EPROSEED DANIŞMANLIK HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ

MASLAK MAH. TAŞYONCASI SOK. T4 APT. NO:1 U/B36 SARIYER - SARIYER / İSTANBUL / TÜRKİYE

En son güncellenme Tarihi: 6.08.2019 23:40:00
Değerlendirme :

Bilgilerinin hatalı veya eksik olduğunu düşünüyorsanız güncelleyebilmemiz için lütfen bize bildiriniz.

İşletme değerlendirmeleri ve yorumlar

Şikayet Yaz İlk yorum yapan siz olun

Firma Bilgileri

  • Ünvanı : EPROSEED DANIŞMANLIK HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ
  • Kuruluş Tarihi : 26 Temmuz 2019 Cuma
  • Sermaye : 200.000,00 TL
  • Vergi Dairesi : İSTANBUL - MASLAK VERGİ DAİRESİ
  • Vergi Numarası : 3361032399
  • Ticaret Odası : İSTANBUL TİCARET ODASI
  • Sicil Numarası : 201715/5
  • NACE Kodu : 620101
  • Mersis No : 0336103239900001
  • E-Tebligat Adresi : 25898-36600-67660
BİLGİ TEKNOLOJİLERİ Meslek Grubunda İSTANBUL / SARIYER Bölgesinde Bilgisayar programlama faaliyetleri (sistem, veri tabanı, network, web sayfası vb. yazılımları ile müşteriye özel yazılımların kodlanması vb) konularında hizmet vermektedir. Firma İş Konusu: AMAÇ VE KONU a) Şirket, bilgi teknolojileri, bilişim ve yazılım sektöründe danışmanlık, yazılım ve program geliştirme, yazılım ve proje danışmanlığı, yazılım alım ve satımı, destek hizmetleri montaj, yazılım bakım ve güncelleme hizmeti ile bu yukarıda sayılan işlerin yapılabilmesi için gerekli olan tüm yazılım, makine, bilgisayar ve parçaların ithalat ve ihracatı, bakım ve onarımı, distribütörlüğü, mümessilliğini yapmak, b) Yukarıda sayılan hizmetlerin verilebilmesi için sağlamak için gerekli olabilecek her türlü donanımın alımı, satımı ithalatı, ihracatı, mümessilliği ve dağıtımını yapmak. c) Her çeşit bilgisayar, server, cep ve mobil telefonları, telefon santralleri, telsiz haberleşme cihazları ve bunların yedek parça ve aksesuarlarının ve bunların tüm yazılımlarının alımı, satımı, mamul, bakım ve onarımını, ithalatını, ihracatını ve iç ticaretini pazarlamasını, bayiliğini, distribütörlüğünü ve mümessilliğini yapmak. d) Her türlü elektrikli ve elektronik kontrol aletleri, elektronik devre elemanları, iletken, yarı iletken ve entegre devre elemanları, mikroçipler ve bunların birleştirme elemanlarının alım, satımı, distribütörlüğü, mümessilliği ile ithalat ve ihracatını yapmak. e) Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel kurumlara yazılım hizmeti, danışmanlık, servis, eğitim hizmetleri vermek bu işler için gerekli organizasyonları kurmak. f) Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü İhalelere girmek, teklif vermek g) Her türlü mühendislik, yazılım, hizmetleri vermek, proje ve uygulamalarını yapmak. Şirket, amaç ve konusunu gerçekleştirmek için aşağıdaki faaliyetlerde bulunabilir: 1. Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkul alabilir, satabilir, işletebilir, kiralar, kiraya verebilir, bunlar üzerinde ayni ve şahsi hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir. Gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, bedelli veya bedelsiz yola terk, kamuya terk, ifraz, tevhit yapabilir, kat irtifakı ve kat mülkiyeti tesis edebilir. Tapu dairelerinde gayrimenkullerle ilgili her türlü cins tashihi, ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir. 2. Lüzumlu görülecek menkul ve gayrimenkul malları satın alabilir, satabilir, kiralayabilir, finansal kiralama yapabilir, yahut kiraya verebilir, yurt içinde ve yurt dışından, teminatlı yahut teminatsız, her türlü borç alabilir. Şirketin sahip olduğu her türlü menkul ve gayrimenkulleri ile her türlü sabit tesis ve demirbaşları üzerinde gerek namına gerekse üçüncü şahıs ve tüzel kişiler namına teminat, kefalet, işletme rehni ve ipotek tesis edebilir, fek edebilir. Alacaklarına karşılık, ipotek veya rehin alabilir, borçlarının teminatı olarak veya üçüncü şahıslar lehine, ipotek yahut rehin verebilir, bu ipoteklerin terkinini talep edebilir, her türlü kefalet ve teminat verebilir. 3. Şirket konusu işlerin yerine getirilebilmesi için kanuni mevzuatın gerekli kıldığı tüm teşebbüs ve merasimi ifade ederek gerekli izin, imtiyaz, ruhsatname, patent, ihtira beratları, lisans, know-how marka, fesihname, belge, alameti farika gibi fikri ve sınai mülkiyet haklarını ve emsali hakları iktisap edebilir veya tamamen üçüncü şahıslara devredebilir, her türlü hukuki işlemlerde bulunabilir. Ayrıca, yukarıdaki hakları kiraya verebilir veya kiralayabilir. 4. Şirket amaç ve konusunun gerçekleştirilmesi için arsa, arazi, bina ve gayrimenkul hakları satın alabilir, inşa edebilir, iktisap edebilir, satabilir. İktisap edilen gayrimenkulleri devir ve ferağ, bunları kısmen veya tamamen üçüncü şahıslara kullandırabilir veya kiralayabilir. 5. Şirket amaçlarının oluşmasını teminen kısa, orta ve uzun vadeli istikrazlar akdedebilir, aval ve kefalet kredileri temin edebilir. Şirketin kuracağı tesisleri için gerekli iç ve dış kredileri dahili ve harici finansman kurumlarıyla yerli ve yabancı kuruluş ve işletmelerden temin edebilir. 6. Şirket konusuyla ilgili mamullerin depolanması, nakli, satışı için gerekli her türlü makine, tesisat, nakil vasıtaları, cihaz alet ve edevat ve sair menkul malları ve hakları satın alabilir veya satabilir, ithal ve ihraç edebilir, kullanabilir, kiralayabilir ve kiraya verebilir. 7. Şirket gayelerini gerçekleştirmek için tüm sınai, mali ve hukuki işlem ve tasarruflarda bulunabilir, resmi ve özel bilumum ihalelere iştirak edebilir, acentelik, mümessillik, komisyonculuk, bayilik, distribütörlük alabilir ve verebilir. 8. Şirket konusuyla ilgili olan şirket kurabilir, şubeler açabilir, ortaklık yapabilir, konsorsiyumlara dahil olabilir, mevcut ve ileride kurulacak işletme ve şirketlere iştirak edebilir. Şirket, yeni şirketler, tamamlayıcı şirket grupları (Tüzel Kişiliği Olan Ortak Girişimler), Avrupa Ekonomik Menfaat Birlikleri, konsorsiyumlar ve katılım birlikleri(Tüzel Kişiliği Olmayan Ortak Girişimler) kurmak için kendini diğer tüzel kişilerle ilişkilendirebilir. Şirket konularıyla iştigal eden firmaları ve ticari işletmeleri devren iktisap edebilir, aracılık yapmamak kaydıyla kurulmuş ve kurulacak .

HATALI İŞLETME BİLGİSİ BİLDİRİMİ.KAPAT
İşletmelere mesaj göndermek için "Mesaj Gönder" bölümünü kullanınız.
EPROSEED DANIŞMANLIK HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ
İPTAL