EDUCAN EĞİTİM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ

MERKEZ MAH. SARDUNYA SOK. NO:3 İÇ KAPI NO:1 KAĞITHANE - KAĞITHANE / İSTANBUL / TÜRKİYE

En son güncellenme Tarihi: 5.04.2021 00:30:00
Değerlendirme :

Bilgilerinin hatalı veya eksik olduğunu düşünüyorsanız güncelleyebilmemiz için lütfen bize bildiriniz.

İşletme değerlendirmeleri ve yorumlar

Şikayet Yaz İlk yorum yapan siz olun

Firma Bilgileri

 • Ünvanı : EDUCAN EĞİTİM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ
 • Kuruluş Tarihi : 23 Şubat 2021 Salı
 • Sermaye : 1.000.000 ₺
 • Vergi Dairesi : İSTANBUL - KAĞITHANE VERGİ DAİRESİ
 • Vergi Numarası : 3240976538
 • Ticaret Odası : İSTANBUL TİCARET ODASI
 • Sicil Numarası : 295883-5
 • Oda Sicil Numarası : 1285593
 • NACE Kodu : 852009
 • Mersis No : 0324097653800001
 • E-Tebligat Adresi : 25909-57616-43245
EĞİTİM Meslek grubunda, KAĞITHANE / İSTANBUL Bölgesinde Özel öğretim kurumları tarafından verilen ilköğretim faaliyeti (yetişkinlere yönelik okuma yazma programlarının verilmesi dahil, engelliler için verilen eğitim hariç) konularında hizmet vermektedir. Şirketin amaç ve konusu şunlardır: 3.1- Eğitim ve öğretim hizmetleri konusunda Milli Eğitim Bakanlığından ve ilgili Bakanlıklardan Türkiye Cumhuriyeti Kanunları çerçevesinde gerekli izinleri alarak her seviyede, yurt içinde ve yurtdışında özel anaokulu, ilkokul, orta okul, lise, yüksek okul ve üniversite açmak, açtırmak, işletmek ve işlettirmek, var olan özel okulu devralmak. 3.2- İlköğretim, lise ve üniversite düzeyinde eğitim ve öğretime yardımcı kurslar düzenlemek. 3.3- Daktilo, bilgisayar, yabancı dil ve meslek kursları düzenlemek. 3.4- Eğitim araç ve gereçleri, öğrenci kıyafetleri, çanta, bilumum tüm öğrenci aksesuarları ve malzemelerinin imalatını, alımı ve satımını, ithalatını ve ihracatını yapmak, yaptırmak. 3.5- Öğrenci eğitim merkezleri, yurtları, pansiyonları, yemekhaneleri kafeteryaları, spor salonları, kütüphaneleri işletebilir, her türlü hazır yemek üretim tesisleri kurabilir, işletebilir, dağıtım ve satışını yapabilir. 3.6- Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı olarak özel kreş, gündüz bakımevi ve özel çocuk kulübü açmak, açtırmak, işletmek ve işlettirmek. 3.7- Açtığı ve/veya açtırdığı her tür ve derecedeki eğitim ve öğretim işletmelerini yönetmek, denetlemek, oluşturduğu ve/veya var olan eğitim ve öğretim programlarını metotlarını kurumlarında uygulamak, bu programları uygulamak isteyen kurumlara rehberlik etmek, eğitim kurumlarına yayın ve doküman desteğinde bulunmak, personel eğitimi, hizmet içi eğitim, konferans ve seminer düzenlemek. 3.8- Her tür ve derecedeki eğitim ve öğretim kurumları ile bu kurum ve kurumları işleten işletmelerin, eğitim ve öğretim ile ilgili her türlü kitap, dergi, yaprak test, konu anlatım fasikülleri, bilgi yayınları rehber kitaplar süreli ve süresiz yayınlar, eğitim ve kültür içerikli dergi ve benzeri yayınları hazırlamak ve/veya hazırlatmak, basım, satış ve dağıtımını yapmak ve/veya yaptırmak, 3.9- İlgili mevzuat uyarınca, Milli Eğitim Bakanlığına ve/veya başka bakanlıklara bağlı okul öncesi, ilk, orta, lise öğretimi başta olmak üzere eğitim ve öğretimin her tür ve derecesinde okutulacak ders kitapları, kaynak kitapları, yardımcı ders kitapları ve benzerleri ile ilgili olarak kitaplar hazırlamak ve/veya hazırlattırmak, bu konularla ilgili sözleşmeler yapmak, hazırladığı ya da hazırlattığı kitaplar ile Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açılacak ihalelere girmek ve bu kitapları ilgili resmi ve özel kurum ve kuruluşlara satmak, satış için sözleşmeler yapmak, dağıtımı gerçekleştirmek. 3.10- Eğitim ve öğretim amaçlı seminer, kongre, sempozyum ve benzeri bilimsel organizasyonlar düzenlemek, her türlü eğitim ve öğretim hizmetini vermek, eğitim ve öğretim materyalleri, araç gereç ve dokümanlarının pazarlama ve satışlarını organize etmek. 3.11- Futbol, basketbol, voleybol, yüzme, kros, buz pateni, atletizm, satranç gibi alanlarda eğitim vermek amacıyla kurslar açmak ve işletmek. 3.12- Eğitim ve öğretim amaçlı her türlü laboratuvar kurmak, araç ve gereç, doküman ve laboratuvar malzemelerinin alımı, satımı, ithal ve ihracını yapmak. 3.13- Konusu ile ile ilgili kuruluş ve işletmesine yaptığı eğitim ve öğretim kurumlarında görevli öğretim personellerinin ve öğrencilerin servis hizmetlerini yapmak ve bu amaçla ilgili gerekli taşıt ve vasıtaları satın almak, 3.14- Konusu ile ilgili kamu ve özel kuruluşların tüzel ve özel kişilerin eğitim danışmanlığını yapmak, seminerler düzenlemek, basın reklam ve ilan danışmanlık hizmetleri vermek, eğitime yönelik her türlü özel ve tüzel kişilere toplu veya birebir eğitim danışmanlığı hizmeti vermek. 3.15- İlgili mevzuatlara riayet etmek kaydıyla, uzaktan eğitim ve öğretim (E-Öğrenme, E-Okul) hizmetleri vermek, ithalatı ve ihracatı yapmak, uzaktan eğitim ve öğretim teknolojileri geliştirmek, altyapısını oluşturmak ve konusu ile ilgili her türlü danışmanlık, aracılık, komisyonculuk işi yapmak, 3.16- Elektronik haberleşme şebekesi üzerinden eğitim, öğretim ile ilgili her türlü bilgi ve belgenin dağıtımı ve iletimini yapmak, bilgiyi depolamak yeniden kullanımı için alt yapı ve teçhizatı kullanıcılara sunmak, 3.17- Yurtiçinde ve yurtdışında eğitim ve öğretim ile ilgili bilgi alan, satan veya pazarlayan kamu kurumu ve kuruluşları, özel ve tüzel kişilere gerekli elektronik iletişim ortamını sağlamak, servis hizmetleri vermek, almak, özel dizayn geliştirerek farklı multi eğitim öğretim aygıtları oluşturmak, tasarımlar yapmak, projeler hazırlamak, eğitim ve öğretim programları düzenlemek ve icra etmek, danışmanlık hizmetlerini üstlenmek gerektiğinde yurtiçinde ve yurtdışında danışmanlık hizmetleri vermek ve buralardan danışmanlık hizmeti almak, 3.18- Verilecek olan eğitimlerin her türlü elektronik haberleşme şebekesi üzerinden yurtiçinde veya yurtdışında sesli ve/veya görüntülü iletimini ihtiva eden her türlü yayın araçları (uydu, internet, ptt, karasal vericiler, yansıtıcılar v.b.) ile yayınlanması ve pazarlanması işini yapmak, bu hizmetleri gerçekleştirmek için gerekli ürünlerin, yazılımların ve donanımların alt yapılarını oluşturmak, şebekeler kurmak, işletmek, kiraya vermek kiralamak, internet servis sağlayıcı yapmak, bu tür hizmetleri veren işletmeler ile ara bağlantı yapmak, sözleşmeler imzalamak, bu hizmetlerle ilgili her türlü ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.

HATALI İŞLETME BİLGİSİ BİLDİRİMİ.KAPAT
İşletmelere mesaj göndermek için "Mesaj Gönder" bölümünü kullanınız.
EDUCAN EĞİTİM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ
İPTAL