiyaz, ruhsatname, patent, ihtira beratları, lisans, know-how marka, fesihname, belge, alameti farika gibi sınai, mülkiyet haklarını ve emsali hakları iktisap etmek veya tamamen üçüncü sahıslara devredebilir, her türlü hukuki tasarruf islemlerde bulunmak. Ayrıca, yukarıdaki hakları kiraya verebilir veya kiralayabilir. 4.Sirket gaye ve konusunun gerçeklestirilmesi için arsa, arazi, bina ve gayrimenkul hakları satın alabilir, insa edebilir, iktisap edebilir, satabilir. Iktisap edilen gayri menkulleri devir ve ferag, bunları kısmen veya tamamen üçüncü sahıslara kullandırabilir veya kiralayabilir. 5.Sirket gayelerinin olusmasını teminen kısa, orta ve uzun vadeli istikrazlar akdedebilir, aval ve kefalet kredileri temin edebilir. Sirketin kuracagı tesisleri için gerekli iç ve dıs kredileri dahili ve harici finansman kurumlarıyla yerli ve yabancı kurulus ve isletmelerden temin edebilir. 6.Sirket konusuyla ilgili mamullerin depolanması, nakli, satısı için gerekli her türlü makine, tesisat, nakil vasıtaları, cihaz alet ve edevat ve sair menkul malları ve hakları satın alabilir veya satabilir, ithal ve ihraç edebilir, kullanabilir, kiralayabilir ve kiraya verebilir. 7.Sirket gayelerini gerçeklestirmek için tüm sınai mali ve hukuk islem ve tasarruflarda bulunabilir, resmi ve özel bilumum ihalelere istirak edebilir, acentelik, mümessillik, komisyonculuk, bayilik, distribütörlük alabilir ve verebilir. 8.Sirket konusuyla ilgili olan sirket kurabilir, ortaklık yapabilir, mevcut ve ileride kurulacak isletme ve sirketlere istirak edebilir. Sirket konularıyla istigal eden firmaları ve ticari isletmeleri devren iktisap edebilir, aracılık yapmamak kaydıyla kurulmus ve kurulacak sirketlerin, hisse senetlerini ve paylarını satın alabilir veya satabilir, devredebilir ve bunlar üzerinde her türlü tasarrufta bulunabilir. 9.Sirket gayesine faydalı olmak sartıyla ve aracılık yapmamak kaydıyla sirket konusuna baglı olmaksızın özel hukuk, kamu hukuku tüzel kisiler tarafından ihraç olunan ve olunacak hisse senetleri, tahviller, intifa senetleri ve kuponları gibi kıymetleri satın alabilir, devralabilir, teminat gösterebilir, kabul edebilir. 10.Konusu ile ilgili hammadde, yan madde, yan mamul ve mamul maddeleri satın alabilir, ithal, ihraç ve sair suretle tedarik edebilir, bunları kısmen veya tamamen isletebilir. 11.Yukarıda sözü edilen konularla ilgili yerli ve yabancı sirket isletme ve müesseseler ile isbirligi yapabilir veya bunlarla ortaklık yapabilir. 12.Yukarıda sözü edilen konularla ilgili olarak yerli ve yabancı sirket isletme ve müesseselerden distribütörlük, bayilik veya mümessillik ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.

HATALI İŞLETME BİLGİSİ BİLDİRİMİ.KAPAT
İşletmelere mesaj göndermek için "Mesaj Gönder" bölümünü kullanınız.
DOĞUŞ PLATFORM VE İSTİF MAKİNALARI AKÜ TAMİR TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
İPTAL